เครื่องหมายการค้า


ข้อมูลเครื่องหมายการค้า:

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอ้างอิงถึงคู่มือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและแบรนด์

3D XPoint, Axxia, Basis, Basis Peak, BlueMoon, บุคคลในชุดปลอดเชื้อสีขาว, Celeron, Centrino, Cilk, Curie, Flexpipe, Intel, โลโก้ Intel, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel. Experience What's Inside, โลโก้ Intel. Experience What's Inside, Intel Inside, โลโก้ Intel Inside, Intel Insider, Intel Joule, Intel RealSense, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel Unite, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Intel XScale, InTru, โลโก้ InTru, โลโก้ InTru Inside, InTru soundmark, Iris, Itanium, MCS, MMX, Optane, Ostro, Pali, Pentium, picoArray, Picochip, picoXcell, Puma, Quark, SMARTi, Soletta, Sound Mark, StarPro, Stay With It, โลโก้ Engineering Stay With It, StreamSight, Tarari, The Journey Inside, Thunderbolt, โลโก้ Thunderbolt, Transcede, True Key, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU และ XPOSYS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทสาขา ในสหรัฐและ/หรือประเทศอื่นๆ

*ชื่อและแบรนด์อื่นๆ อาจเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

Microsoft, Windows และสัญลักษณ์การค้า้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านี้ และมีการใช้งานโดยบริษัท Intel Corporation ภายใต้การอนุญาตที่ถูกต้อง

บริษัท Intel Corporation ใช้เครื่องหมาย Palm OS* Ready โดยได้รับการอนุญาตใช้งานจากบริษัท Palm, Inc.

โลโก้ OpenCL และ OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งใช้งานภายใต้การอนุญาตของ Khronos


ลิขสิทธิ์ ©Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ 2016