• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

เครื่องหมายการค้า

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอ้างอิงถึงคู่มือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและแบรนด์

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

Basis, Basis Peak, BlueMoon, BunnyPeople, เซลเลอรอน, เซนทริโน, Cilk, Curie, Flexpipe, Intel, โลโก้ Intel, โลโก้เทคโนโลยี Intel Anti-Theft, Intel อะตอม, Intel CoFluent, Intel Core, Intel Inside, โลโก้ Intel Inside, Intel Insider, Intel RealSense, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel วีโปร, Intel Xeon Phi, Intel XScale, InTru, โลโก้ InTru, โลโก้ InTru Inside, เสียงสัญลักษณ์ InTru, Iris, Itanium, Kno, Look Inside., โลโก้ Look Inside., Mashery, MCS, MMX, Pentium, , picoArray, Picochip, picoXcell, Puma, Quark, SMARTi, smartSignaling, Sound Mark, โลโก้ Engineering Stay With It, The Creators Project, The Journey Inside, Thunderbolt, โลโก้ Thunderbolt, Transcede, True Key, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU และ XPOSYS เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่นๆ

*ชื่อและแบรนด์อื่นๆ อาจเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

Microsoft, Windows และสัญลักษณ์การค้า้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านี้ และมีการใช้งานโดยบริษัท Intel Corporation ภายใต้การอนุญาตที่ถูกต้อง

บริษัท Intel Corporation ใช้เครื่องหมาย Palm OS* Ready โดยได้รับการอนุญาตใช้งานจากบริษัท Palm, Inc.

โลโก้ OpenCL และ OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งใช้งานภายใต้การอนุญาตของ Khronos

ลิขสิทธิ์ ©Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.