• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

ประกาศเกี่ยวกับ Cookie และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันของ Intel

เว็บไซต์ของเรา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ใช้ Cookie  และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นการรับประกันว่าเรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านการนำเสนอข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนเพื่อความพึงพอใจของท่านโดยเฉพาะ  จดจำรายการผลิตภัณฑ์และการตลาดที่ท่านชื่นชอบ และช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookie และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกัน วิธีการที่เรานำ Cookie และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันไปใช้ และวิธีการควบคุมได้ที่ด้านล่าง

การใช้ Cookie และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกัน

ประกาศฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่ Intel พันธมิตรของเรา และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราใช้ Cookie  และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกัน (อาทิเช่น พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน เคลียร์จิฟ JavaScript* และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง) เราจะเรียก Cookie และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันสั้นๆ ว่า “Cookie” ในเนื้อหาทั้งหมดของประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้เราจะอธิบายตัวเลือกของท่านเกี่ยวกับ Cookie  อีกด้วย ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมการใช้ Cookie  ของ Intel ซึ่งอาจจะใช้โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ (รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา) ซึ่ง Intel เป็นเจ้าของและควบคุม ("เว็บไซต์")

ในบางกรณีเราอาจใช้ Cookie  เพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคล หรือกลายมาเป็นข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อเรารวมข้อมูลนั้นเข้ากับข้อมูลอื่น ในกรณีนั้น ประกาศการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ Intel จะนำมาใช้ร่วมกับประกาศของ Intel ฉบับนี้

Cookie และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันคืออะไร?

Cookie เป็นไฟล์ขนาดเล็กซึ่งโดยปกติแล้วประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์ดังกล่าว มีการใช้ Cookie อย่างแพร่หลายโดยเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์

ต่อไปนี้เป็น Cookie ประเภทต่างๆ ที่เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้บนเว็บไซต์ของเรา:

 • Cookie ที่จำเป็นต้องมี Cookie เหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้ท่านสามารถเข้าถึงส่วนที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา หรือใช้ตะกร้าสินค้า) Cookie เหล่านี้ช่วยให้ท่านสามารถเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้ การปิดใช้งาน Cookie เหล่านี้จะขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และอาจส่งผลให้คุณสมบัติและบริการไม่สามารถใช้งานได้  
 • Cookie สำหรับการวิเคราะห์และการปฏิบัติงาน Cookie เหล่านี้ช่วยให้เราวิเคราะห์กิจกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นที่เราโพสต์เนื้อหา เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา  ตัวอย่างเช่น เราอาจจะใช้ Cookie ประเภทนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เยี่ยมชมจะสามารถพบข้อมูลที่กำลังค้นหาบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย วิธีหนึ่งก็คือการรับรู้และนับจำนวนผู้เยี่ยมชม และดูวิธีการที่พวกเขาเปลี่ยนไปชมส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราขณะที่กำลังเข้าใช้งาน นอกจากนี้ cookie เพื่อการวิเคราะห์ยังช่วยในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแคมเปญโฆษณาและปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับผู้ที่มีส่วนกับโฆษณาของเรา  
 • Cookie เพื่อการทำงาน Cookie เหล่านี้ใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา ทำให้เราสามารถปรับเนื้อหาเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับท่าน เอ่ยชื่อท่านเพื่อทักทาย และจดจำการตั้งค่าต่างๆ ของท่าน (เช่น การเลือกภาษาหรือภูมิภาคของท่าน)  
 • Cookie เพื่อการโฆษณา Cookie เหล่านี้จะบันทึกกิจกรรมออนไลน์ของท่าน ซึ่งรวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หน้าที่ท่านเข้าชม ลิงก์และโฆษณาที่ท่านคลิก วัตถุประสงค์หนึ่งของการบันทึกกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าวเพื่อช่วยทำให้เนื้อหาซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ของเรามีความสอดคล้องกับท่านมากขึ้น วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งคือเพื่อให้เราและผู้ให้บริการของเราสามารถนำเสนอโฆษณาหรือการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจที่เด่นชัดของท่าน นอกจากนี้การนำเสนอโฆษณาหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านโดยเราและผู้ให้บริการของเราดังกล่าวยังมีความเกี่ยวข้องกับพันธมิตรของเราอีกด้วย อาทิเช่น ผู้เผยแพร่ แพลตฟอร์มในการบริหารข้อมูล และแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการโฆษณา (demand side platform)  ซึ่งช่วยในการจัดการข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านชมหน้าใดหน้าหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างอิงถึงในหน้านั้นหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกันขึ้นมาให้ท่านชมบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์อื่น เรา ผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรของเรายังอาจจะผนวกข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลซึ่งรวบรวมจาก Cookie เหล่านี้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม และแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาแก่ท่าน

Intel รวบรวมและใช้ข้อมูลอื่นๆ อย่างไร?

เราและผู้ให้บริการของเราอาจจะใช้ Cookie เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง

 • เพื่อช่วยเราและบุคคลที่สามให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
 • วิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมของท่านเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
 • นำเสนอโฆษณา การสื่อสาร และเนื้อหาจากเราและบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเราและของบุคคลที่สาม โดยเจาะจงให้ตรงกับความสนใจของท่าน
 • จดจำการตั้งค่าภาษาและการตั้งค่าอื่นๆ ของท่าน
 • ช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ท่านกำลังมองหา
 • มอบบริการที่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
 • นับจำนวนคนที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา และวิธีการที่พวกเขาใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เข้าใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น
 • ถ้าหากท่านลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับข้อมูลอื่นซึ่งเรารวบรวมจากท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลที่ท่านมอบให้ ข้อมูลของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เราจะใช้ข้อมูลซึ่งนำมารวมกันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการวิเคราะห์

Cookie จะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของฉันนานเท่าไหร่?

Cookie บางชนิดจะเริ่มทำงานตั้งแต่เวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ Intel จนกระทั่งสิ้นสุดช่วงเวลาการค้นดูเว็บนั้นๆ Cookie เหล่านี้จะหมดอายุและจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต Cookie เหล่านี้เรียกกว่า Cookie “ชั่วคราว”

Cookie บางชนิดจะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของท่านระหว่างช่วงเวลาการค้นดู – และจะไม่หมดอายุแม้ว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต Cookie เหล่านี้เรียกว่า Cookie “ถาวร” ระยะเวลาที่ Cookie ถาวรจะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านจะต่างกันไปสำหรับ Cookie แต่ละตัว เราและบุคคลอื่นใช้ Cookie ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิเช่น เพื่อเก็บการตั้งค่าของท่านไว้สำหรับการเข้าชมในครั้งถัดไป และเพื่อเป็นการติดตามที่แม่นยำมากกว่าเกี่ยวกับความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยเพียงใด วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านแตกต่างกันในช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างไรบ้าง และประสิทธิภาพของการโฆษณา

ใครนำ Cookie มาไว้ในอุปกรณ์ของฉัน?


ในฐานะที่ Intel เป็นผู้ควบคุมเว็บไซต์ Intel จึงอาจเป็นผู้ใส่ Cookie บนอุปกรณ์ของท่าน cookie เหล่านี้เรียกว่า cookie “บุคคลที่หนึ่ง” อาจมีบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Intel ที่สามารถใส่ Cookie บนอุปกรณ์ของท่านได้เช่นกัน cookie เหล่านี้เรียกว่า cookie “บุคคลที่สาม” เช่นพันธมิตรของ Intel อาจใส่ cookie บุคคลที่สามเพื่อเปิดใช้บริการสนทนาออนไลน์

อาจมีการใช้ Cookie เพื่ออนุญาตให้เราและบุคคลที่สามรู้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ท่านโต้ตอบกับอีเมล โฆษณา หรือเนื้อหาอื่นๆ Cookie อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมผลรวมของข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้ (อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการของท่าน รุ่นของเบราเซอร์ และที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่นำท่านมาสู่เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงจากอีเมลและโฆษณา) และนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและทำความเข้าใจกับรูปแบบของการรับส่งข้อมูล เทคโนโลยีดังกล่าวนับจำนวนของผู้ใช้ซึ่งเข้าใช้บริการผ่านทางแบนเนอร์โฆษณาที่เจาะจงนอกเว็บไซต์ Intel หรือผู้ที่คลิกลิงก์หรือภาพกราฟิกที่อยู่ในจดหมายข่าวทางอีเมลซึ่งได้รับจาก Intel นอกจากนี้ยังมีการใช้ Cookie เป็นเครื่องมือเพื่อรวบรวมสถิติผลรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Intel เพื่อทำการวิเคราะห์และช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีที่สุด และเพื่อนำเสนอโฆษณาให้แก่ท่านโดยอ้างอิงจากความสนใจของท่าน โดยเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

Intel ใช้การโฆษณาออนไลน์และโฆษณาบนอุปกรณ์พกพาอย่างไร? 

เราและบุคคลที่สาม รวมทั้งพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการ ใช้การโฆษณาโดยอิงกับความสนใจเพื่อนำเสนอโฆษณาและเนื้อหาเฉพาะบุคคลซึ่งเราและนักโฆษณาคนอื่นๆ เชื่อว่าท่านจะสนใจ ภายใต้ขอบเขตที่ผู้จำหน่ายบุคคลที่สามใช้ Cookie เพื่อให้บริการเหล่านี้แก่ Intel หรือผู้อื่น Intel จะไม่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหรือข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือนโยบายใดๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว

อาจมีการนำเสนอโฆษณาแก่ท่านโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมออนไลน์หรือพฤติกรรมบนอุปกรณ์พกพาของท่าน (บนเว็บไซต์ Intel และเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Intel) การค้นหาของท่าน การตอบสนองของท่านต่อโฆษณาหรืออีเมลฉบับใดฉบับหนึ่งของเรา หน้าซึ่งท่านเข้าชม ตำแหน่งที่ตั้งโดยรวมของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ โฆษณานี้อาจจะปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม พันธมิตรด้านเทคโนโลยีซึ่งเราทำงานด้วยเพื่อช่วยเราในการทำโฆษณาโดยอิงกับความสนใจอาจจะเป็นสมาชิกของสมาคมซึ่งมีการกำกับดูแลกันเอง อาทิเช่น เน็ตเวิร์ก แอดเวอร์ไทซิง อินนิชิเอทีฟหรือเอ็นเอไอ (Network Advertising Initiative - NAI) และดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิง อัลไลแอนซ์หรือดีเอเอ (Digital Advertising Alliance - DAA) สำหรับเว็บไซต์ซึ่งมุ่งให้บริการแก่บุคคลที่อาศัยในสหภาพยุโรป เราอาจจะทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสมาชิกของยูโรเปียน ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิง อัลไลแอนซ์หรืออีดีเอเอ (European Digital Advertising Alliance - eDAA)  ท่านอาจจะได้เห็นโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ Intel หรือบนเว็บไซต์อื่นหรือในรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเข้าชมและกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ Intel และเว็บไซต์อื่นๆ

ฉันจะจัดการ Cookie ได้อย่างไร?

ท่านสามารถเลือกว่าจะรับหรือปฏิเสธ Cookie ได้ วิธีหนึ่งที่ท่านทำได้คือการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต เบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุม Cookie ส่วนใหญ่ได้โดยผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (โปรดทราบว่าถ้าท่านใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อบล็อก Cookie ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เราได้) เว็บไซต์ต่อไปนี้ให้ข้อมูลวิธีปรับการตั้งค่า Cookie ในเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมบางเบราว์เซอร์

ท่านยังสามารถใช้เบราว์เซอร์ปลั๊กอิน เช่น โกสเทอรี่* (Ghostery*) โดย Evidon Inc. หรือ รายการป้องกันการถูกติดตาม (Tracking Protection List*) โดย TRUSTe (เบราว์เซอร์ปลั๊กอินเป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่เพิ่มความสามารถพิเศษให้เบราว์เซอร์ของท่าน เช่นเพื่อเล่นวิดีโอหรือสแกนไวรัส)

Adobe Flash Player* เป็นซอฟต์แวร์สำหรับดูมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ที่ใช้ Adobe Flash* อาจเก็บ Flash Cookie ไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อจะจดจำการตั้งค่าต่างๆ และการใช้งาน ซึ่งคล้ายกับการทำงานของ Cookie ชนิดอื่น Flash Cookie เหล่านี้อาจจะเป็นที่รู้จักในชื่อ Flash Local Shared Objects (LSOs) Intel อาจจะใช้ Flash LSOs เพื่อนำเสนอเนื้อหาพิเศษ เช่นการเล่นวิดีโอและภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถอ่านเนื้อหาสรุปวิธีการจัดการ Flash LSOs ได้ที่

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html

เพื่อยกเลิกการรับ Cookie ของ Google Analytics และ Adobe Analytics สำหรับเว็บไซต์ของ Intel ทั้งหมดโปรดดูที่:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจเฉพาะ และตัวเลือกต่างๆ ของท่าน โปรดดูที่ไซต์ต่างๆ เหล่านี้: ดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิง อัลไลแอนซ์ (Digital Advertising Alliance), เน็ตเวิร์ก แอดเวอร์ไทซิง อินนิชิเอทีฟ (Network Advertising Initiative) และ อินเตอร์แอ็คทีฟ แอดเวอร์ไทซิง บูโร ยุโรป หรือไอเอบี (Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe) ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ Cookie เพื่อปรับเนื้อหาหรือโฆษณาให้เหมาะกับท่านโดยเข้าไปที่ลิงก์เหล่านี้ โปรดทราบว่าถ้าหากท่านเลือกที่จะไม่ใช้ Cookie ดังกล่าว ไม่ได้แปลว่าท่านจะเห็นโฆษณาน้อยลง แต่โฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะมีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านน้อยลง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Intel

Intel ยึดมั่นต่อการรักษาความลับของข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของ Intel ต่อข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูประกาศการรักษาความลับของข้อมูลออนไลน์ของ Intel และ มาตรฐานทางจริยธรรมของ Intel

วิธีการติดต่อเรา

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ cookie ของ Intel ท่านสามารถติดต่อ Intel ได้โดยใช้แบบฟอร์ม ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อของเว็บไซต์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลของท่านเกี่ยวกับ cookie

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

ประกาศฉบับนี้ปรับปรุงและใช้แทนที่ “ประกาศเกี่ยวกับ Cookie ของ Intel” เดือนพฤษภาคม 2012  เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ เนื้อหาในส่วน “ปรับปรุงล่าสุด” ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้านี้แสดงรายการว่าประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด  การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราเผยแพร่ประกาศฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด: 3 ธันวาคม 2013