เว็บไซต์ของเรา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นการรับประกันว่าเรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านการนำเสนอข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนเพื่อความพึงพอใจของท่านโดยเฉพาะ จดจำรายการผลิตภัณฑ์และการตลาดที่ท่านชื่นชอบ และช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน การใช้งานและการควบคุมการใช้งานตามรายละเอียดด้านล่าง

การใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกัน

ประกาศชุดนี้ระบุวิธีการที่ Intel พันธมิตรและบุคคลภายนอกใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียง (เช่น พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน GIF ใส JavaScript และสื่อบันทึกข้อมูลภายใน) เราจะเรียกคุ้กกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันสั้นๆ ว่า “คุ้กกี้” ในเนื้อหาทั้งหมดของประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้เราจะอธิบายตัวเลือกของท่านเกี่ยวกับคุ้กกี้อีกด้วย ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมการใช้คุ้กกี้ของ Intel ซึ่งอาจจะใช้โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ (รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา) ซึ่ง Intel เป็นเจ้าของและควบคุม ("เว็บไซต์")

ในบางกรณีเราอาจใช้คุ้กกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคล หรือกลายมาเป็นข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อเรารวมข้อมูลนั้นเข้ากับข้อมูลอื่น ในกรณีนี้ ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel จะมีผลเพิ่มเติมจากประกาศแจ้งของ Intel ชุดนี้

คุ้กกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันคืออะไร?

คุ้กกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กซึ่งโดยปกติแล้วประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์ดังกล่าว มีการใช้คุ้กกี้อย่างแพร่หลายโดยเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์

ต่อไปนี้เป็นคุ้กกี้ประเภทต่างๆ ที่เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้บนเว็บไซต์ของเรา:

 • คุ้กกี้ที่จำเป็น คุ้กกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของไซต์ (เช่น เพื่อให้คุณสามารถล็อกอินไปยังพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราหรือในการใช้งานรถสินค้า) คุ้กกี้เหล่านี้ช่วยให้ท่านสามารถเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้ การปิดใช้งานคุ้กกี้เหล่านี้จะขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ และอาจส่งผลให้คุณสมบัติและบริการไม่สามารถใช้งานได้
 • คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับแต่ง คุ้กกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานไซต์ของเราและไซต์อื่นที่เราโพสต์ข้อมูลไว้เพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงานของไซต์ ตัวอย่างเช่น เราอาจจะใช้คุ้กกี้ประเภทนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เยี่ยมชมจะสามารถพบข้อมูลที่กำลังค้นหาบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย วิธีหนึ่งก็คือการรับรู้และนับจำนวนผู้เยี่ยมชม และดูวิธีการที่พวกเขาเปลี่ยนไปชมส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราขณะที่กำลังเข้าใช้งาน นอกจากนี้คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์ยังช่วยในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแคมเปญโฆษณาและปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับผู้ที่มีส่วนกับโฆษณาของเรา
 • คุ้กกี้เพื่อการทำงาน คุ้กกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา ทำให้เราสามารถปรับเนื้อหาเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับท่าน เอ่ยชื่อท่านเพื่อทักทาย และจดจำการตั้งค่าต่างๆ ของท่าน (เช่น การเลือกภาษาหรือภูมิภาคของท่าน)
 • คุ้กกี้เพื่อการโฆษณา คุ้กกี้เหล่านี้ทำหน้าที่บันทึกกิจกรรมออนไลน์ของคุณ รวมทั้งการเยี่ยมชมไซต์ของเราหรือหน้าที่เยี่ยมชม และลิงค์หรือข้อมูลโฆษณาที่คุณคลิกเลือก วัตถุประสงค์หนึ่งของการบันทึกกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าวเพื่อช่วยทำให้เนื้อหาซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ของเรามีความสอดคล้องกับท่านมากขึ้น วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งคือเพื่อให้เราและผู้ให้บริการของเราสามารถนำเสนอโฆษณาหรือการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจที่เด่นชัดของท่าน นอกจากนี้การนำเสนอโฆษณาหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านโดยเราและผู้ให้บริการของเราดังกล่าวยังมีความเกี่ยวข้องกับพันธมิตรของเราอีกด้วย อาทิเช่น ผู้เผยแพร่ แพลตฟอร์มในการบริหารข้อมูล และแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการโฆษณา (demand side platform) ซึ่งช่วยในการจัดการข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านชมหน้าใดหน้าหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างอิงถึงในหน้านั้นหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกันขึ้นมาให้ท่านชมบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์อื่น เรา ผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรของเรายังอาจจะผนวกข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลซึ่งรวบรวมจากคุ้กกี้เหล่านี้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม และแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาแก่ท่าน

Intel รวบรวมและใช้ข้อมูลอื่นๆ อย่างไร?

เราและผู้ให้บริการของเราอาจจะใช้คุ้กกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง

 • เพื่อช่วยเราและบุคคลที่สามให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
 • วิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมของท่านเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
 • นำเสนอโฆษณา การสื่อสาร และเนื้อหาจากเราและบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเราและของบุคคลที่สาม โดยเจาะจงให้ตรงกับความสนใจของท่าน
 • จดจำการตั้งค่าภาษาและการตั้งค่าอื่นๆ ของท่าน
 • ช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ท่านกำลังมองหา
 • มอบบริการที่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
 • นับจำนวนคนที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา และวิธีการที่พวกเขาใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เข้าใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น
 • ถ้าหากท่านลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับข้อมูลอื่นซึ่งเรารวบรวมจากท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลที่ท่านมอบให้ ข้อมูลของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เราจะใช้ข้อมูลซึ่งนำมารวมกันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการวิเคราะห์

คุ้กกี้จะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของฉันนานเท่าไหร่?

คุ้กกี้บางชนิดจะเริ่มทำงานตั้งแต่เวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ Intel จนกระทั่งสิ้นสุดช่วงเวลาการค้นดูเว็บนั้นๆ คุ้กกี้เหล่านี้จะหมดอายุและจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ คุ้กกี้เหล่านี้เรียกกว่าคุ้กกี้ "ชั่วคราว"

คุ้กกี้บางชนิดจะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของท่านระหว่างช่วงเวลาการค้นดู – และจะไม่หมดอายุแม้ว่าท่านจะปิดเบราเซอร์อินเตอร์เน็ต คุ้กกี้เหล่านี้เรียกว่าคุ้กกี้ “ถาวร” ระยะเวลาที่คุ้กกี้ถาวรจะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านจะต่างกันไปสำหรับคุ้กกี้แต่ละตัว เราและบุคคลอื่นใช้คุ้กกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิเช่น เพื่อเก็บการตั้งค่าของท่านไว้สำหรับการเข้าชมในครั้งถัดไป และเพื่อเป็นการติดตามที่แม่นยำมากกว่าเกี่ยวกับความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยเพียงใด วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านแตกต่างกันในช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างไรบ้าง และประสิทธิภาพของการโฆษณา

ใครนำคุ้กกี้มาไว้ในอุปกรณ์ของฉัน?

ในฐานะที่ Intel เป็นผู้ควบคุมเว็บไซต์ Intel จึงอาจเป็นผู้ใส่คุ้กกี้บนอุปกรณ์ของท่าน คุ้กกี้เหล่านี้เรียกว่าคุ้กกี้ “บุคคลที่หนึ่ง” อาจมีบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Intel ที่สามารถใส่คุ้กกี้บนอุปกรณ์ของท่านได้เช่นกัน คุ้กกี้เหล่านี้เรียกว่าคุ้กกี้ “จากภายนอก” เช่นพันธมิตรของ Intel อาจใส่คุ้กกี้บุคคลภายนอกเพื่อเปิดใช้บริการสนทนาออนไลน์

อาจมีการใช้คุ้กกี้เพื่ออนุญาตให้เราและบุคคลภายนอกรู้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ท่านโต้ตอบกับอีเมล โฆษณา หรือเนื้อหาอื่นๆ คุ้กกี้อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมผลรวมของข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้ (อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการของท่าน รุ่นของเบราเซอร์ และที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่นำท่านมาสู่เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงจากอีเมลและโฆษณา) และนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและทำความเข้าใจกับรูปแบบของการรับส่งข้อมูล เทคโนโลยีดังกล่าวนับจำนวนของผู้ใช้ซึ่งเข้าใช้บริการผ่านทางแบนเนอร์โฆษณาที่เจาะจงนอกเว็บไซต์ Intel หรือผู้ที่คลิกลิงก์หรือภาพกราฟิกที่อยู่ในจดหมายข่าวทางอีเมลซึ่งได้รับจาก Intel นอกจากนี้ยังมีการใช้คุ้กกี้เป็นเครื่องมือเพื่อรวบรวมสถิติผลรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Intel เพื่อทำการวิเคราะห์และช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีที่สุด และเพื่อนำเสนอโฆษณาให้แก่ท่านโดยอ้างอิงจากความสนใจของท่าน โดยเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

Intel ใช้การโฆษณาออนไลน์และโฆษณาบนอุปกรณ์พกพาอย่างไร?

เราและบุคคลที่สาม รวมทั้งพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการ ใช้การโฆษณาโดยอิงกับความสนใจเพื่อนำเสนอโฆษณาและเนื้อหาเฉพาะบุคคลซึ่งเราและนักโฆษณาคนอื่นๆ เชื่อว่าท่านจะสนใจ ภายใต้ขอบเขตที่ผู้จำหน่ายบุคคลที่สามใช้คุ้กกี้เพื่อให้บริการเหล่านี้แก่ Intel หรือผู้อื่น Intel จะไม่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหรือข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือนโยบายใดๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว

อาจมีการนำเสนอโฆษณาแก่ท่านโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมออนไลน์หรือพฤติกรรมบนอุปกรณ์พกพาของท่าน (บนเว็บไซต์ Intel และเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Intel) การค้นหาของท่าน การตอบสนองของท่านต่อโฆษณาหรืออีเมลฉบับใดฉบับหนึ่งของเรา หน้าซึ่งท่านเข้าชม ตำแหน่งที่ตั้งโดยรวมของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ โฆษณานี้อาจจะปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม พันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่เราร่วมมือด้วยเพื่อช่วยในการจัดทำโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นสมาชิกในสมาคมที่มีการบริหารจัดการของตนเอง เช่น Network Advertising Initiative (NAI) และ Digital Advertising Alliance (DAA). สำหรับเว็บไซต์ซึ่งมุ่งให้บริการแก่บุคคลที่อาศัยในสหภาพยุโรป เราอาจจะทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสมาชิกของ European Digital Advertising Alliance (eDAA) ท่านอาจจะได้เห็นโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ Intel หรือบนเว็บไซต์อื่นหรือในรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเข้าชมและกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ Intel และเว็บไซต์อื่นๆ

ฉันจะจัดการคุ้กกี้ได้อย่างไร?

ท่านสามารถเลือกว่าจะรับหรือปฏิเสธคุ้กกี้ได้ วิธีหนึ่งที่ท่านทำได้คือการตั้งค่าเบราเซอร์อินเตอร์เน็ต เบราเซอร์อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมคุ้กกี้ส่วนใหญ่ได้โดยผ่านการตั้งค่าเบราเซอร์ (โปรดทราบว่าถ้าท่านใช้การตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อบล็อกคุ้กกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เราได้) เว็บไซต์ต่อไปนี้ระบุข้อมูลการปรับค่าคุ้กกี้สำหรับเบราเซอร์ยอดนิยมบางตัว ได้แก่

คุณยังสามารถใช้ปลั๊กอินเบราเซอร์ เช่น Ghostery* จาก Ghostery, Inc. หรือ Tracking Protection List* จาก TRUSTe (เบราเซอร์ปลั๊กอินเป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่เพิ่มความสามารถพิเศษให้เบราเซอร์ของคุณ เช่นเพื่อเล่นวิดีโอหรือสแกนไวรัส) Adobe Flash Player* เป็นซอฟต์แวร์สำหรับดูมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ที่ใช้ Adobe Flash* อาจเก็บแฟลชคุ้กกี้ไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อจะจดจำการตั้งค่าต่างๆ และการใช้งาน ซึ่งคล้ายกับการทำงานของคุ้กกี้ชนิดอื่น แฟลชคุ้กกี้เหล่านี้อาจจะเป็นที่รู้จักในชื่อ Flash Local Shared Objects (LSOs) Intel อาจจะใช้ Flash LSOs เพื่อนำเสนอเนื้อหาพิเศษ เช่นการเล่นวิดีโอและภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถอ่านเนื้อหาสรุปวิธีการจัดการ Flash LSOs ได้ที่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจของคุณและตัวเลือกที่คุณต้องการได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้: Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative และ Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับเนื้อหาหรือโฆษณาให้เหมาะกับท่านโดยเข้าไปที่ลิงก์เหล่านี้ โปรดทราบว่าถ้าหากท่านเลือกที่จะไม่ใช้คุ้กกี้ดังกล่าว ไม่ได้แปลว่าท่านจะเห็นโฆษณาน้อยลง แต่โฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะมีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านน้อยลง

Intel จะตอบสนองต่อสัญญาณ Do Not Track อย่างไร

ปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสัญญาณ Do Not Track ณ ปัจจุบัน บริการของ Intel และเว็บไซต์ต่าง ๆ ยังคงให้บริการตามปกติเหมือนกันแม้ว่าจะได้รับสัญญาณ Do Not Track จากผู้ใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Do Not Track ได้ที่หัวข้อ เกี่ยวกับ Do Not Track

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Intel

Intel ยึดมั่นต่อการรักษาความลับของข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของ Intel ด้านความเป็นส่วนตัว โปรดดูประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel และ หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Intel

วิธีการติดต่อเรา

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้ของ Intel ท่านสามารถติดต่อ Intel ได้โดยใช้แบบฟอร์ม ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อของเว็บไซต์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลของท่านเกี่ยวกับ cookie

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

ประกาศแจ้งนี้ให้ถือเป็นการปรับปรุงเนื้อหาหรือใช้แทนเวอร์ชั่นก่อนหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งนี้เมื่อใดก็ได้ เนื้อหาในส่วน “ปรับปรุงล่าสุด” ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้านี้แสดงรายการว่าประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราเผยแพร่ประกาศฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด: 22 มกราคม 2016