• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7, ส่วนประกอบที่สนับสนุนซ็อกเก็ต LGA2011-0

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7

ส่วนประกอบทางกลด้านความร้อน

สำหรับ โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่มีกำลังการออกแบบทางความร้อน 130W (เช่น โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3930K, โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820 โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3960K Extreme Edition )

ซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบสนับสนุนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการออกแบบ ระบบที่ทำงานด้วยตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ผู้จำหน่ายที่อยู่ในรายชื่อจะจัดหาส่วนประกอบ
สนับสนุนสำหรับโปรเซสเซอร์ใน แพ็คเกจ 2011-Land Grid Array (LGA) ผลิตภัณฑ์ของผู้จำหน่ายบางรายอาจเป็นไปตามตามแนวทางการออกแบบในรายการบนหน้าเอกสารทางเทคนิค

ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งาน Intel® ได้

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์สำหรับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้งาน Intel® ได้ สำหรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 สำหรับซ็อกเก็ต LGA2011-0 ซัพพลายเออร์
เหล่านี้อาจผลิตทั้งโซลูชันที่สามารถใช้งาน Intel® ได้และที่ไม่สามารถใช้งาน Intel® ได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอส่วนประกอบโดย ซัพพลายเออร์ OEM และผู้ประกอบระบบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความร้อน กลไก
และสภาพแวดล้อมของโซลูชันเหล่านี้

ซ็อกเก็ต LGA 2011-0 และส่วนประกอบ ILM

ซัพพลายเออร์ คำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วนของ Intel บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
Amtek*

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

Alvin Yap

Cathy Yu

Alvin: (86) 752 263 4562

Cathy: (86) 752 261 6809

alvinyap@amtek.com.cn

cathy_yu@amtek.com.cn

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

Foxconn*

ซ็อกเก็ต LGA2011-0

E64556-002

Eric Ling
503-693-3509 x225
eric.ling@foxconn.com

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

Lotes*

ซ็อกเก็ต LGA2011-0 E64556-002

Cathy Yang

+86-20-8468 x6519

Cathy@lotes.com.cn

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

Molex*

ซ็อกเก็ต LGA2011-0 E64556-002

Carol Liang

+86 21 504 80889 x3301

carol.liang@molex.com

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

Tyco*

ซ็อกเก็ต LGA2011-0

E64556-002

Alex Yeh

+886-2-87682788 x280

alex.yeh@te.com

LGA2011-0 Square ILM

E91838-003

LGA2011-0 Backplate

E91834-001

ฮีทซิงค์สำหรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 สำหรับซ็อกเก็ต LGA2011-0 ที่มีกำลังการออกแบบทางความร้อน 130W

ซัพพลายเออร์ คำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วนของ Intel บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
Foxconn*

Desktop Radial Fin Heatsink (DRA-A)

E94315-001

Cary Huang

1 512 681 1120

cary.huang@foxconn.com

CCI (Chaun Choung Technology Corp.)*

Desktop Tall Heat Pipe Heatsink

E77931-002

Monica Chih

866-2-29952666 x1131

monica_chih@ccic.com.tw

ส่วนประกอบสนับสนุนที่เป็นทางเลือก

ซัพพลายเออร์ดังต่อไปนี้ได้พัฒนาโซลูชันการระบายความร้อนสำหรับการออกแบบระบบที่ทำงานด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ซึ่งได้ถูกทดสอบอย่างอิสระโดยหน่วยงานทดสอบของบุคคลที่สามซึ่ง Intel ให้การสนับสนุน ซัพพลายเออร์เหล่านี้อาจจะผลิตโซลูชันที่มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง นอกเหนือไปจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรายการด้านล่าง โปรดเข้ามาเยี่ยมชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับสถานะของผู้ผลิตฮีทซิงค์

หมายเหตุ: ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอส่วนประกอบโดยซัพพลายเออร์ OEM และผู้ประกอบระบบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความร้อน กลไก และสภาพแวดล้อมของโซลูชันเหล่านี้

ฮีทซิงค์สำหรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 สำหรับซ็อกเก็ต LGA2011-0 ที่มีกำลังการออกแบบทางความร้อน 130W

ฮีทซิงค์เหล่านี้ได้ถูกทดสอบความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านความร้อน, ทางกล และการลดระดับโหลด

ซัพพลายเออร์ หมายเลขชิ้นส่วน บุคคลติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
Thermalright*

TRUE Spirit 140

Chris Lee

+886-2-8663-6630#23

chrislee@thermalright.com

Thermolab*

TL1-M (bada2010)

Chun Han Park

+82-31-502-2665

chpark@thermolab.co.kr

Zalman*

CNPS12X

Jinkook Kim

+82-70-4480-7829

sugarman@zalman.co.kr

Akasa*

AK-CC6501EPO1

Yiyen Chen

+886-2-2999-6289

sales@akasa.com.tw

Thermaltake* CLP0601 Waylon Chou +886-2-87975788#2687 waylon@thermaltake.com
Zalman* CNPS9900 Max Jinkook Kim +82-70-4480-7829 sugarman@zalman.co.kr
CoolerMaster* TPC812 Mark Tsai +886-2-3234-0050 sales@coolermaster.com.tw