ชิปเซ็ตหลักโน้ตบุ๊กและเดสก์ท็อป

เครื่องมือ

 

คู่มือการเลือกชิปเซ็ตหลักสำหรับโน้ตบุ๊กและเดสก์ท็อป

ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป

ประเภท

TDP สูงสุด

ปราศจาก
ฮาโลเจน

พอร์ต USB

พอร์ต PCIe* 2.0

พอร์ต SATA
ชิปเซ็ต Intel® H97 ยอดนิยม 4.1 W ใช่ 14 (USB 3.0 สูงถึงหกพอร์ต) สูงถึงแปดพอร์ต SATA 3Gbps หกพอร์ต (SATA 6Gbps สูงถึงหกพอร์ต)
ชิปเซ็ต Intel® H87 เมนสตรีม 4.1 W ใช่ 14 (USB 3.0 สูงถึง 6 พอร์ต) สูงถึง 8 พอร์ต
SATA 3Gbps 6 พอร์ต (SATA 6Gbps สูงถึง 6 พอร์ต)

ชิปเซ็ต Intel® H77 Express

เมนสตรีม

6.7 W

ใช่

 

 

 

ชิปเซ็ต Intel® H67 Express

เมนสตรีม

6.1 W

ใช่

     

ชิปเซ็ต Intel® P67 Express

เมนสตรีม

6.1 W

ใช่

 

 

 
ชิปเซ็ต Intel® Q67 Express เมนสตรีม 6.1 W ใช่

 

 

 
ชิปเซ็ต Intel® B65 Express เมนสตรีม 6.1 W ใช่      
ชิปเซ็ต Intel® Q65 Express เมนสตรีม 6.1 W ใช่      

ชิปเซ็ตโน้ตบุ๊ก

ประเภท

TDP สูงสุด

ปราศจาก
ฮาโลเจน

พอร์ต USB

พอร์ต PCIe* 2.0

พอร์ต SATA
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM87 ประสิทธิภาพ 2.7 W ใช่ 14 (USB 3.0 สูงถึง 6 พอร์ต) สูงถึง 8 พอร์ต
SATA 3Gbps 6 พอร์ต (SATA 6Gbps สูงถึง 4 พอร์ต)
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM87 ประสิทธิภาพ 2.7 W ใช่ 14 (USB 3.0 สูงถึง 6 พอร์ต) สูงถึง 8 พอร์ต
SATA 3Gbps 6 พอร์ต (SATA 6Gbps สูงถึง 4 พอร์ต)
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM86 เมนสตรีม 2.7 W ใช่ 14 (USB 3.0 สูงถึง4 พอร์ต) สูงถึง 8 พอร์ต
SATA 3Gbps 4 พอร์ต (SATA 6Gbps 2 พอร์ต)

ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM76 Express

เมนสตรีม

4.1 W

ใช่

12 (USB 3.0 4 พอร์ต)

8

 

ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM75 Express

เมนสตรีม

4.1 W

ใช่

12 (ไม่มี USB 3.0)

8

 

 

ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QS77 Express

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

3.6 W

ใช่

14 (USB 3.0 4 พอร์ต)

8

 

ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM77 Express

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

4.1 W

ใช่

14 (USB 3.0 5 พอร์ต)

8

 
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM77 Express ประสิทธิภาพ
สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจ
4.1 W
ใช่ 14 (USB 3.0 4 พอร์ต) 8  

ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® UM77 Express

สมรรถนะอันทรงพลัง
สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจ
3.0 W
ใช่
สิบ (USB 3.0 4 พอร์ต) 4