เทคโนโลยี Intel เรียลไทม์สนับสนุนโซลูชันใหม่ที่ต้องมีการประสานงานระดับสูง ทั้งภายในและในอุปกรณ์ต่างๆ Intel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC) ที่รองรับการประมวลผล (Intel® TCC) จะส่งมอบประสิทธิภาพการคํานวณและเวลาที่ดีที่สุดเพื่อการ1แบบเรียลไทม์ จับคู่โปรเซสเซอร์เหล่านี้กับคอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet ที่มีการสนับสนุนระบบเครือข่ายแบบไวต่อเวลา (TSN) ของ IEEE 802.1 หรือกับอุปกรณ์เครือข่ายยอดนิยมอื่นๆ เพื่อจ่ายไฟให้กับระบบเรียลไทม์ที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานกรณีการใช้งานแบบเรียลไทม์

ประสิทธิภาพการประมวลผลแบบเรียลไทม์ของ Intel IoT และโซลูชันมุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานแบบเรียลไทม์ที่กําหนดเวลาไม่ทันใดเป็นความล้มเหลวของระบบ จําเป็นต้องใช้งานอย่างหนักแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ เช่น หุ่นยนต์ ยานยนต์ และยูทิลิตี้ ที่ความสามารถล้มเหลวหากไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในช่วงระยะเวลานานตามมา (วันกําหนดส่ง)

ข้อเสนอแบบเรียลไทม์จาก Intel สนับสนุนโซลูชันใหม่ที่ให้ทั้งการประมวลผลสูงและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ตาม:

 • การจัดลาดับความจําของเวิร์คโหลดแบบเรียลไทม์การเข้าถึงแคช หน่วยความจํา และเครือข่าย
 • ลดการหยุดชะงักจากเวิร์กโหลดอื่นๆ
 • การปรับแต่งประสิทธิภาพให้เหมาะกับทั้งเวิร์กโหลดแบบเรียลไทม์และที่ไม่ใช่แบบเรียลไทม์
 • เพื่อให้มั่นใจว่ามีพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบเนทีฟและแบบเสมือน

ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

Intel® TCCและ TSN

Intel® TCCการปรับเวลาให้ตรงกัน
มีกลไกฮาร์ดแวร์ที่ตอกย้วงสัญญาณนาฬิกาต่างๆ ที่พบใน IP Blocks แต่ละตัว

Intel® TCCเวลาทั้งหมด
ระบุกลไกฮาร์ดแวร์เพื่อระบุความหน่วงของแพ็กเก็ตข้อมูลจากฟังก์ชันบล็อกหนึ่งไปยังอีกฟังก์ชันหนึ่ง

T
ระบบเครือข่ายที่ไวต่อ ime (TSN)
ให้เวลาแฝงสูงสุดตามขอบเขตเพื่อการรับส่งข้อมูลตามตารางเวลาผ่านเครือข่าย Ethernet ที่สลับ TSN คือชุดของมาตรฐาน IEEE 802 ที่กําหนดโดยกลุ่มงาน IEEE TSN มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้มีการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือสูงและความหน่วงต่าเป็นพิเศษผ่าน Ethernet เพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่ไวต่อเวลา TSN ประสบความสาหน้านี้ได้โดยใช้การปรับเวลาให้ตรงกันและการวางแผนทราฟฟิก

ระบบเครือข่ายที่ไวต่อเวลา (TSN)

ระบบเครือข่ายที่มีความไวต่อเวลา (TSN) หมายถึงชุดมาตรฐาน ข้อมูลด้านเทคนิค และความสามารถของ IEEE ที่อิงจากเครือข่าย Ethernet มาตรฐานเพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่ไวต่อเวลา และสนับสนุนการปรับเวลาให้ตรงกัน แบบตรงเวลาเพื่อการส่งมอบข้อมูล และการวางแผนการรับส่งข้อมูลอย่างเที่ยงตรง

เหตุใดจึงเลือก TSN

 • การส่งข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

 • รับประกันความหน่วงแฝงในการส่งมอบข้อมูล

 • เครือข่ายแบบผสานกันช่วยประหยัดต้นทุนการดําเนินการ

 • ปรับการกําหนดค่าและการใช้งานของระบบให้ง่ายขึ้น

 • ระบบนิเวศแบบเปิด

คุณสมบัติแพลตฟอร์ม

 • คอนโทรลเลอร์ TSN ของ Ethernet ในตัว 1-3 ตัว
 • เปิดใช้งานการสื่อสารความหน่วงต่่าที่มีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ (URLLC) การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรได้ถึงความเร็ว 2.5Gbps/พอร์ต
 • สนับสนุนการอยู่ร่วมกันของเทคโนโลยีการปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (OT) และการรับส่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียลไทม์ที่นุ่มนวลในเครือข่ายเดียว ซึ่งลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน
 • ลดความซับซ้อนของการออกแบบบอร์ดด้วยตัวควบคุม Ethernet ในตัว การใช้พลังงานน้อยลง, ฟอร์มแฟคเตอร์ที่เล็กลง, ประหยัดค่าใช้จ่ายของ 10000000000000000000000
 • ปรับปรุงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เรียบง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์อ้างอิงมาตรฐานแบบเปิด

มาตรฐาน Ethernet TSN ที่รองรับ

 • โปรโตคอลเวลาความเที่ยงตรงทั่วไป IEEE 802.1AS
 • ตัวปรับรอบเวลา IEEE 802.1Qbv
 • Shaper ที่ใช้เครดิต IEEE 802.1Qav
 • การเตรียมเฟรม IEEE 802.1Qbu

ศึกษาเพิ่มเติม:

บทความ: การเปลี่ยนรูปแบบการออกแบบระบบอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์

บทความ: การใช้ระบบเครือข่ายที่ไวต่อเวลา (TSN) กับระบบอัตโนมัติ

เอกสารข้อมูล: ผลกระทบทางธุรกิจของ TSN ในระบบอุตสาหกรรม

เอกสารข้อมูล: ระบบเครือข่ายที่ไวต่อเวลา (จาก The implementation to Implementation in Industrial Automation)

Intel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC)

องค์ประกอบหลัก

 • การซิงโครไนส์เวลาให้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ในการซิงโครไนส์เวลาอย่างเที่ยงตรงและขจัดความต้องในการซิงโครไนส์โดยใช้ซอฟต์แวร์ และผลกระทบจากการถูกกลบทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากระบบปฏิบัติการ นาฬิกาต่างๆ ที่ถูกค้นพบในบล็อก IP แต่ละตัว เช่น CPU, PCIe, เครือข่าย, เสียง และอีกมากมาย

 • ไทม์ไลน์ให้ความสามารถของฮาร์ดแวร์ที่ลดความหน่วงของแพ็กเก็ตข้อมูลออกจาก IP Block หนึ่งไปยังอีกบล็อก จัดสรรทรัพยากรที่วิกฤต เช่น แคช ให้กับแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ จัดลาดับความระดับ I/O เช่น การรับส่งข้อมูล PCIe

ข้อดีIntel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC) และ Intel® TCC Tools (โดยการเชิญ ให้ดูตัวแทน Intel ของคุณเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึง):

 • เปิดใช้งาน I/O ของเวลาใช้งานเคสที่แย่ที่สุดที่เชื่อถือได้ (WCET) ภายในโหนดประมวลผล

 • เวลาในการลงตลาดที่รวดเร็วและลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของด้วยการปรับแต่งที่เรียบง่าย

 • ปรับขยายจากโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® x6000ED ซีรีส์ (ชื่อรหัส Elkhart Lake) และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเรIntel® Core™ เจนใหม่ (ชื่อรหัส Tiger Lake UP3) เป็นเจนใหม่Intel® TCCได้ง่ายๆ

 • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยการรวมแอปพลิเคชันที่เวลาวิกฤติและที่ไม่มีข้อห้ามด้านเวลาไปยังบอร์ดเดียว

Intel® TCCซอฟต์แวร์ทั้งหมด

ไม่มีโซลูชัน "หนึ่งขนาดเหมาะกับทุก" หลังจากเลือก Enhanced ที่เหมาะสมให้กับโปรเซสเซอร์ IoT Intel แล้ว ขั้นตอนด้านล่างเป็นขั้นตอนที่แนะลองซึ่งลูกค้าควรใช้ความสามารถ "การปรับแต่ง" ต่างๆ ที่ Intel เสนอเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแบบเรียลไทม์ของเรา:

 • ใช้ประโยชน์จากแพ็คเกจการสนับสนุนบอร์ด (BSP) ของเราด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
 • เปิดใช้งานIntel® TCC Modeใน BIOS
 • ใช้ประโยชน์จากIntel® TCC Tools (เร็วๆ นี้) เพื่อใช้การปรับแต่งแบบเรียลไทม์แบบละเอียดที่สุด หรือเพื่อความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ การใช้พลังงาน และประสิทธิภาพการประมวลผลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ intel® เรียลไทม์

เอกสาร


รับเอกสารการออกแบบ ไดรเวอร์ เอกสารข้อมูล หมายเหตุรีลีส และอีกมากมายเพื่อโซลูชัน IoT แบบเรียลไทม์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Intel® จะขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบ และอาจต้องการการเปิดใช้งานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของระบบ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีกระบบของคุณ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมที่ https://www.thailand.intel.com

ข้อมูลด้านบนเป็นเนื้อหาการแปลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณโดยใช้นักแปล และคอมพิวเตอร์แปลภาษา เนื้อหาให้เฉพาะข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ให้ควรวางใจในความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง ในกรณีที่คุณต้องการดูหน้าในภาษาอังกฤษ โปรดคลิกไปที่ไอคอนทางซ้าย ดูเป็นภาษาอังกฤษ