ข้อดีพิเศษสำหรับศูนย์ข้อมูล High Performance Computing (HPC)

รับสิทธิประโยชน์สำหรับความเชี่ยวชาญพิเศษและชุดข้อมูลที่จัดทำไว้โดยเฉพาะสำหรับพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยคุณในการวางแผน ปรับใช้ และส่งมอบโซลูชันศูนย์ข้อมูลของคุณ

รับชุดเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับคุณในการยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับศูนย์ข้อมูล HPC ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลเฉพาะสำหรับพันธมิตรเพื่อช่วยในการวางแผน ปรับใช้และนำเสนอโซลูชันศูนย์ข้อมูลของคุณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด เข้าถึงคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่า บริการด้านเทคนิคและชุดเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้คุณล้ำหน้าคู่แข่งและสามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า

รับคู่มือสำหรับพาร์ทเนอร์ศูนย์ข้อมูล

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับศูนย์ข้อมูล HPC

เข้าถึงบริการด้านเทคนิคก่อนการขาย

เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแบบครอบคลุมได้อย่างมั่นใจและได้รับการยอมรับในฐานะที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้

สถานะความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศูนย์ข้อมูล HPC

สร้างและนำเสนอเครือข่ายของคุณกับ Intel และความเชี่ยวชาญของคุณในการจัดหาเทคโนโลยีจาก Intel® รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้กับลูกค้า

สิทธิพิเศษในการสืบค้นข้อมูลกรณีศึกษา

ไม่พลาดข่าวสารด้านเทคโนโลยี HPC ใหม่ๆ ผ่านข้อมูลกรณีศึกษาและเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำขึ้นไว้โดยเฉพาะสำหรับพาร์ทเนอร์เท่านั้น

ตลาดโซลูชัน Intel®

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของคุณผ่านตลาดโซลูชัน Intel® ตลาดด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® ทั่วโลกสามารถแบ่งกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มตลาดต่างๆ

ไปที่ตลาดโซลูชัน Intel®

โอกาสด้านการตลาดร่วมสำหรับ HPC

นำเสนอความสำเร็จของคุณ เรื่องราวที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปผลิตเป็นข้อมูลการทำงานผ่านการนำเสนอแบรนด์ร่วมเพื่อการเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคุณที่มีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

คะแนนสำหรับการขายผลิตภัณฑ์สำหรับศูนย์ข้อมูล

เข้าร่วมในข้อเสนอต่าง ๆ พร้อมรับคะแนนเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับสมาชิกพิเศษเท่านั้น ใช้คะแนนของคุณสำหรับร่วมกิจกรรมเพื่อสมาชิก รับข้อมูลด้านการตลาดและอื่น ๆ อีกมากมาย

บทเรียนฝึกอบรมพิเศษสำหรับศูนย์ข้อมูล HPC

รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโซลูชันที่ใช้ Intel® ใหม่ล่าสุดที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านศูนย์ข้อมูล เข้าถึงชุดข้อมูลการฝึกอบรมออนไลน์ และกิจกรรมฝึกอบรมพิเศษที่จัดเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น หรือแม้แต่บล็อตสำหรับเกสต์

เข้าถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ก่อนใคร

เข้าถึงตัวอย่างด้านวิศวกรรมได้ก่อนใครเพื่อให้คุณสามารถทดสอบและเริ่มกระบวนการตรวจรับรองได้ก่อนใคร นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของคุณได้ก่อนใครกับลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เข้าถึงบริการทดสอบแพลตฟอร์ม Intel®

ทีมเครื่องมือและเทคโนโลยีสู่ความสำเร็จของลูกค้าทั่วโลกพร้อมให้บริการการทดสอบแพลตฟอร์มฟรีแก่ลูกค้า Intel ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ซึ่งต้องการออกแบบแพลตฟอร์มโดยใช้สถาปัตยกรรม Intel® บริการพิเศษนี้จะช่วยให้ลูกค้าได้รับการสนับสนุนที่มุ่งเน้นการออกแบบที่ได้รับการคัดสรร ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการสนับสนุน และเร่งเวลาการเปิดตัวสู่ตลาด

สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญศูนย์ข้อมูล HPC ที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์ Intel® Server สำหรับ HPC

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คำปรึกษาด้านโซลูชันจากนักออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์สามารถรองรับการทำงานได้อย่างเหมาะสมและสมดุลกัน ทั้ง CPU หน่วยความจำ สื่อบันทึกข้อมูลและปัญหาคอขวดของระบบเครือข่าย

ความช่วยเหลือในการนำเสนอข้อมูลเพื่อปิดการขาย

ความช่วยเหลือในการนำเสนอข้อมูลเพื่อปิดการขาย (RFQ) จากนักออกแบบเพื่อกำหนดโครงร่างทางระบบที่เหมาะสมกับเงื่อนไขในการทำงาน

คำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

คำเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้นำของ PCSD ซึ่งประกอบไปด้วยโอกาสในการมีส่วนในการวางแผนผลิตภัณฑ์จาก Intel และการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม HPC และระบบจัดการด้าน PCSD

การประเมินเกณฑ์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพจากทางไกล

ระบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพจากทางไกลผ่านระบบล็อกอินระยะไกลไปยัง Intel® Labs เพื่อประเมินเกณฑ์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพกับโครงร่างทางระบบที่เราออกแบบไว้เบื้องต้น โครงร่างการทำงานที่สามารถนำไปใช้ของส่วนปฏิบัติการจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ

ข้อมูลชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ

ข้อมูลชี้วัดเชิงประสิทธิภาพสำหรับเลือกโครงร่างการทำงาน รวมทั้งโอกาสสำหรับลูกค้าในการจัดส่งโครงร่างการทำงานเพื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ

ไม่ใช่ Intel® Technology Provider ใช่หรือไม่


เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก