คู่มือการขายแพลตฟอร์ม Intel vPro® สำหรับ SMB

คู่มือการขายแพลตฟอร์ม Intel vPro® สำหรับ SMB

คู่มือการขายแพลตฟอร์ม Intel vPro® สำหรับ SMB

ชุดสไลด์ที่ครอบคลุมซึ่งแสดงคุณค่าของแพลตฟอร์ม Intel vPro® สำหรับ SMB สามารถใช้เพื่อแจ้งให้คู่ค้าและทีมขายภายในทราบ มีอิทธิพลและอบรมลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงแสดงตัวอย่างความเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ของ Intel ในตลาดลูกค้าเชิงการค้า