วิธีการทำงาน: หน่วยความจำ Intel® Optane™

เรียนรู้การทำงานของหน่วยความจำ Intel® Optane™ และการเร่งความเร็วระบบอันชาญฉลาด เพื่อประสิทธิภาพการตอบสนองที่สูงขึ้นโดยไม่ทำให้ความจุในการจัดเก็บข้อมูลลดลง