หน่วยความจำ Intel® Optane™ สำหรับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับงบประมาณ

รับชมวิดีโอนี้แล้วเรียนรู้ว่าหน่วยความจำ Intel® Optane™ สามารถกลายเป็นทั้งตัวเร่งความเร็วระบบและตัวเร่งความเร็วธุรกิจให้กับคุณได้อย่างไร