ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®

อัพเดทเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2018

1. นิยาม
2. ข้อสงวนสิทธิ์สำหรับพาร์ทเนอร์และตัวแทน
3. ระดับโครงการ
4. คำศัพท์สำหรับโครงการ
5. ข้อผูกมัดสำหรับการเป็นสมาชิกของคุณ
6. สิทธิประโยชน์และบริการของโครงการ
7. ข้อมูลลับ
8. ข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิก
9. ข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศแจ้งอื่นๆ
10. บทบัญญัติทั่วไป

เอกสารประกอบต่อไปนี้รวมอยู่ในที่นี้ และเป็นส่วนเสริมของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® เหล่านี้:

เอกสารประกอบ A: เอกสารประกอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมสำหรับคะแนน

เอกสารประกอบ B: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมตลาดโซลูชัน Intel®

หากคุณได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกในโปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® (“โปรแกรม”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่าง Intel Corporation และบริษัทสาขา (“Intel”) และคุณ “คุณ” หมายถึงคุณ หรือผู้ว่าจ้างของคุณ หรือหน่วยงานอื่นที่คุณดำเนินการให้เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ ตามความเหมาะสม หากคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคล คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายในการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวเข้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งในกรณีนี้ “คุณ” หรือ “ของคุณ” ให้หมายถึงนิติบุคคลดังกล่าว

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด โปรดอ่านคำแถลงด้านความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/privacy/program-privacy-statement.html โดยได้อธิบายถึงวิธีการใช้และการปฏิบัติต่อข้อมูลของคุณ

หากคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดคลิก “ฉันยอมรับ” หากคุณไม่ยอมรับ โปรดคลิกที่ "ฉันไม่ยอมรับ"

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่เป็นข้อผูกมัดว่า Intel จะต้องยอมรับคุณเข้าสู่โครงการ เพื่อให้มีสิทธิ์คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานเครื่องหมายการค้าตามช่องทางจัดจำหน่าย (CTLA)ตามความเหมาะสม จากนั้นส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดแล้ว และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการเป็นสมาชิกทั้งหมด

1. นิยาม

1.1 "ผู้ขาย" หมายถึงหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก Intel ที่ทำการแจกจ่ายหรือขายผลิตภัณฑ์แท้จาก Intel® หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบแท้จาก Intel® เช่น ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® ผู้ผลิตผลงานออกแบบต้นฉบับ ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง ซัพพลายเออร์ในช่องทางจัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกตามช่องทางจัดจำหน่าย

1.2 “วันที่มีผล” หมายถึงวันที่ที่ Intel ทำการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ยอมรับคุณเป็นสมาชิกโครงการ

1.3 “Intel” หมายถึง Intel Corporation บริษัทสาขาและหน่วยงานในสังกัด

1.4 “ผลิตภัณฑ์” หมายถึงผลิตภัณฑ์แท้ของ Intel® หรือผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเสร็จแล้วซึ่งมีผลิตภัณฑ์แท้ของ Intel® เป็นส่วนประกอบที่ขายโดยผู้ขาย

1.5 “ยอดขาย” คือยอดขายผลิตภัณฑ์ที่แจ้งโดยผู้ขายหรือแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามต่อ Intel

1.6 "สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม" หมายถึงประโยชน์ที่อธิบายไว้ที่:

https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/technology-provider/about-the-program/overview.html ตามความเหมาะสมกับระดับสมาชิกปัจจุบันของคุณ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

1.7 "คุณสมบัติการเป็นสมาชิก" หมายถึงคุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิกดังที่ได้อธิบายไว้ใน: https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/technology-provider/membership/tiers-overview.html ตามความเหมาะสมกับระดับสมาชิกปัจจุบันของคุณ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

1.8 “ระยะเวลาทดลอง” หมายถึงระยะเวลา 90 วันซึ่งอาจไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของโครงการได้ในบางส่วนหรือทั้งหมด ตามที่กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ 8.3 และ 8.4 ในที่นี้

1.9 “สถานะแบบจำกัด” หมายถึงระยะเวลา 9 เดือนซึ่งอาจไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของโครงการได้ในบางส่วน ตามที่กล่าวถึงในรายละเอียดในหัวข้อ 8.5 และ 8.6 ในที่นี้

2. ข้อสงวนสิทธิ์สำหรับพาร์ทเนอร์และตัวแทน

คุณยอมรับว่าคำว่า "พาร์ทเนอร์" เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อแสดงความสัมพันธ์ด้านการตลาดระหว่างบริษัทที่ไม่ขึ้นตรงต่อกัน และใช้ภายใต้หลักเกณฑ์การใช้งานเบื้องต้นที่ระบุไว้นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการใช้คำว่า “พาร์ทเนอร์” ในที่นี้ไม่ถือว่าหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเครือข่ายพาร์ทเนอร์ ตัวแทน การจัดจำหน่าย การร่วมทุนหรือการเตรียมการใดๆ ในลักษณะนี้กับคู่กรณี รวมทั้งพนักงาน ผู้แทนและตัวแทนของอีกฝ่ายไม่ถือเป็นพนักงานของอีกฝ่ายแต่อย่างใด แต่ละฝ่ายถือว่าเป็นคู่สัญญาซึ่งมีอิสระและไม่มีสิทธิ์ทำการผูกมัดใดๆ แทนอีกฝ่าย ไม่ว่าคุณหรือ Intel จะไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างข้อผูกมัด โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในนามของอีกฝ่าย นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น คุณยอมรับว่าการใช้คำว่า "พาร์ทเนอร์" ในข้อมูลสำหรับโครงการไม่ถือเป็นการกำหนดหรือบ่งชี้เครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายหรือการเป็นผู้แทนใดๆ ระหว่างคู่กรณี

3. ระดับโครงการ

การเป็นสมาชิกของโครงการมี 3 ระดับ ดูคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสำหรับระดับเหล่านี้ได้ที่: www.thailand.intel.com/reseller หรือ http://technologyprovider.intel.com

(i) พาร์ทเนอร์ระดับพลาตินัม
(ii) พาร์ทเนอร์ระดับโกลด์
(iii) พาร์ทเนอร์ระดับจดทะเบียน

ชื่อ โครงสร้าง และสิทธิประโยชน์ของโครงการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

4. คำศัพท์สำหรับโครงการ

ในฐานะสมาชิกของโปรแกรม คุณสามารถใช้ชื่อโปรแกรมและระดับสถานะของคุณเป็นข้อความหรือคำพูดได้ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

4.1 เมื่ออ้างถึงโปรแกรม:

 โครงการผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®
(ห้ามใช้ ITPP ในรูปย่อ)

4.2 เมื่ออ้างถึงระดับสมาชิกของคุณ:

พาร์ทเนอร์ระดับพลาตินัม
พาร์ทเนอร์ระดับโกลด์
พาร์ทเนอร์ระดับจดทะเบียน

4.3 เมื่ออ้างถึงโปรแกรมและระดับร่วมกัน:

โปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®, พาร์ทเนอร์ระดับพลาตินัม
โปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®, พาร์ทเนอร์ระดับโกลด์
โปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®, พาร์ทเนอร์ระดับจดทะเบียน

หรือ:

โปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® – พาร์ทเนอร์ระดับพลาตินัม
โปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® – พาร์ทเนอร์ระดับโกลด์
โปรแกรมผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® – พาร์ทเนอร์ระดับจดทะเบียน
(หมายเหตุ: ใช้ขีดยาวไม่ใช่ยัติภังค์)

4.4 เมื่ออ้างถึงระดับการเป็นสมาชิกของคุณที่ปรากฏครั้งแรกในเอกสาร:

พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® ระดับพลาตินัม
พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® ระดับโกลด์
พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® ระดับจดทะเบียน

4.5 ตัวอย่างการใช้งานที่เหมาะสม:

การอ้างอิงต่อเนื่อง: “เนื่องจากฉันเป็นพาร์ทเนอร์ระดับพลาตินัม ฉันจะได้รับ”

4.6 ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่เหมาะสม – ไม่อนุญาตให้ใช้:

"พาร์ทเนอร์ Intel" หรือ "พาร์ทเนอร์ Intel" หรือ" พาร์ทเนอร์กับ Intel" หรือ "ผู้ให้บริการเทคโนโลยี" ไม่ว่าในกรณีใดๆ

5. ข้อผูกมัดของคุณในการเป็นสมาชิก

5.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้ง CTLA: คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดเวลา รวมทั้งข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการผู้ให้บริการเทคโนโลยีของ Intel® เช่น ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานเครื่องหมายการค้าตามช่องทางจัดจำหน่าย (CTLA)

5.2 กรอกข้อมูลและส่งเอกสารเหล่านี้ต่อ Intel:

การสมัครสมาชิก
ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานเครื่องหมายการค้าตามช่องทางจัดจำหน่าย ("CTLA")

5.3 การฝึกอบรม: ระดับสมาชิกบางระดับในโครงการกำหนดให้สมาชิกและพนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจาก Intel® ดูรายละเอียดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับระดับการเป็นสมาชิกของคุณ

5.4 ข้อมูลโปรไฟล์: คุณจะต้องตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลโปรไฟล์บริษัทของคุณอย่างน้อยปีละครั้งหรือทุกเมื่อที่มีการปรับเปลี่ยนระดับสมาชิก (รวมทั้งชื่อธุรกิจ ข้อมูลติดต่อหลักหรือข้อมูลติดต่อสำรอง ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางธุรกิจ (ทางกายภาพและในการส่งจดหมาย) รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์) เพื่อให้ทราบว่าบริษัทของคุณมีข้อมูลอยู่กับ Intel (“ข้อมูลโปรไฟล์”) และคุณยอมรับให้ Intel ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อดำเนินกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

5.5 การจัดซื้อ: คุณยอมรับว่าจะแจ้งข้อมูลยอดขายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผ่านบริษัทที่แจ้งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะนำไปใช้โดย Intel ภายใต้วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การมีสิทธิ์สำหรับสิทธิประโยชน์และการบริการในการเป็นสมาชิกโครงการจะถูกกำหนดโดย Intel โดยที่ส่วนหนึ่งอิงกับข้อมูลยอดขาย ตามความเหมาะสมของระดับการเป็นสมาชิกของคุณ

5.6 การผสานการทำงานของผลิตภัณฑ์: สำหรับพาร์ทเนอร์ระดับพลาตินัมเท่านั้น คุณรับรองว่าอย่างน้อย 70% ของผลิตภัณฑ์ Intel หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Intel® ที่คุณซื้อจากผู้ขายนั้น คุณเป็นผู้ขายทั้งในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูป หรือในรูปผลิตภัณฑ์แบบประกอบรวมซึ่งใช้ชิ้นส่วนที่คุณซื้อจากเรา การตรวจสอบการประกอบรวมกันของผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูปซึ่งอาจเป็นความต้องการสำหรับการเป็นสมาชิกบางระดับ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลทางการขายใด ๆ ที่เป็นรายงานที่จัดทำเองหรือข้อมูลการขายจากระบบ

5.7 รายได้ที่แจ้งเอง: Intel อาจขอให้คุณรายงานยอดขายเครื่องที่ติดตั้ง CPU ของ Intel ซึ่งบริษัทของคุณจำหน่ายได้ในปีปฏิทินก่อนหน้าด้วยตนเอง Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลที่รายงานด้วยตนเองนี้ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบันทึกข้อมูลของบริษัทของคุณ รวมไปถึงการไปตรวจเยี่ยมที่ไซต์หรือที่โรงงานของคุณ ด้วยดุลพินิจของ Intel หรือคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ การตรวจสอบดังกล่าวจะกระทำโดยบุคคลที่สามที่เป็นอิสระด้วยค่าใช้จ่ายของ Intel เอง โดยจะทำการแจ้งให้คุณทราบก่อนหน้าการตรวจสอบอย่างน้อยสิบวันทำการ ผลของการตรวจสอบดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับโดยผู้ตรวจสอบ และหากทำการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม จะมีการรายงานให้ Intel ทราบในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น

5.8 การติดต่อประสานงาน คุณยินยอมว่าจะ:
(i) มีอีเมลแอดเดรสที่ใช้การได้เป็นที่ติดต่อหลักของบริษัทคุณ และของพนักงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ในฐานะเป็นเกณฑ์หนึ่งของระดับสมาชิก;
(ii) คงไว้ซึ่งความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ของโปรแกรม หาก ID ล็อกอินและรหัสผ่านของคุณไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า 18 เดือน Intel อาจลบ ID ล็อกอินของคุณและกำหนดให้ใหม่ รวมถึงยกเลิกข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานเครื่องหมายการค้าตามช่องทางจัดจำหน่าย (CTLA) ของคุณ;
(iii) เก็บรักษารหัสผ่านใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของโปรแกรม และใช้เพื่อการเข้าถึงที่ได้รับอนุญาตสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวเท่านั้น;
(iv) ตรวจสอบการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการของโปรแกรมทั้งหมดเกี่ยวโปรแกรมหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสมาชิกที่ Intel จัดส่งถึงคุณหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวและลักษณะของการสื่อสาร; และ
(v) อนุญาตให้ Intel แสดงชื่อบริษัท ที่อยู่และสถานะสมาชิกของคุณบนเว็บไซต์สาธารณะ และทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์บริษัทของคุณ พร้อมข้อสงวนสิทธิ์ว่า Intel จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ

6. สิทธิประโยชน์และบริการของโครงการ

6.1 คะแนน: คะแนน ("คะแนน") เป็นสิทธิประโยชน์ที่ Intel มอบให้แก่สมาชิกที่ยังคงใช้งานอยู่ โดยขึ้นอยู่กับระดับการเป็นสมาชิกในโปรแกรมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Intel® ที่เข้าเกณฑ์จากผู้ขาย (ต่อไปนี้เรียกว่า "สมาชิกโปรแกรมที่มีสิทธิ์") ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel®, ซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® และซัพพลายเออร์ส่วนประกอบของ Intel ไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ที่ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการซื้อ (ต่อไปนี้เรียกว่า “กิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรม”) ก็มีสิทธิ์รับคะแนนได้ตามที่ Intel กำหนด เอกสารประกอบ A ของสัญญาฉบับนี้จะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมเกี่ยวกับคะแนน

6.2 สิทธิประโยชน์และบริการเพิ่มเติม Intel อาจเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการนอกเหนือจากสิ่งที่ได้กล่าวถึงในที่นี้ให้แก่สมาชิกในโครงการเป็นครั้งคราว สิทธิประโยชน์หรือบริการดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้การควบคุมโดยแนวทาง กฎ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต่างกัน แนวทาง กฎ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์หรือบริการหนึ่งๆ จะมีผลใช้บังคับกับสิทธิประโยชน์หรือบริการเฉพาะนั้น สมาชิกมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในหลายโครงการ เมื่อมีคุณสมบัติตามแนวทางที่กำหนด อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ทางการเงินจากหลายๆ โครงการจะไม่ถูกนำมารวมกัน

7. ข้อมูลลับ

ในกรณีที่คุณทำข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร (“CNDA”) กับ Intel ข้อกำหนดของ CNDA ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อข้อมูลลับใดก็ตาม (ตามที่กำหนดใน CNDA) ที่แลกเปลี่ยนระหว่างคุณกับ Intel

ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ทำข้อตกลง CNDA ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

"ข้อมูลลับ" ของ Intel ประกอบไปด้วย:
(i) ข้อมูลที่จับต้องได้ของ Intel ที่กำกับด้วยข้อความ "ลับ" หรือ "เป็นความลับของ Intel" และ
(ii) ข้อมูลที่บอกกล่าวด้วยวาจาที่อ้างถึง หรือมีอยู่ในเอกสารที่จับต้องได้ ที่มีข้อความกำกับว่า “เป็นความลับ” หรือ “ข้อมูลลับของ Intel”

สิทธิ์ในการดำเนินการกับข้อมูลลับจะเป็นของ Intel เสมอ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลลับให้บริษัทของคุณในการฝึกอบรมต่างๆ หรือผ่านช่องทางอื่น สิทธิประโยชน์บางอย่างของโครงการอาจต้องมีข้อกำหนดการรักษาความลับเพิ่มเติมเป็นเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมโครงการ ข้อกำหนดด้านล่างจะควบคุมข้อมูลลับของ Intel ที่มีการเปิดเผยผ่านโครงการ และมีผลต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการยกเลิกหรือการหมดอายุของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการเป็นสมาชิกของคุณ คุณยอมรับว่าจะปฏิบัติและยึดถือตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

a. การเก็บรักษาข้อมูลลับ รักษาข้อมูลลับอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกับการปกป้องข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลลับของคุณในสถานการณ์ต่างๆ

b. การไม่เปิดเผยข้อมูล ห้ามเปิดเผยข้อมูลลับใดๆ ต่อบุคคลที่สามยกเว้นพนักงานในบริษัทของคุณที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ ก่อนเปิดเผยข้อมูลลับต่อพนักงานบริษัทของคุณ ให้ทำการฝึกอบรมเรื่องข้อผูกมัดของสัญญาในการรักษาความลับ และให้พนักงานของคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของสัญญาของพนักงานของคุณ

c. การทำสำเนา ห้ามทำสำเนาข้อมูลลับเว้นแต่มีความจำเป็นที่พนักงานบริษัทของคุณต้องทราบ ทุกสำเนาต้องกำกับว่าเป็น "เป็นความลับของ Intel"

d. ระยะเวลา ให้รักษาความลับของข้อมูลลับเป็นเวลาอย่างน้อยห้า (5) ปีนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อคุณ ยกเว้นหาก:

(i) เป็นสาธารณสมบัติ
(ii) ได้รับอย่างเหมาะสมจากบุคคลที่สามโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ของการเก็บรักษาความลับ
(iii) คุณทราบอย่างเหมาะสมโดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานหรือเปิดเผยก่อนที่จะได้รับจาก Intel หรือ
(iv) พร้อมใช้งานโดยทั่วไปต่อบุคคลอื่นจาก Intel โดยปราศจากข้อจำกัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล

e. คุณยอมรับว่าจะส่งคืนหรือทำลายข้อมูลลับทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งสำเนาข้อมูลใดๆ เมื่อได้รับการร้องขอจาก Intel และยืนยันว่าตนเองมีการปฏิบัติตามคำขอดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

8. ข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิก

8.1 ข้อกำหนด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีผลและจะดำเนินต่อไป เว้นแต่จะยกเลิกตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ เมื่อการเป็นสมาชิกของคุณเกิดขึ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต่ออายุและมีผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันแรกของปีปฏิทินแต่ละปี ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก Intel แจ้งให้ทราบว่าการเป็นสมาชิกของคุณเริ่มมีผลแล้วภายในปีปฏิทินนั้น หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ระดับโกลด์หรือระดับพลาตินัม ระดับสถานะของคุณจะหมดอายุลงในวันสุดท้ายของปีปฏิทิน เว้นว่าจะยุติลงก่อนหน้าโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมด้านล่าง ทุกปี Intel จะทำการตรวจสอบระดับสถานะของคุณ และอาจขยายสัญญาไปอีกหนึ่งปี หากคุณเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขของระดับสถานะในโครงการ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ระดับจดทะเบียน การเป็นสมาชิกของคุณจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

8.2 การเปลี่ยนแปลงในโครงการ หลังจากที่มีการแจ้งให้คุณทราบ ไม่ว่าเมื่อใด Intel อาจ:

(i) เพิ่มระดับโปรแกรมใหม่
(ii) ยกเลิกทุกระดับหรือระดับใดๆ ของโปรแกรม หรือ
(iii) เปลี่ยน แก้ไข หรือยกเลิกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของโปรแกรม สิทธิประโยชน์ หรือบริการ

คุณมีหน้าที่พิจารณาทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างน้อยปีละครั้งหรือเร็วกว่านี้หาก Intel แจ้งให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณยอมรับว่าการมีส่วนร่วมของคุณอย่างต่อเนื่องในโปรแกรม หรือการเข้าถึงโปรแกรมหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข หมายถึงคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ได้แก้ไขนั้น

8.3 ระยะเวลาทดลอง Intel อาจกำหนดให้คุณอยู่ในระยะเวลาทดลองหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ CTLA หรือแนวทางการใช้งานโลโก้ของ Intel ได้ “ระยะเวลาทดลอง” เป็นช่วงเวลาที่อาจนานถึง 90 วัน ซึ่งระหว่างนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ของโครงการ ในระยะเวลานี้คุณต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ถูกนำเสนอต่อคุณ หากยังคงมีข้อบกพร่องเมื่อระยะเวลาทดลองสิ้นสุดลง คุณอาจถูกยกเลิกจากการเข้าร่วมโครงการ Intel จะไม่รับพิจารณาการขอสมัครเข้าร่วมโครงการอีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือนหลังจากการยกเลิก การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการอีกครั้งอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

8.4 สถานะแบบจำกัด Intel อาจกำหนดให้คุณอยู่ในสถานะแบบจำกัดหากคุณไม่ได้ตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลโปรไฟล์บริษัทของคุณตามที่กำหนดในหัวข้อ 5.4 ข้างต้น สถานะของคุณจะเปลี่ยนเป็นสถานะแบบจำกัดหากคุณไม่ได้อัพเดทโปรไฟล์บริษัทของคุณระหว่างช่วงเวลาการต่ออายุสมาชิกรายปีนาน 3 เดือน “สถานะแบบจำกัด” คือระยะเวลาที่อาจนานถึง 9 เดือนซึ่งคุณไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของโครงการซึ่งรวมถึงคะแนน (แม้ว่าจะยังสามารถสะสมคะแนนระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว) ระหว่างช่วงเวลานี้คุณต้องดำเนินการอัพเดทโปรไฟล์บริษัทของคุณ หากโปรไฟล์บริษัทของคุณยังไม่ได้รับการอัพเดทเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นสุดของสถานะแบบจำกัด คุณอาจถูกยกเลิกจากการเข้าร่วมโครงการ Intel จะไม่รับพิจารณาการขอสมัครเข้าร่วมโครงการอีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือนหลังจากการยกเลิก การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการอีกครั้งอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว

8.5 ยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนโครงการการเป็นสมาชิก - Intel Intel อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณในโครงการ หรือเปลี่ยนระดับการเป็นสมาชิกของคุณไปเป็นระดับอื่นเมื่อใดก็ได้เมื่อมีการแจ้งให้คุณทราบแล้วภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว การกระทำที่อาจเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสมาชิกภาพรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

(i) การยื่นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือที่เป็นเท็จในใบสมัครสมาชิกของคุณ รวมถึงคำถามเกี่ยวกับโปรไฟล์ของโปรแกรม;
(ii) รับหรือพยายามรับสิทธิประโยชน์หรือบริการโดยใช้การตบตา หลอกลวง หรือวิธีอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย
(iii) มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ ขาย หรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ Intel® ที่ถูกดัดแปลง ปลอม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือใส่บรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเปลี่ยนที่ Intel
(iv) คงไว้หรือสมัครบัญชีสมาชิกหลายบัญชี หรือซ้ำกัน;
(v) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเป็นสมาชิกข้อหนึ่งข้อใด;
(vi) ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้; หรือ
(vii) ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อหนึ่งข้อใดใน CTLA และ/หรือ ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานโลโก้ ที่มีผลบังคับใช้
(viii) การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติอื่นๆ ที่บังคับใช้ต่อคุณในฐานะสมาชิกของโครงการ หรือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่เสนอให้แก่คุณในฐานะสมาชิกของโครงการ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดของโครงการรับประกันตามช่องทางจัดจำหน่าย (CWP) ของ Intel

8.6 ยกเลิกการเป็นสมาชิก – พาร์ทเนอร์โครงการ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจเมื่อใดก็ได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ดูแลระบบโครงการ

8.7 ผลจากการยกเลิก เมื่อมีการยกเลิก สิทธิต่างๆ ที่ได้มอบให้แก่คุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อตกลงใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายการค้า เช่น CTLA จะยุติลงในทันที และคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการยกเลิกที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

8.8 การอัพเกรด Intel จะทำการประเมินสิทธิ์ในการอัพเกรดสถานะการเป็นสมาชิกของคุณเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากระดับจดทะเบียนเป็นโกลด์ หรือจากระดับโกลด์เป็นพลาตินัม การอัพเกรดทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์การเป็นสมาชิกที่มีผลบังคับใช้สำหรับระดับการเป็นสมาชิกขณะนั้น และต้องผ่านการยืนยันจาก Intel การอัพเกรดเป็นระดับพลาตินัมต้องผ่านการตรวจสอบด้วยคน อาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าคุณจะได้รับการอัพเกรดเป็นพาร์ทเนอร์ระดับพลาตินัม

8.9 ปรับลดสถานะ ในทุกๆ ปี หากคุณไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเบื้องต้นอีกต่อไป คุณจะไม่สามารถรับการต่ออายุสถานะการเป็นสมาชิกในปัจจุบันของคุณได้ และจะถูกกำหนดสถานะใหม่หรือปรับลดสถานะระดับการเป็นสมาชิกตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับระดับสมาชิกใหม่ของคุณ (ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องตอบรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือ CTLA ใหม่แต่อย่างใด)

9. ข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศแจ้งอื่นๆ

9.1 ไม่มีการสนับสนุน คุณรับทราบว่า Intel จะไม่มีการอ้างแทนคุณเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเสนอ คุณจะไม่อ้างว่า Intel ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

9.2 เว็บไซต์และรหัสผ่านสมาชิก คุณต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์โครงการ คุณจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้อย่างดีและเป็นความลับ และใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์โครงการเท่านั้น คุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้ Intel ทราบในทันทีเมื่อรหัสผ่านของคุณถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริง หรือเป็นที่สงสัยก็ตาม Intel จะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการนำรหัสผ่านของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาใดๆ เกี่ยวกับรหัสผ่านของคุณหรือเว็บไซต์ไปที่: www.thailand.intel.com/technologyprovider หรือ www.technologyprovider.intel.com

9.3 ผลิตภัณฑ์ปลอม หรือถูกดัดแปลง คุณจะต้องไม่ดัดแปลงฟังก์ชันการทำงาน โอเวอร์คล็อก หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ Intel ใดๆ คุณจะไม่ซื้อ ใช้งาน ขาย เป็นตัวแทนขาย หรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ Intel ที่ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือปลอมแปลง ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ถูกส่งคืนให้ Intel ที่ Intel เชื่อว่าถูกดัดแปลงอย่างผิดกฎหมายอาจถูกส่งให้หน่วยงานรักษากฎหมายเพื่อการดำเนินการตามกฎหมาย คุณต้องไม่บรรจุสินค้าของ Intel ใหม่หรือบรรจุผลิตภัณฑ์อื่นลงในบรรจุภัณฑ์ของ Intel เพื่อจำหน่ายต่อ และคุณต้องไม่เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงบรรจุภัณฑ์ใดๆ ของ Intel

9.4 ข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่มีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Intel Intel เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์สำหรับโปรแกรม ข้อกำหนดที่มีอยู่ในลิงค์ "ข้อกำหนดการใช้งาน" บนเว็บไซต์ใช้กับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Intel ซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Intel เป็นผลงานที่จดลิขสิทธิ์ของ Intel หรือซัพพลายเออร์ คุณยอมรับที่จะใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่บังคับใช้

9.5 คำแถลงด้านความเป็นส่วนตัวของโครงการ ในบางครั้ง Intel อาจต้องประสานงานกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีรายอื่นๆ เพื่อจัดแผนงานใหม่ๆ และนำเสนอความคุ้มค่าให้แก่สมาชิกในโครงการ คุณยอมรับว่า Intel อาจมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและประเภทผลิตภัณฑ์ของ Intel และผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องที่คุณจัดซื้อจากเครือข่ายจัดจำหน่ายที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ("ข้อมูลการจัดซื้อ") และใช้หรือแชร์ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ รวมทั้งข้อมูลการจัดซื้อกับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ ตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการและ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อให้ผู้เกี่ยวของเหล่านี้สามารถให้ความร่วมมือในโครงการนี้ได้ และมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกของโครงการ

(i) ข้อมูลธนาคาร เราอาจรวบรวมข้อมูลบัญชีธนาคารจากคุณเพื่อให้สามารถชำระเงินโดยตรงไปยังบัญชีบริษัทของคุณเกี่ยวสิทธิพิเศษทางการเงินของโครงการซึ่งคุณมีสิทธิ์ได้รับ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อการดำเนินการชำระเงินเท่านั้น

(ii) ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® และผู้ขายอื่นๆ Intel เก็บรวบรวมยอดขายจากผู้ขาย และใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินสถานะของคุณในโครงการ รวมทั้งการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางการเงินที่เหมาะสม โครงการสนับสนุนลูกค้า หรือสิทธิประโยชน์หรือบริการของโครงการซึ่งคุณมีสิทธิได้รับ เราอาจมอบข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการผู้ขาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิการได้รับคะแนน ยอดคงเหลือ และวันหมดอายุ) เพื่อให้เราสามารถมอบสิทธิประโยชน์หรือบริการเกี่ยวกับสมาชิกสำหรับโครงการแก่คุณได้ ผู้ขายและพนักงานไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ Intel แจ้งเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ Intel ระบุ Intel จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขายมีการปกป้องข้อมูลของคุณในนามของ Intel อย่างเหมาะสมเพียงพอ

(iii) ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บางครั้ง Intel ว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้บริการทางการตลาดและโลจิสติกส์ในนามของ Intel เช่น การส่งจดหมายข่าวทางอีเมลหรือรางวัลที่ชนะจากการแข่งขัน ให้บริการช่วยเหลือแก่ลูกค้า โฮสต์บริการทางเว็บ ดำเนินการลงทะเบียนการฝึกอบรมหรือกิจกรรมอื่นๆ การทำแบบสอบถามโครงการ แบบสำรวจ โปรโมชั่นหรือการแข่งขัน ดำเนินการชำระเงินสำหรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน หรือทำการวิเคราะห์ทางสถิติในโครงการต่างๆ ของ Intel Intel จะจัดหาข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการที่เกี่ยวข้องในนามของ Intel ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพนักงานไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ Intel แจ้งเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ Intel ระบุ Intel จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลของคุณในนามของ Intel อย่างเหมาะสมเพียงพอ

9.6 เนื้อหาและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์โครงการอาจประกอบด้วยเนื้อหา และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า Intel จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในคำแถลง การโฆษณา หรือข้อมูลทางการตลาดที่มีบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว

9.7 ข้อสงวนสิทธิ์ โครงการ เว็บไซต์โครงการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการใดๆ ที่มีบนเว็บไซต์ รวมถึงสิทธิประโยชน์และบริการที่มอบให้ผ่านเว็บไซต์นั้นได้มอบให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ จาก Intel และซัพพลายเออร์ Intel ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับโครงการ เว็บไซต์ และสิทธิประโยชน์ เนื้อหาและบริการที่มีหรือผ่านโครงการ เว็บไซต์โครงการ รวมถึงการรับประกันว่าขายได้ ความพึงพอใจในคุณภาพ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ์ นอกจากนี้ Intel ไม่ขอรับประกันว่าการเข้าถึง การใช้งาน หรือความพร้อมใช้งานเว็บไซต์โครงการจะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องหรือปราศจากการรบกวน หรือเว็บไซต์โครงการจะปราศจากไวรัส หรือข้อผิดพลาดในเว็บไซต์โครงการจะได้รับการแก้ไข

9.8 การจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ Intel หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร การสูญหายของข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน ไม่ว่าจะใช้ทฤษฎีความรับผิดชอบตามสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ที่เกิดขึ้นในลักษณะใดๆ เกี่ยวกับโครงการ เว็บไซต์โครงการ หรือการใช้งานเว็บไซต์โครงการในการซื้อส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการจากผู้ขายที่เข้าร่วม หรือผ่านเว็บไซต์โครงการ แม้ว่า Intel จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้น นอกจากนี้ ความรับผิดสะสมของ Intel ที่มีต่อคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับโครงการและเว็บไซต์โครงการ (ไม่ว่าการเรียกร้องจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายใด ๆ) จะต้องไม่เกินกว่ายอดรวมของสิทธิประโยชน์ที่ Intel จ่ายให้แก่คุณภายใต้โครงการนี้ หากมี บางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้ตั้งข้อสงวนความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายจากอุบัติการณ์หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ในกรณีนี้ข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนอาจไม่มีผลกับคุณ

9.9 การต่อต้านการทุจริต คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และจะไม่ละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตใดๆ รวมทั้งกฎหมายควบคุมการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA) กฎหมายควบคุมการจ่ายสินบนของสหราชอาณาจักร และกฎหมายต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ของคุณ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น คุณรับรองและรับประกันว่าคุณ และพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย และผู้แทนของคุณ มิได้กระทำและจะไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เสนอ จ่ายเงิน ให้สัญญา หรืออนุมัติการจ่ายเงิน ให้ของขวัญหรือสิ่งมีค่าต่างๆ ต่อ: (i) ข้าราชการ (หมายถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับหน่วยราชการใดๆ ตัวแทน หรือหน่วยงานย่อย รวมถึงบริษัทที่เป็นของ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ และหน่วยงานระหว่างประเทศมหาชน รวมถึงพรรคการเมืองหรือหน่วยงานหรือพนักงานของสำนักงานด้านการเมือง) หรือ (ii) ผู้ใดก็ตามที่คุณทราบหรือมีเหตุผลที่จะทราบว่า เงิน ของขวัญ หรือสิ่งมีค่าทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งจะถูกนำเสนอ ชำระ หรือมอบให้โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ข้าราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ: (1) ส่งผลกระทบต่อการกระทำหรือการตัดสินใจของข้าราชการดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม (2) ทำให้ข้าราชการดังกล่าวมีการกระทำ หรือละเว้นการกระทำซึ่งเป็นการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย (3) ทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม หรือ (4) ทำให้ข้าราชการดังกล่าวใช้อำนาจหน้าที่ในการส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบการกระทำหรือการตัดสินใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานย่อย เพื่อเป็นการช่วยให้ Intel หรือบริษัทในเครือใดๆ ในการได้มา หรือการคงไว้ซึ่งธุรกิจ Intel จะยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีหากมีเหตุให้เชื่อว่าคุณละเมิด FPCA หรือกฎหมายและข้อบังคับที่ใกล้เคียงกันในพื้นที่ของคุณ

10. บทบัญญัติทั่วไป

10.1 ความแตกต่าง การนำไปใช้และการดูแลของโครงการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

10.2 การมอบหมาย การเป็นสมาชิกของคุณในโครงการไม่สามารถโอนหรือมอบให้ผู้อื่นได้ Intel อาจมอบหมายหรือมอบสิทธิ์และ/หรือข้อผูกมัดบางส่วน หรือทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้แก่บริษัทสาขาที่เป็นของ Intel ทั้งหมด ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม

10.3 ลำดับความสำคัญ ให้ฉบับภาษาอังกฤษของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้เหนือฉบับแปลใดๆ ก็ตาม ข้อกำหนดของ CTLA จะมีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ CTLA ข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมสำหรับคะแนนมีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมสำหรับคะแนน ข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมตลาดโซลูชัน Intel® มีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมตลาดโซลูชัน Intel®

10.4 การยกเว้น การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นข้อกำหนดดังกล่าว หรือมีผลต่อการบังคับใช้

10.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของทั้งสองฝ่าย โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ ภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว Intel สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโครงการ และ/หรือสิทธิประโยชน์ของโครงการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากการแจ้งเตือน เว้นแต่จะระบุเป็นเวลาอื่น การโพสต์ความเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์โครงการ และ/หรือการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลนั้นถือว่าเป็นการแจ้งความเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบที่เพียงพอแล้ว

10.6 การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎ เทศบัญญัติ และคำสั่งของหน่วยงานรัฐบาล กระทรวง หรือตัวแทนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของคุณภายใต้โครงการและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

10.7 การเป็นโมฆะ หากบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการตัดสินโดยศาลที่มีอำนาจให้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับ ศาลจะตัดสินให้ตัดและลบบทบัญญัติดังกล่าวออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การเปลี่ยนหรือการลบบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เหลือ ซึ่งจะมีผลบังคับได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

10.8 ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเอกสารใดๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบด้วยความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับ Intel ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และได้รวมและแทนที่ข้อเสนอ ข้อตกลง ความเข้าใจ การต่อรอง การรับรอง การรับประกัน เงื่อนไข และการสื่อสารทั้งวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

10.9 กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และศาลปกครอง การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โครงการ ข้อมูล หรือเว็บไซต์ ไม่รวมถึงการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ CTLA จะต้องได้รับการตัดสินในสถานที่และอยู่ภายใต้กฎหมายต่อไปนี้: (1) หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และลาตินอเมริกา รวมถึงเม็กซิโก สถานที่จะเป็นศาลของรัฐเดลาแวร์ และกฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นของสหรัฐอเมริกาและรัฐเดลาแวร์ โดยไม่มีการอ้างถึงความขัดแย้งของหลักการทางกฎหมาย (2) หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถานที่จะเป็นประเทศสิงคโปร์ และกฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นของประเทศสิงคโปร์ (3) หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ศาลสถานที่จะเป็นเมืองโตเกียว และกฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นของประเทศญี่ปุ่น (4) หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรปและที่อื่นๆ ของโลก สถานที่จะเป็นประเทศอังกฤษ และกฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นของอังกฤษและเวลส์

10.10 ระเบียบข้อบังคับด้านการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและและกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ควบคุมในด้านการส่งออก ส่งออกซ้ำ นำเข้า ถ่ายโอน เผยแพร่ ใช้ และให้บริการผลิตภัณฑ์ คุณต้องไม่ (a) ขายหรือโอนผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศที่ถูกดำเนินมาตรการกีดกัน หรือหน่วยงานที่ระบุในคำสั่งต้องห้ามที่รัฐบาลสหรัฐฯ หรือรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ หรือ (b) ใช้ ขาย หรือโอนผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา ออกแบบ ผลิตหรือจัดทำอาวุธนิวเคลียร์ มิสไซล์ อาวุธเคมีและชีวภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ต้องห้ามโดยรัฐบาลสหรัฐฯ หรือรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ขออนุญาตตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดข้อผูกมัดด้านการส่งออกของคุณได้ที่ www.thailand.intel.com/content/www/th/th/legal/export-compliance.html?wapkw-export

10.11 ไม่มีสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ที่นำเสนอภายในโครงการนี้ไม่มีเงื่อนไขในแง่สิทธิพิเศษ หรือส่วนแบ่งการตลาดใดๆ นอกจากนี้ ข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ของฝ่ายใดในการเข้าร่วมโครงการในลักษณะเดียวกันของบุคคลที่สาม

เอกสารประกอบ A: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมสำหรับคะแนน

1. การเข้าร่วม:

1.1 หลักเกณฑ์การสะสมและแลกคะแนนจะแตกต่างกันไปตามสถานะการเป็นสมาชิกในโปรแกรม สามารถดูกฎปัจจุบันได้ที่หน้าคะแนนของเว็บไซต์โครงการ (“หน้าคะแนน”) การมีส่วนร่วมในคะแนนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมสำหรับคะแนน (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) สมาชิกที่ไม่อยู่ในสถานะสมาชิกที่ใช้งานอยู่ของโครงการจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน คุณไม่มีข้อผูกมัดในการร่วมโครงการคะแนนหรือจัดซื้อผลิตภัณฑ์จาก Intel®

1.2 ช่องทางติดต่อหลักสำหรับโปรแกรมคะแนน: Intel ใช้ช่องทางติดต่อหลักในศูนย์โปรไฟล์ของ Intel ตามระดับสิทธิ์ที่ได้รับ คุณจะต้องระบุผู้ติดต่อหลักเพื่อจัดการกับคะแนนแทนคุณ ผู้ติดต่อหลักจะต้องกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งในการจัดการและการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการเกี่ยวกับโครงการคะแนนในทุกด้าน

2. การซื้อ กิจกรรม และโปรโมชั่นที่เข้าเกณฑ์:

2.1 เฉพาะผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Intel ที่กำหนดไว้ในหน้าคะแนนมีสิทธิ์ได้รับการสะสมคะแนน กิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมที่มีการให้คะแนน อาจประกอบด้วย การร่วมฝึกอบรมออนไลน์ และการเข้าร่วมทำแบบสำรวจที่อนุมัติโดย Intel

2.2 กิจกรรมการจัดซื้อจะต้องได้รับการรายงานโดยผู้ขายอย่างถูกต้องเพื่อคำนวณคะแนน Intel จะใช้ข้อมูลรายได้จากการซื้อที่อิงกับข้อมูลยอดขายตามที่ผู้ขายรายงาน รายได้สุทธิ เพื่อใช้ในการคำนวณรายได้ ซึ่งจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีคะแนนบนหน้าคะแนนของสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ Intel ที่ไม่ได้ถูกจัดซื้อจากผู้ขายจะไม่เข้าเกณฑ์การได้รับคะแนน และการซื้อดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนน

2.3 หากสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ใช้บริษัททางการเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Intel ที่เข้าเกณฑ์ในนามของตน สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งผู้ขายให้ระบุหมายเลข ID ธุรกิจ พร้อมทั้งชื่อสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์และชื่อของบริษัททางการเงินดังกล่าวในหัวข้อ “เรียกเก็บกับ” ของใบแจ้งหนี้

2.4 เฉพาะการซื้อและกิจกรรมที่กำหนดไว้ในหน้าคะแนนเท่านั้นที่จะได้รับการรายงานและโพสต์ไปยังบทสรุปสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์

3. มูลค่าสิทธิประโยชน์ตอบแทน:

3.1 จำนวนคะแนนที่ได้รับสำหรับแต่ละการซื้อ กิจกรรม หรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว Intel อาจจัดสรรคะแนนหรือยุติผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ กิจกรรมหรือโปรโมชั่นที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มูลค่าคะแนนอาจต่างกันไปตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และระดับของการเป็นสมาชิกหรือพารามิเตอร์อื่นๆ ตามดุลพินิจของ Intel ด้วยดุลพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว Intel สงวนสิทธิ์ในการกำหนด และบังคับใช้เกณฑ์ขั้นต่ำ และ/หรือเกณฑ์ขั้นสูงของคะแนน และในการจำกัดปริมาณข้อเสนอบางรายการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คำตัดสินของ Intel ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในเรื่องว่าการซื้อหรือกิจกรรมใดจะได้เข้าเกณฑ์การสะสมคะแนนตามสิทธิประโยชน์ การอัพเดทคะแนนจะได้รับการโพสต์บนหน้าคะแนน

3.2 วันที่สำหรับกำหนดคะแนนสะสมสำหรับรายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ Intel ที่เข้าเกณฑ์ให้ยึดจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่วันที่สั่งซื้อ

3.3 วันที่สำหรับกำหนดคะแนนสะสมสำหรับกิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรม คือวันที่เข้าร่วม/ดำเนินการ

3.4 Intel ยังอาจมอบคะแนนสำหรับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือแคมเปญพิเศษด้วย จะมีการแจ้งกฎโปรโมชั่นพิเศษให้สมาชิกโปรแกรมที่มีสิทธิ์รับทราบโดยวิธีใดก็ตามที่นิยมปฏิบัติใช้ในการสื่อสารกับสมาชิกโปรแกรม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงอีเมลและ/หรือการโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขในหน้าคะแนน

4. การสะสมคะแนน:

4.1 สำหรับการซื้อที่เข้าเกณฑ์แต่ละรายการที่ทำโดยสมาชิกโปรแกรมที่มีสิทธิ์ และได้รายงานอย่างถูกต้องแก่ Intel โดยผู้ขาย Intel จะมอบคะแนนให้เท่ากับยอดที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นและวันที่ที่จัดส่ง สำหรับกิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกรรมซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่ดำเนินการโดยสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ และมีการแจ้งข้อมูลอย่างถูกต้อง Intel จะมอบคะแนนให้เท่ากับยอดที่ประกาศแจ้งที่ระบุสำหรับกิจกรรมและวันที่จัดกิจกรรม

4.2 Intel จะดำเนินการกับคะแนนสะสมที่เกี่ยวข้องตามจำนวนยอดขายที่ผู้ขายได้รายงาน และจะโพสต์ไปยังส่วนที่แสดงรายงานคะแนนของหน้าคะแนน สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์มีหน้าที่ตรวจสอบยอดคะแนนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากมีความผิดพลาดของยอดคะแนนที่โพสต์เนื่องจากการรายงานที่คลาดเคลื่อนของผู้ขาย สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งผู้ขายนั้นและขอให้ส่งรายงานความผิดพลาดต่อ Intel ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อวันแรก ในกรณีที่ความผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ระหว่างสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์และผู้ขาย การตัดสินโดย Intel เกี่ยวกับการสะสมคะแนนนั้นให้ถือเป็นที่สิ้นสุด สำหรับความผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Intel ในท้องถิ่นที่ https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/technology-provider/buying-and-support/overview.html

4.3 Intel จะมอบคะแนนให้ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้รายงานการซื้อของสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น ผู้ขายจะต้องรายงานข้อมูลต่อไปนี้แก่ Intel:

• เลข ID หน่วยธุรกิจ (ตรงกับ ID หน่วยธุรกิจที่ Intel มีจัดเก็บไว้ทุกประการ)

ชื่อหน่วยธุรกิจ (ตรงกับชื่อหน่วยธุรกิจที่ Intel มีจัดเก็บไว้ทุกประการ)

ที่อยู่ 1 (ตรงกับที่อยู่ที่ Intel มีข้อมูลไว้ทุกประการ)

ที่อยู่ 2 (ตรงกับที่อยู่ที่ Intel มีข้อมูลไว้ทุกประการ)

เมือง/เขต (จะต้องตรงกับ เมือง/เขต ที่ Intel มีข้อมูลไว้ทุกประการ)

มลรัฐ/เขตพื้นที่/จังหวัด (จะต้องตรงกับมลรัฐ/เขตพื้นที่/จังหวัดที่ Intel มีข้อมูลไว้ทุกประการ)

 ประเทศ (จะต้องตรงกับประเทศที่ Intel มีข้อมูลไว้ทุกประการ)

สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์จะต้องกำกับดูแลให้รายละเอียดชื่อธุรกิจและที่อยู่ของตนที่แจ้งโดยผู้ขายมีตรงกับชื่อธุรกิจและที่อยู่ที่ Intel มีข้อมูลไว้ทุกประการ

5. การแลกคะแนน:

5.1 สามารถแลกคะแนนได้ทันทีหลังจากตัดยอดไปยังบัญชีของสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ และแลกใช้ตัวเลือกการแลกที่มีบนหน้าคะแนน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินได้

5.2 สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบตัวเลือกการแลกต่างๆ ได้ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับเกณฑ์ประเภทสมาชิกและพื้นที่ รายการที่ให้แลกแต่ละรายการจะแสดงมูลค่าตามคะแนน ซึ่งได้รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดแล้ว สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์สามารถแลกคะแนนได้จากยอดคะแนนของตนเองเท่านั้น และบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคะแนนเพียงพอก่อนแจ้งขอแลกคะแนน การแลกคะแนนทั้งหมดจะทำการหักคะแนนจากบัญชีสมาชิกในทันทีในจำนวนที่จะทำการแลก จะทำการหักคะแนนในทันทีจากบัญชีในจุดที่แลกคะแนน

5.3 อาจมีการเสนอตัวเลือกการแลกให้แก่สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์เฉพาะบางประเทศหรือประเทศทั้งหมดในภูมิภาค

5.4 ตัวเลือกการแลกบางอย่างมีข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือ กฎเฉพาะ หากมีกฎดังกล่าว จะมีการชี้แจงไว้อย่างชัดเจนในข้อมูลรายละเอียดของรายการ การส่งการขอแลกคะแนนนั้นถือว่า สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ยืนยันการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

5.5 ในกรณีที่สามารถทำได้และภายใต้เงื่อนไขการแลกสิทธิ์เฉพาะที่มี สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์จะได้รับการคำนวณยอดเครดิตใหม่กับยอดคะแนนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการยกเลิกคำขอแลกสิทธิ์ หรือหากมีการเพิกถอนตัวเลือกการแลก

5.6 Intel อาจจัดข้อเสนอพิเศษในการแลกคะแนนเฉพาะให้แก่สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์เป็นครั้งคราวไป หลักเกณฑ์สำหรับข้อเสนอเฉพาะรายการจะมีแจ้งให้ทราบแก่สมาชิกโปรแกรมที่มีสิทธิ์ผ่านช่องทางปกติที่ใช้สำหรับแจ้งแก่สมาชิกโปรแกรม รวมทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือโดยการโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขไว้ในหน้าคะแนน

5.7 Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการแลกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์

6. วันที่คะแนนหมดอายุ:

6.1 คะแนนสามารถใช้ได้เป็นเวลา 12 เดือนตามปฏิทินเริ่มจากวันที่ตัดยอดคะแนนให้แก่บัญชีสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ เว้นแต่ (i) จะมีแจ้งกำหนดเวลาอื่นสำหรับโปรโมชั่นคะแนนพิเศษหรือ (ii) มีการยกเลิกคะแนนภายใต้หัวข้อ 13 ด้านล่าง

6.2 การริบคะแนน: คะแนนอาจถูกริบในกรณีต่อไปนี้ (1) สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์สมัครใจสละสิทธิ์ในคะแนนสะสมหรือมีการยกเลิกคะแนนตามที่ระบุในหัวข้อ 13 (2) คะแนนหมดอายุตามกฎอายุคะแนนที่แจ้งไว้ (3) สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์สละสิทธิประโยชน์จากคะแนน (4) มีการปรับลดสถานะการเป็นสมาชิกโครงการ หากสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์นั้นไม่มีสิทธิสำหรับคะแนนอีกต่อไป สมาชิกจะสามารถเข้าถึงรายงานคะแนนและจะสามารถแลกคะแนนที่เหลือได้ โดยจะต้องมีคะแนนเพียงพอสำหรับตัวเลือกการแลก ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาหกสิบวันจากวันสินสุดการมีสิทธิ์

7. ข้อมูลสรุป:

7.1 สมาชิกโปรแกรมที่มีสิทธิ์สามารถดูรายละเอียดคะแนนได้บนหน้าคะแนน ซึ่งแสดงรายลละเอียดยอดคงเหลือของคะแนนปัจจุบัน และแสดงการทำธุรกรรมทั้งหมดในบัญชีคะแนนของสมาชิก รายงานสมาชิกจะบันทึกธุรกรรมเครดิตและเดบิตในบัญชีของสมาชิกไว้

7.2 ข้อผิดพลาด: สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์จะต้องแจ้งให้ Intel ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในบัญชีภายในหกเดือนของวันที่ที่คะแนนควรได้รับการสะสม มิเช่นนั้นคะแนนนั้นจะถูกริบ จะไม่มีการพิจารณาข้อเรียกร้องใดๆ ในโครงการสำหรับการคำนวณคะแนนเว้นแต่สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ได้ส่งข้อเรียกร้องฉบับสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่ระบุในหน้าคะแนน Intel จะคืนคะแนนให้ในการเรียกร้องที่สำเร็จตามขั้นตอนของคะแนนที่ระบุในหน้าคะแนน Intel จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความบกพร่องของผู้ขายในการแจ้งข้อมูลการจัดซื้อที่เข้าหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง หรือในการแจ้งเหตุหรือเรียกร้องใดๆ เพื่อให้มีการจัดสิทธิประโยชน์ซึ่งไม่ได้รับจาก Intel หรือซึ่งถูกลดทอน ทำให้เกิดความสับสนหรือไม่ครบถ้วน

7.3 Intel จะไม่ตรวจสอบและ/หรือปรับยอดการจัดซื้อใดๆ ที่เกินระยะเวลา 6 เดือนจากวันที่มีการแจ้งปัญหาแก่ Intel ผ่านขั้นตอนที่แจ้งไว้

8. ภาษี:

หลักเกณฑ์ทางภาษีในประเทศ มลรัฐหรือท้องถิ่น (รวมทั้งภาษีขายและภาษีการใช้งาน ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นๆ) ของภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องคะแนนที่คำนวณให้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์

9. การตรวจสอบ:

9.1 Intel จะทำการตรวจสอบโปรแกรมสิทธิประโยชน์เป็นระยะ ในกรณีที่พบว่ามีการคำนวณคะแนนสิทธิประโยชน์เกินจริงหลังการตรวจสอบ Intel จะแจ้งให้สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์ทราบโดยระบุยอดที่ได้รับสิทธิประโยชน์เกินพร้อมข้อชี้แจง และการดำเนินการของ Intel เพื่อเรียกคืนยอดสิทธิประโยชน์ที่คำนวณเกินจริงดังกล่าว Intel อาจมอบการชดเชยสิทธิประโยชน์ส่วนเกินต่อคะแนนสะสมในอนาคตจนกระทั่งสิทธิประโยชน์ส่วนเกินได้รับการชดเชยเต็มจำนวน การเรียกคืนคะแนนส่วนเกินให้จำกัดเฉพาะรายการขายย้อนกลับไปหนึ่งปีจากวันที่พบว่ามีการคำนวณสิทธิประโยชน์เกินจริง

9.2 สมาชิกโปรแกรมที่มีสิทธิ์จะต้องจัดเก็บสำเนาต้นฉบับเอกสารรองรับและเอกสารทางบัญชีทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคะแนน และข้อมูลการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จาก Intel® ทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปี และจัดหาสำเนาเอกสารเดียวกันนี้ให้แก่ Intel เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อช่วยในการตรวจสอบและกระทบยอดสิทธิประโยชน์จาก Intel

10. การดูแล:

Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามช่วยในการดูแลด้านสิทธิประโยชน์ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพนักงานจะต้องทำข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลกับ Intel โดยห้ามใช้ข้อมูลลับของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือการจัดการสิทธิประโยชน์ของโครงการ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Intel หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการรักษาความลับ

11. การใช้งานแบบจำกัด

สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์อาจไม่สามารถใช้การสะสมคะแนนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือหนี้ค้างจ่ายแก่ผู้ขาย เว้นแต่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Intel และได้รับการยินยอมโดยผู้ขายนั้น

12. การฉ้อโกง:

การฉ้อโกงหรือการทุจริตเกี่ยวกับคะแนนสะสมหรือการแลกคะแนนอาจทำให้ถูกริบสิทธิประโยชน์ของ Intel ทั้งหมด และมีการยกเลิกการเป็นสมาชิกโครงการ รวมทั้งอาจมีการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องความเสียหายจากคะแนนที่ได้รับโดยการฉ้อโกงดังกล่าว

13. การยกเลิก:

Intel สามารถยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านคะแนนได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม ในกรณีนี้ คะแนนสะสมจะสิ้นสุดลงนับจากวันที่มีการยกเลิก และคะแนนที่สะสมไปแล้วจะหมดอายุภายใน 60 วันหลังการยกเลิก Intel สามารถยกเลิกสิทธิประโยชน์ในโครงการได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร สมาชิกโครงการที่มีสิทธิ์สามารถสละสิทธิ์จากโครงการสิทธิประโยชน์ด้านคะแนนได้ทุกเมื่อ เมื่อได้มีการแจ้งให้ Intel ทราบแล้ว

เอกสารประกอบ B: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมตลาดโซลูชัน Intel®

การใช้ตลาดโซลูชัน Intel® ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเสริมเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel® (รวมไปถึงเอกสารประกอบ) และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่อ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง”) คุณไม่สามารถใช้ตลาดโซลูชัน Intel® เว้นแต่และจนกว่าคุณจะยอมรับและรับทราบข้อกำหนดด้านล่าง

1. นิยาม

a. “เนื้อหา” หมายถึงข้อมูลหรือสื่อที่เผยแพร่ หรือที่พบได้ในตลาด (Marketplace) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลสิ่งที่นำเสนอ
b. “การมีส่วนร่วม” ถูกกำหนดไว้ในส่วนที่ 2
c. “Marketplace” หมายถึงตลาดโซลูชัน Intel® ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พาร์ตเนอร์ที่มีสิทธิ์สามารถโปรโมทธุรกิจของตน และโซลูชันที่อิงกับ Intel โดยการโพสต์เนื้อหา หรือมีส่วนร่วมกับพาร์ตเนอร์อื่นๆ
d. “คู่มือการเผยแพร่ของตลาด” หมายถึงเอกสารที่เราให้คำแนะนำทางเทคนิคและข้อกำหนดพื้นฐานเพื่อช่วยคุณสร้าง ทดสอบและเผยแพร่เนื้อหาภายใน Marketplace ตามที่กำหนดไว้ที่ https://www.intel.com/content/www/us/en/partner/alliance/legal/marketplace-publication-guide.html หรือเว็บไซต์อื่นที่ Intel ระบุไว้
e. “สิ่งที่นำเสนอ” หมายถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่คุณมีให้ลูกค้าเลือก
f. “การเสนอข้อมูล” หมายถึงข้อมูลและภาพที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายที่ระบุลักษณะและคุณสมบัติของการเสนอขายตามที่คุณระบุโดยเกี่ยวข้องกับคำขอของคุณในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหรืออื่นๆ
g. “ ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคล ไม่ว่าจะใช้คนเดียวหรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ หรือ “เจ้าของข้อมูล" คือบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยการอ้างอิงกับตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือกับอย่างน้อยหนึ่งในตัวแปรเฉพาะเกี่ยวกับตัวตนด้านร่างกาย สรีระ พันธุกรรม สภาพจิตใจ เศรษฐกิจ หรือสังคมของบุคคลนั้น
หมายเหตุ: ต้องปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมอยู่กับหรือสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
h. “กฎหมายความเป็นส่วนตัว” จะมีคำนิยามอยู่ในหัวข้อ 7
i. “ข้อกำหนด” จะมีคำนิยามอยู่ในหัวข้อ 12
j. “ผู้ใช้” หมายถึงลูกค้า พาร์ทเนอร์ หรือผู้ใช้ปลายทางที่เข้าเยี่ยม หรือใช้ประโยชน์จาก Marketplace หรือดู หรือเข้าถึงเนื้อหา
k. “เนื้อหาผู้ใช้” ถูกกำหนดในส่วนที่ 7

2. วัตถุประสงค์ ในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกโปรแกรม Intel อาจทำให้คุณสามารถใช้ Marketplace เพื่อโปรโมทธุรกิจและโซลูชั่นที่ใช้ Intel® ของคุณกับผู้ใช้ และทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม ("การมีส่วนร่วม") บทบาทของ Intel คือการมอบเทคโนโลยีและบริการเพื่อให้ใช้งาน Marketplace ได้ คุณรับทราบว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของคุณแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ Intel คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Marketplace ตามที่ Intel แจ้ง

3. ไม่มีธุรกรรมทางการเงิน Marketplace ไม่ได้สร้างมาเพื่อจุดประสงค์ในการเอื้อให้เกิดธุรกรรมทางการเงินภายในแพลตฟอร์ม Marketplace ห้ามคุณใช้หรือพยายามใช้ Marketplace เพื่อเอื้อให้เกิดธุรกรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์ม Marketplace ไม่ว่าในกรณีใด การกระทำดังกล่าวถือเป็นข้อห้ามเข้มงวดและเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้

4. การเข้าถึง Marketplace และสิทธิ์ในการเผยแพร่ หากต้องการรับสิทธิ์ในการเข้าถึง Marketplace คุณต้องมีบัญชีโครงการ และต้องทำถูกต้องตามข้อกำหนดและความต้องการของโครงการ สิทธิในการเผยแพร่จะจำกัดให้เฉพาะสมาชิกโครงการบางระดับชั้นเท่านั้น ตามที่ Intel กำหนดไว้ให้กับสิทธิประโยชน์ของระดับชั้นการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้อง บัญชีของคุณมีไว้สำหรับให้คุณใช้เองเท่านั้น และคุณเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถรักษาบัญชีให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี (เช่น โดยการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์หรือมีการฉ้อโกง หรือการส่งเนื้อหาที่ละเมิดข้อตกลงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ทุจริตเกี่ยวกับบริการ Marketplace หรือรบกวนการใช้ Marketplace ของพาร์ทเนอร์อื่น) Intel อาจยกเลิกบัญชีของคุณ ลบเนื้อหาของคุณออกจาก Marketplace และใช้มาตรการอื่นๆ ที่ Intel สามารถใช้ได้

5. การส่งและการอนุมัติสิ่งที่นำเสนอสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิ์ หากคุณมีสิทธิ์สำหรับการเผยแพร่ตามสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหัวข้อ 5 นี้:
a. กระบวนการการส่ง คุณต้องส่งคำขอสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการเผยแพร่ใน Marketplace ให้แก่ Intel เนื้อหาทั้งหมดต้องเผยแพร่ภายใต้คู่มือการเผยแพร่ Marketplace Intel อาจอนุมัติหรือปฏิเสธเนื้อหาที่เสนอภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว และอาจตั้งเงื่อนไขในการอนุมัติให้ขึ้นอยู่กับการแก้ไขเนื้อหาของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าเนื้อหาของคุณมีความแม่นยำ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของ Intel หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามด้วย ห้ามคุณเผยแพร่เนื้อหาใน Marketplace เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดย Intel ภายใต้ หัวข้อ 5(a) นี้
b. การแสดงสิ่งที่นำเสนอ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารูปแบบในการแสดงและโปรโมทเนื้อหาทั้งหมดใน Marketplace ไม่ว่าคุณหรือบุคคลอื่นจะเป็นผู้นำเสนอ Intel อาจแสดงข้อมูลสิ่งที่นำเสนอของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่มีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นมาจากคุณ
c. การคงสภาพการเผยแพร่ คุณต้องรักษาสภาพข้อมูลสิ่งที่นำเสนอให้ทันสมัยและสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดที่แสดงต่อสาธารณชน Intel จะดำเนินการรีเฟรชวงจรอย่างสม่ำเสมอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Intel® และระบบที่อิงกับ Intel® และลบผลิตภัณฑ์ที่ยุติการผลิต คุณยอมรับจะให้ความร่วมมืออย่างมีเหตุผลเพื่อทำงานร่วมกับ Intel ให้สอดคล้องกับรีเฟรชวงจรดังกล่าว
d. ข้อกำหนดสำหรับเครื่องหมายผู้เผยแพร่ ระหว่างช่วงเวลาของข้อตกลงนี้ คุณยินยอมมอบสิทธิ์ใช้งานแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่ผูกขาดให้กับ Intel เพื่อแสดงเครื่องหมายการค้าและโลโก้ (“เครื่องหมายผู้เผยแพร่”) ของคุณ ตามที่คุณได้ให้ไว้กับ Intel ผ่านทางพอร์ทัลการเผยแพร่ของ Marketplace ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาดและโปรโมชั่นของเนื้อหาของคุณ และ/หรือ Marketplace คุณจะยังคงเป็นเจ้าของ และ/หรือผู้ถือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายผู้เผยแพร่นั้น โดยระหว่างแต่ละฝ่าย ค่าความนิยมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายผู้เผยแพร่นั้นจะตกเป็นผลประโยชน์ของคุณ Intel อาจเปลี่ยนรูปแบบหรือปรับขนาดเครื่องหมายผู้เผยแพร่ตามที่จำเป็น โดยไม่ปรับแก้รูปลักษณ์โดยรวมของเครื่องหมายผู้เผยแพร่นั้น คุณสามารถแจ้ง Intel ได้ตลอดเวลา หากคุณเชื่อว่า Intel ใช้เครื่องหมายผู้เผยแพร่ของคุณอย่างไม่ถูกต้อง และ Intel จะแก้ไขให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

คุณจะชดเชยให้กับ Intel หากเกิดเหตุการณ์ที่ Intel ถูกเรียกร้องค่าชดเชย หรือถูกฟ้องร้องหรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่ Intel ต้องเป็นผู้จ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ Intel ใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือเนื้อหาอื่นๆ ของคุณที่แสดงอยู่ใน Marketplace และคุณเป็นผู้มอบให้กับ Intel หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณออกแบบ ผลิต โฆษณา ทำการตลาด โปรโมชั่น จัดจำหน่าย หรือขาย หรือที่อ้างอิงอยู่ในเนื้อหา ในกรณีที่การเรียกร้องค่าชดเชยจาก Intel เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ที่แสดงอยู่ในเนื้อหาของคุณ หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณผลิต โฆษณา ทำการตลาด โปรโมชั่น จัดจำหน่าย Intel อาจยกเลิกข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง และลบเนื้อหาของคุณออกจาก Marketplace ทันทีหรือหลังจากที่แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

6. ธุรกรรมของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า:
a. ในการให้บริการ Marketplace นั้น Intel ไม่ได้เป็นผู้แทน ตัวแทน พาร์ทเนอร์ ผู้ร่วมทุน ลูกจ้าง นายจ้าง บริษัทในเครือ หรือเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการมีส่วนร่วม หรือธุรกรรมอื่นๆ ระหว่างคุณและผู้ใช้
b. เนื้อหาทั้งหมดที่คุณเผยแพร่หรือสื่อสารผ่าน Marketplace เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ Intel ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว หรือเนื้อหาของผู้มีส่วนร่วมรายอื่นๆ ใน Marketplace
c. การมีส่วนร่วมหรือธุรกรรมอื่นเกิดขึ้นระหว่างคุณและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากระหว่าง Intel คุณ และบุคคลที่สาม ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก Intel ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม และการบังคับใช้ข้อผูกมัดที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเป็นความรับผิดชอบของคุณ และ/หรืออีกบุคคลหนึ่ง
d. แม้ Intel จะเป็นผู้เผยแพร่คู่มือสำหรับสิ่งที่นำเสนอบางอย่าง แต่ก็เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ด้านการให้ข้อมูลเท่านั้น และอยู่ภายใต้คำแนะนำจากคุณรวมทั้งอิงจากข้อมูลที่คุณมอบให้ Intel โดยไม่มีข้อผูกมัดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของการมีส่วนร่วม และ
e. เว้นแต่จะระบุอยู่ภายใต้ข้อตกลง คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมด (เช่น ภาษีศุลกากรหรือการนำเข้า) ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ Marketplace และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม

7. ข้อผูกมัดของคุณ
a. การสนับสนุน
คุณต้องดำเนินการอย่างมีเหตุผลเพื่อตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำเสนอ หรือเนื้อหาอื่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม คุณจะตรวจสอบว่าข้อมูลติดต่อที่คุณระบุไว้ใน Marketplace และข้อมูลสิ่งที่นำเสนอที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำเสนอยังคงถูกต้องและใช้งานได้อยู่
b. เนื้อหาผู้ใช้ เกี่ยวกับผู้ใช้ที่คุณโต้ตอบด้วยผ่าน Marketplace และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณรวบรวมจากผู้ใช้หรือได้รับจาก Intel คุณจะ:
(i) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและ/หรือความยินยอมจาก Intel และผู้ใช้ ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ตามที่ผู้ใช้ขอเท่านั้น หากข้อมูลส่วนบุคคลนี้มาจาก Intel ต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในรูปแบบที่ Intel กำหนดเท่านั้น
(ii) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแก้ไขเป็นบางครั้ง รวมไปถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “กฎหมายความเป็นส่วนตัว”) และทำให้ Intel เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ เพื่อแสดงให้เห็นการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องดังกล่าวและข้อกำหนดของหัวข้อนี้ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและการปฏิบัติของคุณด้วย
(iii) สร้าง รักษา และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรและตรวจสอบได้ ซึ่งอธิบายอย่างชัดเจนและแม่นยำให้กับผู้ใช้ว่าคุณรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง รวมถึงวิธีที่คุณใช้และแชร์ข้อมูลดังกล่าว (รวมทั้งเพื่อการโฆษณา) กับ Intel และบุคคลที่สามอื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวต้องเป็นไปตามและในแนวทางเดียวกับข้อกำหนดและความต้องการที่อยู่ในข้อตกลงนี้และประกาศความเป็นส่วนตัวของ Intel เป็นอย่างน้อย
(iv) ใช้มาตรการทางเทคนิคและความปลอดภัยแบบมีรูปแบบเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในความดูแลของคุณ และควบคุมไม่ให้มีการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
(v) รับรองว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะจำกัดอย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมการปกป้องข้อมูล และมีเหตุผลทางธุรกิจให้เข้าถึงซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงนี้ โดยบุคลากรทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลควรอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดเกี่ยวกับการรักษาความลับ
(vi) รายงานให้ Intel ผู้ใช้ และผู้มีอำนาจปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ทราบทันทีในกรณีที่เกิดการสูญเสียการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การทำลายโดยไม่ตั้งใจ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
(vii) ตราบเท่าที่เป็นไปได้ ช่วยเหลือ Intel ในการตอบสนองกับคำขอจากผู้ใช้ เพื่อรักษาสิทธิ์ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
(viii) ไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ Intel มอบให้คุณต่อให้กับประเทศหรือบุคคลอื่นๆ รวมทั้งผู้ประมวลผลย่อย โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Intel และ
(ix) เมื่อ Intel ร้องขอ คุณต้อง (i) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอให้อยู่ในรูปแบบนิรนามจนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (ii) ลบถาวรหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอนั้นอยู่ในสภาพที่อ่านไม่ได้ เมื่อ Intel ร้องขอ คุณต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ Intel ว่าได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอนั้นอยู่ในรูปแบบนิรนามหรือถูกลบแล้ว ตามที่ระบุในหัวข้อนี้ หากมีผู้ใช้ส่งเนื้อหาหรือสื่อให้กับคุณ (“เนื้อหาผู้ใช้”) คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อจำกัดที่กำกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว คุณยังต้องลบเนื้อหาผู้ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้ขอให้คุณลบออก ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

8. ไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ คุณจะไม่ออกคำแถลงใดๆเกี่ยวกับการใช้ Marketplace ซึ่งสื่อให้เห็นว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ หรือได้รับการสนับสนุนจาก Intel โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Intel

9. สิทธิ์ในการโปรโมทและโฆษณาของ Intel
a. คุณจะยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหา หากคุณยอมรับให้ Intel: (1) สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์แบบไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมไปถึงภาพหน้าจอ วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ จากบัญชีของคุณ และ (2) ใช้ชื่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเครื่องหมายผู้เผยแพร่ และคุณมอบสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงสิทธิ์อื่นๆ ที่จำเป็นแก่ Intel เพื่อจุดประสงค์ในการโปรโมท การตลาด และการดำเนินงานอื่นๆ ของ Marketplace
Intel จะรักษาสิทธิ์ ชื่อ และความสนใจทั้งหมดไว้ในเนื้อหาเอง
b. คุณยอมรับว่า Intel อาจผสานและแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าที่มีการชำระเงินบน Marketplace (รวมเรียกว่า “โฆษณา”) ในทุกรูปแบบ โดยอาจมีหรือไม่มีการชำระเงินให้แก่คุณหรือบุคคลที่สาม
c. Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ ลบ หรือปฏิเสธโฆษณาใดๆ (รวมทั้งโฆษณาจากคุณ) ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม รวมไปถึงโฆษณาที่: (1) ส่งผลเชิงลบต่อตำแหน่งธุรกิจของ Intel หรือความสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรือ (2) ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลง
d. นอกจากนี้ Intel อาจนำเสนอเนื้อหาบางอย่างให้แก่คุณและผู้ใช้ผ่าน Marketplace เนื้อหาดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยโฆษณาหรือข้อความอื่นๆ คุณไม่สามารถแก้ไขโฆษณาหรือเนื้อหาอื่นๆ ดังกล่าว และคุณต้องแสดงโฆษณาและเนื้อหาเหล่านั้นบนหน้าบัญชีของคุณภายใต้ข้อกำหนดสำหรับ Marketplace ของ Intel

10. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Intel เนื้อหาที่คุณส่งหรือประมวลผลผ่าน Marketplace จะถูกรวบรวม จัดเก็บ และใช้โดย Intel และจะได้รับอนุญาตจากคุณให้กับ Intel โดยเป็นไปตาม:
a. หัวข้อ “การส่งเนื้อหาผู้ใช้” ของข้อกำหนดการใช้งานใน Intel.com และ
b. สำหรับเนื้อหาที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ของประกาศความเป็นส่วนตัวของ Intel
c. การใช้ Marketplace จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน

11.สิทธิ์ในการลบเนื้อหา Intel ขอสงวนสิทธิในการอนุมัติ ลบหรือปฏิเสธเนื้อหาใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นหรือที่ Intel เผยแพร่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือไม่ก็ตามตามดุลยพินิจของ Intel แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่:
(1) ส่งผลเสียต่อตำแหน่งทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ของ Intel กับผู้ใช้ หรือ (2) ละเมิดเงื่อนไขในข้อตกลง

ระยะเวลาและการยกเลิก ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระหว่างคุณและ Intel จนกว่าการใช้ Marketplace ของคุณจะถูกยกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ช่วงเวลาที่มีผลดังกล่าวหมายถึง “ระยะเวลา”) Intel อาจระงับหรือยกเลิกการใช้ Marketplace ของคุณได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
a. เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคหรือธุรกิจ รวมถึงงานบำรุงรักษา
ข. หาก Intel ตัดสินอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ
ค. หากการใช้ Marketplace ของคุณสร้างความเสี่ยงให้กับ Intel อาจก่อให้เกิดการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามกับ Intel หรืออาจทำลายชื่อเสียงของ Intel หากเป็นไปได้ Intel จะทำการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ Marketplace ด้วยตนเอง

14. การชดเชย คุณจะชดเชยให้กับ Intel พาร์ทเนอร์ และบริษัทในเครือจากการเรียกร้อง ฟ้องร้อง ดำเนินการ ความต้องการ ความเสียหาย หนี้สิน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายของทนาย) และหนี้สินที่เกิดจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามทั้งหมด:
a. กล่าวหาว่าข้อเสนอของคุณหรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณเผยแพร่บน Marketplace ละเมิดสิทธิในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
b. เกิดจากข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของคุณหรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณเผยแพร่บน Marketplace
c. เกิดจากการใช้ Marketplace ของคุณ (ยกเว้นตามขอบเขตที่การใช้งานดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อตกลงนี้หรือจาก Intel เป็นลายลักษณ์อักษร)
d. เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือ
e. การที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้
Intel (A) จะแจ้งคุณเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกร้อง ในกรณีที่ Intel ไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบ คุณจะยังคงมีภาระผูกพันกับหนี้สิน ยกเว้นในกรณีที่การไม่แจ้งนั้นส่งผลเสียต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณอย่างร้ายแรง และ (B) ตามคำขออย่างมีเหตุผลของคุณ จะมอบความช่วยเหลือแก่คุณอย่างเหมาะสมในการแก้ต่างข้อเรียกร้องนั้น คุณตกลงที่จะคืนเงินให้แก่ Intel หรือบริษัทในเครือตามความเหมาะสมสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามสมควรในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถยอมความหรือประนีประนอมข้อเรียกร้อง หรือยอมรับหรือกำหนดเงื่อนไขข้อผิดพลาดหรือภาระที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Intel หรือบริษัทในเครือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องที่รวมอยู่ในหัวข้อนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Intel ก่อน

15.ข้อความ: ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น คุณไม่ควรถือว่าการสื่อสารใดๆ เช่นข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือข้อความโดยตรงที่ทำบนตลาดเป็นส่วนตัว เป็นความลับหรือมีการรักษาความปลอดภัย

16. การแปล:
a. ในกรณีที่ Intel ได้จัดทำการแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จากฉบับภาษาอังกฤษให้กับคุณ คุณยอมรับว่าการแปลได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเพียงเท่านั้นและข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นข้อควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ Intel หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ให้ฉบับภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ
b. Intel อาจแปลเนื้อหาที่คุณเผยแพร่ใน Marketplace เป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกของคุณ Intel ไม่รับประกันหรือให้สัญญา รับรอง หรือรับประกันความแม่นยำของการแปล Intel จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่แม่นยำหรือความผิดพลาดในการแปล หรือการสูญเสียหรือเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียหรือเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจาก หรือเกี่ยวข้องกับการแปลที่มอบให้ในหรือผ่าน Marketplace