แถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวภายใต้โครงการผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีจาก Intel®

อัพเดตล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2012

ภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวภายใต้โครงการผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีจาก Intel® และเว็บไซต์ของ Intel

Intel Corporation และหน่วยงานในสังกัดทั่วโลก ("Intel") ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงความจำเป็นของคุณในการปกป้องและจัดการข้อมูลที่คุณเปิดเผยกับเรา แถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงวิธีการรวบรวม ใช้งานและปกป้องข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเมื่อเข้าร่วมโครงการIntel® Technology Provider ผ่านโครงการใด ๆ สำหรับIntel® Technology Provider ที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรของเรา ("Intel® Technology Provider")

เนื่องจากคุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Intel® Technology Provider เราจึงอาจมีการติดต่อทางธุรกิจกับคุณ หากคุณให้ข้อมูลแก่เราหรือเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธุรกิจเกี่ยวกับคุณ เราจะดูแลข้อมูลนี้สอดคล้องตามถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การมีส่วนร่วมใน Intel® Technology Provider ของคุณเป็นการแสดงออกว่าคุณยอมรับให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลที่คุณแจ้งให้กับเรา

แถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider โดยเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Intel (คลิกที่ลิงค์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) และไม่มีผลกับไซต์ออนไลน์หรือออฟไลน์หรือโครงการอื่น ๆ ของ Intel ขอแนะนำให้อ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจหลักเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวของ Intel สำหรับโครงการ Intel® Technology Provider ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งระหว่างแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Intel ในส่วนของการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Intel® Technology Provider แถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ถือมีผลเป็นสำคัญ

 
 

ในหน้านี้

 
 
 

ประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม?

เรามีการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนจากคุณเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Intel® Technology Provider เพื่อให้เราสามารถติดต่อไปยังส่วนธุรกิจของคุณ (เช่น ชื่อและนามสกุล ชื่อบริษัท เบอร์โทรที่ทำงาน ที่อยู่บริษัทและอีเมลแอดเดรส) นอกจากนี้ยังอาจมีการสอบถามข้อมูลโพรไฟล์ธุรกิจของบริษัทคุณ นอกจากนี้ยังอาจมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและประเภทผลิตภัณฑ์ Intel® ที่คุณจัดซื้อจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือจากตัวแทนจำหน่ายจากภายนอกที่เข้าร่วมในโครงการที่จัดสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกในโครงการ Intel® Technology Provider ("ตัวแทนจำหน่ายภายใต้โครงการ") เราอาจรวบรวมข้อมูลบัญชีธนาคารจากคุณเพื่อให้สามารถชำระเงินโดยตรงไปยังบัญชีบริษัทของคุณเกี่ยวสิทธิพิเศษในโครงการ Intel® Technology Provider ซึ่งบริษัทของคุณมีสิทธิ์ได้รับ เราจะใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารนี้เพื่อทำรายการชำระเงินเท่านั้น

ข้อมูลที่รวบรวมภายใต้โครงการ Intel® Technology Provider อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ในโลก (เช่น ยุโรป อาฟริกา เอเชียแปซิฟิค ละตินอเมริกาและอเมริกา) สำหรับโครงการที่บริษัทของคุณลงทะเบียนไว้ โดยทั่วไปโพรไฟล์สมาชิกจะประกอบด้วยข้อมูลที่มีการร้องขอระหว่างการลงทะเบียนสำหรับโครงการ Intel® Technology Provider อาจมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดให้แก่สมาชิกในโครงการ เมื่อคุณสมัครกิจกรรมในโครงการ หรือกิจกรรมฝึกอบรม หรือในช่วงเวลาอื่นที่มีการเข้าไปยังเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider

   
 
 

การใช้ข้อมูลของคุณ

Intel จะไม่ใช้หรือแชร์ข้อมูลของคุณในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ขอความยินยอมจากคุณล่วงหน้า เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Intel® Technology Provider:

  • เพื่อจัดหาสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก เช่น สิ่งจูงใจด้านการเงินหรือโครงการเพื่อส่งเสริมลูกค้า
  • เพื่อจัดหาบริการสำหรับสมาชิก เช่น จดหมายข่าว กิจกรรมพิเศษหรือการฝึกอบรม
  • เพื่อช่วยเราในการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณ
  • เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider ของเราสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกของเรา
  • เพื่อแจ้งให้คุณทราบข้อเสนอใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ การยกเลิกการผลิต ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลอัพเดตและสิทธิประโยชน์หรือบริการอื่น ๆ ที่จัดไว้สำหรับสมาชิก

 
 
 

การแชร์ข้อมูลของคุณ
เราจะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลของคุณแต่อย่างใด Intel อาจมีการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลหรือโพรไฟล์ทางธุรกิจของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ลูกค้าโดยตรงบางรายของเราในช่องทางจัดจำหน่าย (โดยเฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเรา) ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในโครงการ หรือผู้ให้บริการจากภายนอกเพื่อช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ข้อมูล สิทธิประโยชน์และบริการต่าง ๆ สำหรับโครงการ Intel® Technology Provider (เรียกรวมเป็น "บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต") เราจะไม่แจ้งข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่นโดยไได้รับอนุญาต ยกเว้นบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® และตัวแทนจำหน่ายในโครงการ
Intel มีการรวบรวมข้อมูลการขายจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตและตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินสถานะบริษัทของคุณในโครงการ Intel® Technology Provider รวมทั้งเพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ด้านการเงินที่เหมาะสม โครงการให้บริการลูกค้าหรือสิทธิประโยชน์ตามโครงการหรือบริการอื่น ๆ ที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ เราจะจัดหาข้อมูลที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถจัดหาสิทธิประโยชน์ำสำหรับสมาชิกหรือบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ Intel® Technology Provider ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตและตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการของเรา และพนักงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ Intel แจ้งเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ Intel ระบุ Intel จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลของคุณในนามของ Intel อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ผู้ให้บริการจากภายนอก
Intel อาจมีการว่าจ้างบริษัทอื่น ๆ เพื่อจัดหาบริการด้านการตลาดเฉพาะกิจในนามของโครงการ Intel® Technology Provider เช่น เพื่อจัดส่งจดหมายข่าวทางอีเมลหรือรางวัลจากการแข่งขัน เพื่อจัดบริการลูกค้า บริการโฮสต์เว็บ การประมวลผลข้อมูลการฝึกอบรมหรือการลงทะเบียนกิจกรรมอื่น ๆ การจัดทำแบบสอบถามโครงการ แบบสำรวจ โปรโมชั่นหรือการแข่งขัน การดำเนินการชำระเงินในส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านการเงิน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับโครงการ Intel® Technology Provider ของเรา Intel จะจัดหาข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Intel® Technology Provider ผู้ให้บริการจากายนอกและพนักงานไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ Intel แจ้งเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ Intel ระบุ Intel จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องข้อมูลของคุณในนามของ Intel อย่างเหมาะสมเพียงพอ

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
Intel อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจของคุณในกรณีที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย เช่น ตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือภายใต้กระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังอาจกำหนดหรือใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อแก้ต่างการเรียกร้องสิทธิ์ทางกฎหมายใด ๆ เราอาจมีการรวบรวมและแชร์ข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในการสอบสวน ป้องกันหรือดำเนินการใด ๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงที่สงสัย เพื่อปกป้องหรือรักษาสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Intel หรือในสถานการณ์ที่อาจเกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคล การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของ Intel หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 
 
 

การปกป้องข้อมูลของคุณ
Intel มุ่งมั่นปกป้องข้อมูลที่คุณแจ้งไว้กับเราภายใต้โครงการ Intel® Technology Provider เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยและกระบวนการต่าง ๆ และดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลที่คุณแจ้งไว้กับเราจากการสืบค้น ใช้งานหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธุรกิจที่รวบรวมไว้ในเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์โดยจำกัดการสืบค้นในส่วนปฏิบัติการภายใต้การควบคุม เมื่อใดก็ตามที่มีการรวบรวมข้อมูลที่อ่อนไหวเช่น ข้อมูลบัญชีธนาคารบริษัทของคุณ หรือข้อมูลการขายของบริษัทคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel ที่จำหน่ายผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Intel เราจะดำเนินมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ เช่น การเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บและถ่ายโอนผ่านอุปกรณ์เข้ารหัส

 
 
 

การติดตามกิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของเรา

การลงทะเบียนเว็บไซต์ Intel® Technology Provider
ขณะเข้าไปยังเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider หรือเว็บไซต์ศูนย์ผู้จำหน่ายต่อ และไม่ได้ลงทะเบียนบริการออนไลน์ใด ๆ กับ Intel การท่องเว็บของคุณจะเป็นแบบไม่ระบุตัวตน ข้อมูลโพรไฟล์ส่วนตัวและโพรไฟล์ทางธุรกิจ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ขณะเยี่ยมชม

คุณจะได้รับแจ้งให้กำหนดรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณเมื่อลงทะเบียนโครงการ Intel® Technology Provider ขณะลงทะเบียน คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุคำตอบลับสำหรับคำถามที่กำหนดไว้หลาย ๆ ข้อ เราใช้คำถามและคำตอบลับนี้เพื่อระบุตัตนของคุณในโครงการ Intel® Technology Provider หากมีปัญหาในการใช้งานบัญชี เช่น เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ การเข้าเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนจะช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลลับในบัญชีของคุณสำหรับโครงการที่คุณลงทะเบียนไว้ สืบค้นเนื้อหาเฉพาะสำหรับสมาชิกโครงการ หรือทำรายการลับอื่น ๆ

 

การใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีการตรวจติดตามอื่น ๆ

คุ้กกี้
เรามีการตรวจติดตามการใช้งานเว็บไซต์Intel® Technology Provider ของเราทั้งโดยผู้ใช้ที่ไม่แสดงตัวและสมาชิกโครงการ วิธีหนึ่งในการตรวจสอบการท่องเว็บคือการใช้ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณหรือ "คุ้กกี้" คุ้กกี้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเช่น โดเมนอินเทอร์เน็ตและชื่อโฮสต์ ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ซอฟต์แวร์เบราเซอร์และประเภทระบบปฏิบัติการ (เช่น Chrome หรือ Internet Explorer) รูปแบบการคลิกเลือกรายการ วันที่และเวลาที่ท่องเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังใช้คุ้กกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการคลิกลิงค์จดหมายข่าวโดยสมาชิกโครงการหรือการกดเลือกโฆษณาแบนเนอร์จากภายนอกไซต์ของเราหรือผ่านลิงค์ในอีเมล ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อช่วยให้เรามั่นใจว่ามีการแจ้งข้อมูลที่สมาชิกโครงการต้องการรับทราบ ข้อมูลจะมีการรวบรวมแบบคละรวมและไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลใด ๆ คุ้กกี้ไม่สามารถเรียกค้นข้อมูลอื่น ๆ จากฮาร์ดไดร์ฟของคุณ หรือส่งต่อไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสืบค้นอีเมลแอดเดรสหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ คุ้กกี้จากเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider ของเราสามารถอ่านได้ผ่านเว็บไซต์ของ Intel เท่านั้น

เบราเซอร์ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าคุ้กกี้ รวมทั้งการรับหรือไม่รับคุ้กกี้ และการลบคุ้กกี้ หากคุณเลือกปิดคุ้กกี้จากเบราเซอร์ คุณสามารถดูข้อความบนหน้าจอ แต่จะไม่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่สำคัญของเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider หรือศูนย์ผู้จำหน่ายต่อ และจะไม่สามารถสืบค้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของคุณได้

เทคโนโลยีการตรวจติดตามอื่น ๆ
อีกวิธีในการติดตามการท่องเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider คือการใช้ภาพอิเล็กทรอนิกส์โปร่งใสหรือ "GIF ใส" "เว็บบั๊ก" หรือ "เว็บบีคอน" เทคโนโลยีนี้จะนับจำนวนผู้ใช้ที่เยี่ยมชมหน้าเว็บIntel® Technology Provider จากโฆษณาแบนเนอร์ภายนอกเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider หรือผู้ที่คลิกที่ลิงค์หรือกราฟิกที่อยู่ในจดหมายข่าวทางอีเมลที่คุณได้รับจาก Intel เราจะไม่ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อรวบรวมหรือสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราจะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อรวบรวมสถิติแบบคละรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ Intel® Technology Provider เราอาจแชร์สถิติไซต์แบบคละรวมกับผู้ให้บริการในโครงการ Intel® Technology Provider ของเรา เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลสถิติแบบคละรวมกับบริษัทภายนอก และจะไม่อนุญาตให้บริษัทอื่นติดตั้ง GIF ใสหรือเทคโนโลยีตรวจติดตามอื่น ๆ ที่ไซต์ของเรา

 
 
 

การปรับสิทธิประโยชน์เฉพาะในโครงการหรือบริการต่าง ๆ
เพื่อให้การท่องเว็บเป็นไปอย่างใจต้องการ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการในโครงการ Intel® Technology Provider Intel อาจปรับแต่งเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider นี้หรือจดหมายข่าวอีเมลสำหรับสมาชิกโครงการพิจารณาจากข้อมูลที่คุณแจ้งทั้งเป็นการเฉพาะ (เช่น ค่าปรับตั้งหรือส่วนงานเฉพาะ) และข้อมูลคละรวม (เช่น โพรไฟล์ธุรกิจ ข้อมูลการขาย) เพื่อจัดหาข้อมูลให้แก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ และเพื่อตอบสนองการใช้งานให้ตรงกับความต้องการที่คุณระบุให้มากที่สุด นอกจากนี้ Intel ยังอางติดตามข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เช่น จดหมายข่าวหรือ "คลิก" บนเว็บ) และจัดทำเป็นข้อมูลรวมในระดับตำแหน่ง/ส่วนงานเพื่อปรับแต่งข้อมูลสำหรับตำแหน่ง/ส่วนงานให้สอดคล้อง (เช่น โปรแกรมเมอร์อาจคลิกที่ข้อมูลการให้บริการมากกว่าส่วนงานอื่น ๆ Intel จึงอาจจัดหาข้อมูลด้านการให้บริการหรือความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ)

ผู้ให้บริการจากภายนอกของเราอาจส่งจดหมายข่าวทางอีเมลเป็นระยะ ๆ ในนามของ Intel เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Intel® Technology Provider ผู้ให้บริการจากภายนอกเหล่านี้อาจใช้ซอฟต์แวร์เพื่อตรวจติดตาม วัดผลและรวบรวมข้อมูลการใช้งานหน้าเอกสาร เช่น ลิงค์ที่คุณคลิกในจดหมายข่าว พิจารณาจากหมายเลขประจำตัวที่กำหนดไว้ให้กับอีเมลแอดเดรสของคุณ นอกจากนี้ยังมีการเก็บรักษาและแจ้งข้อมูลการคลิกแต่ละครั้งในจดหมายข่าวให้แก่ Intel เพื่อวิเคราะห์ตัวเลือกผลิตภัณฑ์และปรับแต่งจดหมายข่าวทางอีเมลให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจ Intel อาจมีการแจ้งข้อมูลจดหมายข่าวทางอีเมลนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอื่นที่เสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก Intel เป็นระยะ ๆ เราไม่มีการจำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลของคุณกับผู้ประกอบการจากภายนอก จดหมายข่าวทางอีเมลทั้งหมดจะมีลิงค์เพื่อให้คุณยกเลิกสมาชิกจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อ

 
   
 

การจัดเก็บข้อมูล
เว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider ของเราที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จะมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลในสหรัฐฯ ทั้งนี้เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ Intel Corporation ในสหรัฐฯ และส่งต่อให้แก่หน่วยงานในสังกัดของ Intel ทั่วโลกหรือแก่บุคคลภายนอกในนามของ Intel หรือหน่วยงานในสังกัดของ Intel เพื่อการประมวลผลและ/หรือจัดเก็บข้อมูล การใช้งานเว็บไซต์Intel® Technology Provider นี้จะถือว่าคุณให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลของคุณไปภายนอกประเทศ Intel มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วโลกในการปกป้องข้อมูลและพร้อมปฏิบัติตามกรอบการให้ความคุ้มครองของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้งานและเก็บรักษาข้อมูลจากสหภาพยุโรป แม้ว่าเงื่อนไขทางกฎหมายจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่ Intel พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมีการรวบรวม ถ่ายโอนหรือเก็บรักษาไว้ที่ใดก็ตาม

 
 
 

การอัพเดตข้อมูลของคุณ
ข้อมูลการติดต่อและโพรไฟล์ทางธุรกิจที่ถูกต้องจะทำให้โครงการ Intel® Technology Provider ของเราได้มีข้อมูลมากขึ้นในการจัดทำข้อเสนอทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์และโครงการต่าง ๆ สอดคล้องตามความต้องการของคุณ เรามีมาตรการเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลที่คุณแจ้งกับ Intel จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุด คลิกที่ลิงค์ 'My Account' จากเว็บไซต์โครงการ Intel® Technology Provider เพื่ออัพเดตข้อมูลของคุณ

 
 
 

การบังคับใช้แถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
หากมีข้อสงสัยหรือความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อเรา

 
 
 

การเปลี่ยนแปลงกับแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
Intel อาจมีการปรับปรุงแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ หากมีการแก้ไขใด ๆ กับแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะมีการแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด" ที่ด้านบนแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้พร้อมกัน Intel จะแจ้งให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงในแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยทำประกาศแจ้งไว้อย่างชัดเจนให้ทราบการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ Intel® Technology Provider ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือโดยวิธีการตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้เพื่อสื่อสารกับสมาชิกโครงการ Intel® Technology Provider รวมทั้งผ่านทางอีเมล

 
   

มีข้อสงสัยหรือข้อกังวลหรือไม่