Channel Trademark License Agreement (CTLA)

ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานเครื่องหมายการค้าผ่านช่องทางจัดจำหน่าย ("CTLA" หรือ “ข้อตกลง”) นี้เป็นเงื่อนไขภาคบังคับเพื่อให้คุณสามารถใช้โลโก้ที่ได้รับอนุญาตจาก Intel ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ห้ามใช้โลโก้ที่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลหรือบริษัทและจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์โดยชอบของ Intel และเครื่องหมายการค้าของ Intel เว้นแต่หากคุณ (เรียกต่อจากนี้ว่า “คุณ” “ของคุณ” และ/หรือ “ผู้ได้รับอนุญาต”) จะยอมรับและรับทราบเงื่อนไขต่อไปนี้แล้ว ข้อตกลงนี้ไม่ถือมีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าคุณจะได้รับแจ้งจาก Intel ว่าคุณได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณสามารถพิมพ์สำเนาข้อตกลงนี้เพื่อเก็บไว้อ้างอิงได้

 

1. นิยาม:

1.1. “โครงการที่เกี่ยวข้อง” หมายถึงโครงการ Intel® Technology Provider โครงการสำหรับผู้จำหน่ายต่อ และโครงการด้านการตลาดตามช่องทางจัดจำหน่ายอื่น ๆ ที่ Intel มีหรือดำเนินการในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

1.2. “โลโก้แผงวงจร” หมายถึงโลโก้ Intel ที่แสดงชื่อของแผงวงจรจาก Intel ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA

1.3. “ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์” หมายถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบประมวลผลแบบพกพา แล็ปท็อป เวิร์คสเตชั่น เซิร์ฟเวอร์หรือผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ

1.4. “ข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แนบกับข้อตกลงนี้ และเมื่อคุณให้การตอบรับโครงการที่เกี่ยวข้องที่มีแจ้งไว้ทาง https://www.intel.com/content/www/th/th/secure/technology-provider/legal/channel-trademark-license-agreement-terms-and-conditions.html รวมทั้งแนวทางในการใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ Intel อาจเป็นผู้จัดทำไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA สามารถแก้ไขได้โดย Intel ทุกเมื่อภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ Intel ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA อาจมีการแก้ไขเป็นระยะ ๆ โดย Intel รวมทั้งเมื่อ Intel เปิดตัวผลิตภัณฑ์และ/หรือโลโก้ที่ให้อนุญาตใหม่ ๆ โดยคุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ฉบับล่าสุด

1.5. “เครื่องหมายการค้าของ Intel” ให้หมายถึงเครื่องหมายการค้า INTEL และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่จัดอยู่ในโลโก้ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเครื่องหมายและโลโก้ INTEL INSIDE

1.6. “สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

1.7. “โลโก้ที่ได้รับอนุญาต” ให้หมายถึงโลโก้โปรเซสเซอร์ โลโก้สถาปัตยกรรม โลโก้แผงวงจร โลโก้ที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์และโลโก้โครงการจาก Intel ตามที่ระบุไว้นี้ และตามที่แจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CTLA

1.8. “ชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาต” หมายถึงสื่อโฆษณา ส่งเสริมการขายและ/หรือการนำเสนอสินค้าใด ๆ รวมทั้งผลงานศิลป์ที่อาจจัดเตรียมและจัดหาให้แก่คุณโดย Intel

1.9. “ฉลากโลโก้” หมายถึงสติกเกอร์ที่จัดหาโดย Intel เพื่อแสดงโลโก้โปรเซสเซอร์และโลโก้สถาปัตยกรรม

1.10. “ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ของสถาปัตยกรรม” หรือ “QLP ที่เข้าหลักเกณฑ์ของสถาปัตยกรรม” หมายถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่กำหนดสำหรับสถาปัตยกรรม และผ่านการตรวจรับรอง/ยืนยันที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA และตามที่ระบุในเว็บไซต์ของ Intel ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการใช้และ/หรือจัดแสดงโลโก้สถาปัตยกรรมการทำงาน

1.11. “โลโก้สถาปัตยกรรม” หมายถึงโลโก้ Intel ที่ระบุชื่อสถาปัตยกรรมที่ใช้เทคโนโลยี Intel® ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA โลโก้สถาปัตยกรรมสามารถใช้ได้กับ QLP ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมเท่านั้น เพื่อขอใช้โลโก้สถาปัตยกรรม คุณจะต้องผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ที่มีจัดไว้ให้ (“การฝึกอบรม”) และ Intel จะต้องมีข้อมูลว่าคุณผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ใช้เทคโนโลยีจาก Intel® ดังกล่าว คุณสามารถจัดแสดงโลโก้สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่ใช้เทคโนโลยีจาก Intel® ซึ่งคุณผ่านการฝึกอบรมแล้ว และตนเองมีระบบที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น

1.12. “โลโก้โปรเซสเซอร์” หมายถึงโลโก้ Intel (ไม่รวมโลโก้สถาปัตยกรรม) ที่ระบุชื่อโปรเซสเซอร์จาก Intel® ที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA

1.13. “โลโก้โครงการ” หมายถึงโลโก้ Gold และ/หรือ Platinum ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA

1.13.1 “โลโก้ Gold” หมายถึงโลโก้สถาปัตยกรรมจาก Intel สำหรับใช้โดยผู้ประสานระบบและ/หรือตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสมาชิก Gold ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Intel® Technology Provider

1.13.2 “โลโก้ Platinum” หมายถึงโลโก้สถาปัตยกรรมจาก Intel สำหรับใช้โดยผู้ประสานระบบและ/หรือตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสมาชิก Platinum ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Intel® Technology Provider

1.14. “เมนบอร์ด Intel ที่เข้าหลักเกณฑ์” หมายถึงเมนบอร์ดที่จำหน่ายโดย Intel และมีรหัสผลิตภัณฑ์ต้นทางจาก Intel® รวมทั้งซีเรียลนัมเบอร์ เมนบอร์ดหรือแผงวงจรที่จำหน่ายโดยผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจาก Intel เมนบอร์ดเลียนแบบ และ/หรือเมนบอร์ดที่มีรหัสผลิตภัณฑ์จาก Intel ซีเรียลนัมเบอร์ของ Intel หรือเครื่องหมายกำกับอื่นใดจากโรงงานของ Intel ที่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงโดยบุคคลใดที่ไม่ใช่ Intel ไม่ถือเป็นเมนบอร์ด Intel ที่เข้าหลักเกณฑ์

1.15. โปรเซสเซอร์ Intel® ที่เข้าหลักเกณฑ์” หมายถึงโปรเซสเซอร์ที่ผลิตโดย Intel และแสดงเครื่องหมายกำกับตราสินค้าหรือเครื่องหมายจากโรงงานของ Intel โปรเซสเซอร์ที่ผลิตโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Intel โปรเซสเซอร์เลียนแบบ และ/หรือโปรเซสเซอร์ Intel® ที่มีตราสินค้า เครื่องหมายแจ้งความเร็วและเครื่องหมายกำกับจากโรงงานอื่นใดที่มีการแก้ไข (ประทับตราใหม่) โดยบุคคลใดที่ไม่ใช่ Intel ไม่ถือเป็นโปรเซสเซอร์ Intel® ที่เข้าหลักเกณฑ์

1.16. “ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์” หมายถึงผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายใต้ตราสินค้าของคุณ รุ่นผลิตภัณฑ์หรือ SKU ที่กำหนดเฉพาะสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® ที่เข้าหลักเกณฑ์ เมนบอร์ดจาก Intel ที่กำหนดหรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่โปรเซสเซอร์ที่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งระบบการทำงานเหล่านี้ทั้งหมดมีการบ่งชี้ตราสินค้า รุ่นผลิตภัณฑ์หรือ SKU ดังกล่าวโดยติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel ที่เข้าหลักเกณฑ์ เมนบอร์ด Intel ที่กำหนดหรือส่วนประกอบที่ไม่ใช่โปรเซสเซอร์ที่กำหนด

1.17. “ระบบที่เป็นตัวแทนนำเสนอ” หมายถึงระบบการทำงานของคุณที่นำเสนอภายใต้ตราสินค้า รุ่นหรือชื่อ SKU เดียวกันถือเป็น QLP ภายใต้สถาปัตยกรรมที่กำหนด และมีโครงร่างการทำงานตามที่กำหนดสำหรับส่วนประกอบภายใต้สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเมนบอร์ดหรือส่วนประกอบที่กำหนดสำหรับสถาปัตยกรรมถือเป็นระบบเพิ่มเติมที่เป็นตัวแทนนำเสนอ

1.18. “ส่วนประกอบที่กำหนดภายใต้สถาปัตยกรรม” หมายถึงส่วนประกอบในการประมวลผลเฉพาะและ/หรือตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับใช้โลโก้สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.19. “โลโก้ที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์” หมายถึงโลโก้ Intel ที่รวมอยู่ในส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ที่กำหนด ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CTLA

1.20. “ส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ที่กำหนด” หมายถึงส่วนประกอบที่ไม่ใช่โปรเซสเซอร์ที่ผลิตและจำหน่ายโดย Intel โดยระบุตราสินค้าของ Intel และเครื่องหมายกำกับจากโรงงาน ส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ที่ผลิตโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Intel สินค้าเลียนแบบ และ/หรือส่วนประกอบจาก Intel ที่มีตราสินค้าของบริษัท ข้อบ่งชี้ความเร็ว หรือเครื่องหมายกำกับจากโรงงานอื่น ๆ ที่มีการแก้ไข (ปรับปรุง) โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Inntel ไม่ถือเป็น “ส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ที่กำหนด”

 

2. การให้ิสิทธิ์:

2.1. โลโก้โปรเซสเซอร์และโลโก้สถาปัตยกรรม: ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของคุณ รวมทั้งข้อกำหนดในหัวข้อ 3 และ 4 Intel ให้อนุญาตและคุณให้การยอมรับในระดับสากล ภายใต้เงื่อนไข โดยไม่มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือมีการคิดค่าโรยัลตี้และไม่มีการเพิกถอนในภายหลังว่าจะใช้และแสดงโลโก้โปรเซสเซอร์และโลโก้สถาปัตยกรรมเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ และในการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ไม่มีการให้ิสิทธิ์ใด ๆ สำหรับโลโก้สถาปัตยกรรมที่ไม่มีระบบตัวแทนนำเสนอที่ผ่านการรับรองที่กำหนดและ/หรือ QLP ภายใต้สถาปัตยกรรมที่กำหนด

2.2. โลโก้แผงวงจรและโลโก้ที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์: ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างครบถ้วน รวมทั้งหัวข้อ 3 และ 4 ทาง Intel จะให้สิทธิ์แก่คุณ โดยคุณตอบรับสิทธิ์ใช้งานสากล ภายใต้เงื่อนไขแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือมีค่าโรยัลตี้ใด ๆ โดยไม่สามารถเพิกถอนในภายหลังว่าจะใช้และจัดแสดงโลโก้แผงวงจรและโลโก้ที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์บนบรรจุภัณฑ์ และในสื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CTLA ไม่มีการให้สิทธิ์ใด ๆ ในการใช้โลโก้แผงวงจรหรือโลโก้ที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์กับชิ้นส่วนใด ๆ

2.3. โลโก้โครงการ: หากคุณเป็นสมาชิก Gold หรือ Platinum ในโครงการ Intel® Technology Provider ภายใต้การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเงื่อนไขในข้อ 3 และ 4 Intel ให้สิทธิ์แก่คุณ และคุณยอมรับในระดับสากล ภายใต้เงื่อนไข โดยไม่เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถเปลี่ยนมือ ไม่มีค่าโรยัลตี้และไม่สามารถเพิกถอนได้ซึ่งสิทธิ์ในการใช้ และจัดแสดงโลโก้โครงการที่เกี่ยวข้องเฉพาะในสื่อโฆษณาและข้อมูลส่งเสริมการขายตามสมาชิกภาพในโครงการของคุณภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ไม่มีการให้สิทธิ์ใด ๆ ในการใช้โลโก้โครงการที่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ การให้สิทธิ์นี้ของ Intel แก่คุณอยู่ภายใต้สมาชิกภาพอย่างต่อเนื่องของคุณในโครงการที่เกี่ยวข้อง

2.4. ชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาต: ภายใต้และตามเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างครบถ้วนของคุณ รวมทั้งเงื่อนไขในข้อ 3 และ 4 Intel ยังให้สิทธิ์แก่คุณในระดับสากล ภายใต้เงื่อนไขแบบไม่เป็นสิทธิ์เฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถเปลี่ยนมือ ไม่มีค่าโรยัลตี้และไม่สามารถเพิกถอนได้ในการใช้และจัดแสดงชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเพื่อการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ และ QLP สำหรับสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องตามคำแนะนำที่ Intel แจ้งไว้

ไม่มีการให้สิทธิ์หรือการให้อนุญาตอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ในที่นี้

 

3. ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์ใช้งานและการใช้ฉลากโลโก้และเครื่องหมายการค้าของ Intel อย่างถูกต้อง:

3.1. คุณยอมรับว่าจะใช้โลโก้ที่ได้รับอนุญาต ฉลากโลโก้และเครื่องหมายการค้าของ Intel ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 3 และข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA

3.2. คุณยอมรับว่าจะใช้เครื่องหมายการค้าของ Intel ร่วมกับคำนามที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณยอมรับว่าตนเองจะไม่ใช่เครื่องหมายการค้าของ Intel เป็นคำนาม และห้ามปรับคำเป็นพหูพจน์ แสดงความเป็นเจ้าของ ย่อหรือผสานเครื่องหมายการค้าของ Intel กับคำ สัญลักษณ์หรือเลขกำกับอื่นใด ทั้งเป็นคำเดียวหรือแบบมียัติภังค์คั่น

3.3. คุณจะต้องระบุความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของ Intel ทั้งหมดให้แก่ Intel โดยใช้สัญลักษณ์ TM หรือ ® และใช้คำกล่าวอ้างเครื่องหมายการค้าดังนี้ “Intel โลโก้ Intel และ [แทรกเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดของ Intel ที่ใช้หรืออ้างถึง] เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือหน่วยงานในสังกัดในสหรัฐฯ และ/หรือในประเทศอื่น” สำหรับสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า แนะนำให้ใช้ตัวยกหรือตัวห้อย แต่หากไม่สามารถทำได้ ให้ใช้เครื่องหมายนขลิขิตแทน เช่น (TM) หรือ (R)

3.4. คุณสามารถติดฉลากโลโก้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์เฉพาะที่กรอบด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ในจุดที่ฉลากโลโก้ล้อมรอบด้วยพื้นที่ว่างอย่างน้อยสาม (3) เซนติเมตร สำหรับป้ายหน้าร้านและข้อมูลส่งเสริมการขาย โลโก้โปรเซสเซอร์หรือโลโก้สถาปัตยกรรมจะต้องใช้พื้นที่ไม่เกิน 25% ของขนาดชื่อบริษัทของคุณตามที่แสดงบนป้ายดังกล่าว

3.5. ห้ามแทรกเครื่องหมายของคุณและ/หรือบุคคลภายนอกในเครื่องหมายการค้าของ Intel หรือผสานเครื่องหมายการค้าของ Intel ในชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้หรือผลงานออกแบบของคุณ ห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของ Intel ในลักษณะใด ๆ หรือใช้และ/หรือหาประโยชน์จากเครื่องหมายหรือโลโก้ที่ทำให้สับสนหรือที่ใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าของ Intel

3.6. ห้ามใช้ จดทะเบียนหรือยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย ชื่อและ/หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ในรูปแบบ “____INSIDE” สำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ห้ามใช้ จดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนโลโก้ที่มีสัญลักษณ์วงเวียนหรือวงกลมขาดตอนที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับโลโก้วงกลมของ Intel

3.7. ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ Intel ในลักษณะใด ๆ ที่ทำให้สับสนเกี่ยวกับที่มา การให้การสนับสนุนหรือความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของคุณกับ Intel หรือในลักษณะที่บ่งชี้กับบุคคลทั่วไปว่าคุณเป็นหน่วยงานหรือสังกัด หรือแฟรนไชส์ของ Intel หรือมีความเกี่ยวข้องกับ Intel ในลักษณะใด ๆ ห้ามคุณใช้หรือจัดแสดงเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ Intel หรือโลโก้ที่ได้รับอนุญาตในใบแจ้งหนี้ บิล บันทึกการจัดส่ง หัวจดหมาย นามบัตรและ/หรือป้ายชื่อ/ป้ายบริษัทของคุณ

3.8. ห้ามผลิต ออกแบบ ทำซ้ำ ปลอมแปลง คัดลอก ดัดแปลง แจกจ่ายหรือจำหน่ายโลโก้ที่ได้รับอนุญาตหรือฉลากโลโก้หรือให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว ห้ามใช้ซ้ำ คัดลอก ดัดแปลงและ/หรือปลอมแปลงบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จาก Intel® และห้ามปรับเปลี่ยนเครื่องหมายและ/หรือปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ Intel® การดำเนินการดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้อย่างร้ายแรง และ Intel มีสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงนี้ และสมาชิกภาพในโครงการที่เกี่ยวข้องของคุณ Intel ยังสงวนสิทธิ์ในการจัดการและดำเนินการแก้ไขใด ๆ ตามสมควรจากผลการละเมิดเงื่อนไขในข้อนี้ของคุณ

3.9. ห้ามทำซ้ำโลโก้ที่ได้รับอนุญาตนี้จากเอกสารโลโก้ที่ Intel จัดไว้ให้ หรือผลงานศิลป์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ห้ามใช้ฉลากโลโก้ที่ได้รับจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจาก Intel หรือผ่านกระบวนการที่ได้รับอนุญาตจาก Intel

3.10. ห้ามแจกจ่าย จำหน่ายและ/หรือมอบโลโก้ที่ได้รับอนุญาตหรือฉลากโลโก้ที่ไม่ได้ใช้งาน

3.11. การใช้และจัดแสดงโลโก้ที่ได้รับอนุญาตที่ขัดกับเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้อย่างร้ายแรง และทำให้คุณถูกบอกเลิกข้อตกลงนี้ ยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณในโครงการที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยใด ๆ ที่ Intel สามารถดำเนินการได้

3.12. ห้ามคุณจัดวางข้อมูลส่งเสริมการขายที่จัดทำโดยคุณที่แสดงเครื่องหมายการค้าของ Intel หรือโลโก้ที่ได้รับอนุญาตในระยะที่ใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ ยกเว้นมีความชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของ Intel หรือโลโก้ที่ได้รับอนุญาตถูกใช้และเชื่อมโยงเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสมเท่านั้น

3.13. ห้ามใช้หรือจัดแสดงเครื่องหมายการค้าของ Intel หรือโลโก้ที่ได้รับอนุญาตในลักษณะใด ๆ ที่ทำให้ Intel เสื่อมเสีย หรือส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท หรือใช้สำหรับสินค้าที่ส่งเสริมการขายหรือผลิตภัณฑ์ที่ Intel ใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าส่งผลกระทบหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Intel ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ Intel รวมทั้งการใช้งานที่อาจสื่อในทางลามก อนาจาร รุนแรงหรือไร้รสนิยมหรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการส่งเสริมการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย

3.14. คุณสามารถใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ของ Intel แบบไม่เชื่อมโยงโลโก้ในสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือในใบแจ้งหนี้ (เช่น โปรเซสเซอร์ Pentium®) เพื่ออ้างถึงผลิตภัณฑ์ของ Intel หากชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้อย่างเหมาะสมในฐานะเครื่องหมายการค้า พร้อมสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อ 3

3.15. คุณสามารถใช้ชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตภายใต้คำแนะนำที่ Intel ระบุ ห้ามใช้ชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตนอกเหนือจากที่ให้การรับรองไว้โดยชัดแจ้งล่วงหน้าจาก Intel ห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ในลักษณะใด ๆ ยกเว้นที่ตกลงไว้โดยชัดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Intel ชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตมีไว้สำหรับใช้โดยคุรเท่านั้น ห้ามโอนหรือทำสำเนาชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

3.16. คุณสามารถใช้โลโก้ที่ได้รับอนุญาตสำหรับชุดข้อมูลส่งเสริมการขายในร้าน ห้ามใช้โลโก้ที่ได้รับอนุญาตในชุดข้อมูลส่งเสริมการขายใด ๆ ที่สามารถแจกจ่ายต่อเพื่อใช้ภายนอกส่วนปฏิบัติการของคุณ เช่น ปากกา ถ้วย แผ่นรองเมาส์และ/หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

3.17. คุณยังยอมรับว่าโลโก้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องจัดไว้แยกเฉพาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เฉพาะด้าน โดยห้ามใช้โลโก้ที่ได้รับอนุญาตร่วมกับหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายหรือผลงานออกแบบใด ๆ ชื่อและตราสินค้าของคุณจะต้องจัดแสดงในรูปแบบที่ใหญ่กว่าและมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าโลโก้ที่ได้รับอนุญาตเสมอ

3.18. โลโก้สถาปัตยกรรมสามารถจัดแสดงได้สำหรับ QLP สำหรับสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมส่วนประกอบที่กำหนดสำหรับสถาปัตยกรรมเท่านั้น

 

4. คุณภาพของผลิตภัณฑ์:

4.1. คุณสามารถใช้โลโก้โปรเซสเซอร์ โลโก้แผงวงจร โลโก้ที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์และโลโก้สถาปัตยกรรมร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตที่กำหนดและ/หรือ QLP ภายใต้สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามหรือเหนือกว่ามาตรฐานคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการทำงานที่กำหนดในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ห้ามผนวกฉลากโลโก้กับ (ก) ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีโปรเซสเซอร์ที่กำหนดจาก Intel® ส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์หรือเมนบอร์ด Intel ปที่ตรงกับฉลากโลโก้ (ข) ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีโปรเซสเซอร์ Intel® และ/หรือ (ค) ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่คุณไม่ได้ออกแบบ ผลิต หรือประกอบ

4.2. คุณสามารถใช้โลโก้สำหรับสถาปัตยกรรมเฉพาะกับ QLP สำหรับสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้ระบบการทำงานของคุณผ่านหลักเกณฑ์ QLP ภายใต้สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องติดตั้งส่วนประกอบที่กำหนดสำหรับสถาปัตยกรรม และดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน:

4.2.1 เรียกใช้เครื่องมือตรวจรับรองที่จัดหาและกำหนดโดย Intel ทั้งหมดกับระบบที่คุณเป็นตัวแทนนำเสนออย่างน้อยหนึ่งระบบ และผ่านเงื่อนไขการทดสอบทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA

4.2.2 อัพโหลดข้อมูลการผ่านการทดสอบไปยังฐานข้อมูลที่ Intel กำกับดูแล

4.2.3 ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA และเงื่อนไขเฉพาะอื่น ๆ สำหรับโลโก้สถาปัตยกรรมตามที่ได้รับแจ้งจาก Intel เป็นระยะ ๆ

4.2.4 ห้ามใช้โลโก้สถาปัตยกรรมในหรือที่เกี่ยวข้องกับ QLP ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมใด ๆ ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบภายใต้สถาปัตยกรรมที่กำหนดแต่ไม่มีโปรเซสเซอร์ Intel® ที่เข้าหลักเกณฑ์สามารถจัดแสดงโลโก้โปรเซสเซอร์ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่สามารถจัดแสดงโลโก้สถาปัตยกรรมได้ ในลักษณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ที่มีส่วนประกอบภายใต้สถาปัตยกรรมที่กำหนดที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองที่กำหนดหรือผ่านเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับ QLP ภายใต้สถาปัตยกรรม ห้ามจัดแสดงโลโก้สถาปัตยกรรม แต่สามารถจัดแสดงโลโก้โปรเซสเซอร์ที่เกี่ยวข้องได้

4.3. คุณรับประกันและรับรองว่า:

4.3.1 ตนเองจะไม่ดัดแปลงการใช้งานหรือดัดแปลงเครื่องหมายโปรเซสเซอร์และ/หรือส่วนประกอบจาก Intel®

4.3.2 คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการผลิต ประกอบ ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือ QLP ภายใต้สถาปัตยกรรม (ก) ที่คุณมีการใช้โลโก้ที่ได้รับอนุญาตและ/หรือ (ข) ที่มีการประทับฉลากโลโก้

 

5. สิทธิ์ในการตรวจสอบ: Intel คงสิทธิ์ในการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ ทดสอบและ/หรือยืนยันผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือ QLP ภายใต้สถาปัตยกรรมใด ๆ เพื่อพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หรือเป็นไปตามนิยามผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์และ/หรือ QLP ภายใต้สถาปัตยกรรมตามข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA หรือไม่ Intel มีสิทธิ์และสามารถทำการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์และ/หรือ QLP ภายใต้สถาปัตยกรรม และเมื่อได้รับการร้องขอจาก Intel คุณจะต้องส่งตัวอย่างคอมพิวเตอร์ให้แก่ Intel เพื่อตรวจรับรองและยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพเหล่านี้ คุณยอมรับว่าจะทำการแก้ไขตามที่ได้รับการร้องขอโดย Intel เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA Intel มีสิทธิ์ในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ชุดข้อมูลส่งเสริมการขายของคุณ รวมทั้งสถานที่ผลิตและจัดจำหน่ายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามพันธะผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA

 

6. การปกป้องผลประโยชน์:

6.1. การรับทราบสิทธิ์อันพึงมี: คุณยอมรับในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาดของ Intel สำหรับชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของ Intel รวมทั้งกู้ดวิลล์ที่เกี่ยวข้อง และยอมรับว่าการใช้ชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและ/หรือเครื่องหมายการค้าของ Intel โดยคุณจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ Intel ห้ามโต้แย้งสิทธิ์ในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาดของ Intel รวมทั้งชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของ Intel ห้ามดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อสิทธิ์ของ Intel ในชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของ Intel หาก ณ เวลาใด คุณได้รับสิทธิ์ในหรือมีการจดทะเบียนหรือยื่นความประสงค์ในส่วนของชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ Intel ผ่านช่องทางตามกฎหมายหรือช่องทางอื่นใด คุณจะต้องส่งมอบสิทธิ์ การจดทะเบียนหรือการยื่นความประสงค์ดังกล่าวให้แก่ Intel โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมทั้งกู้ดวิลล์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

6.2. การบังคับใช้: ในกรณีที่คุณทราบว่ามีการใช้ชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตหรือเครื่องหมายการค้าของ Intel โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลภายนอก คุณจะต้องแจ้งให้ Intel ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที และให้ความร่วมมือในการบังคับใช้สิทธิ์ของ Intel กับบุคคลภายนอกดังกล่าวโดย Intel จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สิทธิ์ในการบังคับใช้สิทธิ์ของ Intel ในชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของ Intel ถือเป็นของ Intel โดยสมบูรณ์ และจะต้องใช้สิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของ Intel เท่านั้น คุณจะต้องไม่กระทำการหรือกล่าวอ้างในการใช้สิทธิ์อันพึงมีของ Intel ในชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและ/หรือเครื่องหมายการค้าของ Intel

 

7. การชดเชย:

7.1. ผู้ได้รับอนุญาตยินดีที่จะชดเชยและปกป้อง Intel จากการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความรับผิดและค่าใช้จ่ายดใ ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Intel และหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับ (ก) การใช้โลโก้ที่ได้รับอนุญาตหรือชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ (ยกเว้น Intel วินิจฉัยแล้วเห็นว่าต้องการใช้สิทธิ์แก้ต่างและ/หรือยุติข้อพิพาทสำหรับคำกล่าวอ้างดังกล่าวด้วยตัวเอง) หรือ (ข) การออกแบบ ผลิต ใช้งาน โฆษณา ทำการตลาด ส่งเสริมการขาย จัดจำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ของผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าหลักเกณฑ์และ/หรือ QLP ภายใต้สถาปัตยกรรม ยกเว้นหากคำกล่าวอ้างดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตรงเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ Intel ที่กำหนด หรือส่วนประกอบของ Intel อื่น ๆ ที่ใช้ภายใต้เงื่อนไขทางเทคนิคของ Intel Intel ยอมรับว่าจะแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบโดยทันทีเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างใด ๆ เหล่านี้ และจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับอนุญาตตามสมควร (โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับอนุญาต) เพื่อแก้ต่างหรือยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างดังกล่าว

 

8. ข้อสงวนสิทธิ์โดย Intel: Intel ไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกันใด ๆ ในส่วนของเครื่องหมายการค้าของ Intel หรือชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งสิทธิ์โดยชอบใด ๆ ของ Intel ในประเทศใด ๆ และขอกำหนดข้อสงวนโดยชัดแจ้งและการรับประกันใด ๆ ที่อาจมีขึ้นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่ออีกฝ่ายในส่วนความเสียหายพิเศษ ความเสียหายจากอุบัติการณ์ หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง แม้ว่าคู่กรณีจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นแล้วก็ตาม

 

10. ระยะเวลาและการบอกเลิก:

10.1. ระยะเวลา: ข้อตกลงนี้ให้มีผลต่อเนื่องจนสิ้นอายุหรือตามกำหนดการบอกเลิกหรือยกเลิกที่มีระบุไว้

10.2. การบอกเลิก: ทั้งสองฝ่ายอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้โดยมีหรือไม่มีสาเหตุก็ได้โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาสามสิบ (30) วัน ทั้งสองฝ่ายสามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันทีหากมีเหตุละเมิดโดยอีกฝ่ายโดยจะต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณถูกเพิกถอนจากโครงการที่เกี่ยวข้อง คุณอาจได้รับโอกาสในการแก้ไขเหตุละเมิด แต่ไม่ถือเป็นเหตุอ้างภายใต้ข้อตกลงนี้

10.3. การสิ้นอายุ: ข้อตกลงนี้ให้สิ้นสุดในกรณีที่คู่กรณีเลิกกิจการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ในกรณีที่ฝ่ายใดอยู่ในภาวะล้มละลาย และมีการกำหนดผู้รับประโยชน์ ถูกขายกิจการหรือฟ้องล้มละลาย หรือถูกยื่นขอให้ล้มละลายโดยไม่มีการเพิกถอนคำร้องภายในสามสิบ (30) วัน อีกฝ่ายสามารถ (i) ยกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ หรือ (ii) บังคับใช้ข้อตกลงนี้ต่อไปโดยไม่จำกัดสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ในการดำเนินการชดเชยหรือแก้ไขใด ๆ อันพึงมี

10.4. ผลจากการสิ้นอายุหรือบอกเลิก: เมื่อมีการบอกเลิกหรือสิ้นอายุของข้อตกลงนี้ คุณจะต้องหยุดการใช้โลโก้ที่ได้รับอนุญาตหรือชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในทันที แม้ว่าจะยังได้รับฉลากโลโก้และ/หรือชุดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอยู่จาก Intel หลังการบอกเลิกหรือสิ้นอายุแล้วก็ตาม

10.5. ข้อผูกมัดต่อเนื่อง: ข้อผูกมัดของผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10.5 และ 11 ให้ถือมีผลต่อเนื่องไม่ว่าจะมีการบอกเลิกหรือสิ้นอายุของข้อตกลงนี้หรือไม่ก็ตาม

 

11. ข้อผูกมัดทั่วไป:

11.1. การใหสิทธิ์ ข้อตกลงนี้ให้มีผลผูกพันทั้งกับและเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของผู้สืบทอด และผู้ไรัอนุญาตของคู่กรณีภายใต้ข้อผูกพัน สิทธิ์ที่มอบให้แก่คุณนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล และคุณไม่สามารถมอบสิทธิ์นี้หรือสิทธิ์และข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ ไม่ว่าจะเนื่องจากการเปลี่ยนเจ้าของ การควบรวม หรือซื้อกิจการ การขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งโดยสมัครใจหรือตามข้อบังคับทางกฎหมาย หรือโดยสาเหตุอื่นใดโดยไม่ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Inte โดย Intel อาจให้หรือระงับสิทธิ์นี้ได้โดยเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ Intel การมอบสิทธิ์หรือโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้อย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นโมฆียะหรือโมฆะ

11.2. กฎหมายและขอบเขตอำนาจในการพิจารณาคดี

11.2.1 ในสหรัฐฯ ข้อตกลงนี้และการดำเนินการทั้งหมดที่เป็นการละเมิดใด ๆ จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่นใดก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังรับทราบและยอมรับว่าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่ผูกพันกับทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการละเมิดเครื่องหมายการค้า การดัดแปลงเครื่องหมายการค้า การส่งต่อหรือการปลอมแปลงแหล่งที่มา การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงอื่น ๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ให้มีการร้องเรียน โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับในอำนาจของเขตพื้นที่ปกครองและพิจารณาคดีเฉพาะในศาลประจำมลรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางในเขตพื้นที่ซานต้าคลาร่า รัฐแคลิฟอร์เนีย

11.2.2 สำหรับประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐฯ (ยกเว้นสหพันธรัฐรัสเซีย): การปรับใช้ โครงสร้างและการกำกับดูแลภายใต้ข้อตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายในประเทศของคุณไม่ว่าหลักการทางกฎหมายจะมีข้อขัดแย้งกันอย่างไรก็ตาม ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อตกลงนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ให้นำเรื่องเข้าต่อ โดยทั้งสองฝ่ายยินยอมเป็นการส่วนตัวและโดยเด็ดขาดภายใต้อำนาจศาลในเมืองหลวงของประเทศดังกล่าว หรือภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลที่พิจารณาคดีของที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ได้รับอนุญาตของ Intel

11.2.3 สำหรับสหพันธรัฐรัสเซีย: การปรับใช้ โครงสร้างและการกำกับดูแลภายใต้ข้อตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ ไม่ว่าหลักการทางกฎหมายจะมีข้อขัดแย้งกันอย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อตกลงนี้และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ให้ยุติโดยศาลอนุญาโตที่สตอคโฮล์มประเทศสวีเดน ตามหลักเกณฑ์ของ Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce ข้อวินิจฉัยของศาลถือเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย

11.3. การเยียวยาที่เป็นธรรม คุณรับทราบและยอมรับว่าการละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อ Intel ซึ่งไม่สามารถชดเชยได้โดยการชดเชยความเสียหายด้านการเงินตามกฎหมาย และอาจถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Intel ภายใต้กฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงหรือการละเมิดเงื่อนไขโดยคุณ รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ของคุณที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียหรือการเสื่อมสภาพของภาพลักษณ์ของ Intel ชื่อเสียงหรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของ Intel ทาง Intel สามารถมีคำสั่งดำเนินการเฉพาะใด ๆ ในทันทีนอกเหนือจากแนวทางชดเชยอื่น ๆ ที่มีเพื่อหยุดยั้งหรือป้องกันความเสียหาย การสูญเสียหรือการเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดังกล่าว

11.4. การแยกส่วน หากเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้ถูกพิจารณาโดยศาลที่มีอำนาจพิจารณาว่าเป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อวินิจฉัยดังกล่าวจะไม่มีผลต่อเงื่อนไขที่เหลือ ยกเว้นหาก Intel พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อวินิจฉัยของศาลทำให้ข้อตกลงนี้ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างมีนัยสำคัญได้

11.5. ข้อสงวนสิทธิ์ ความบกพร่องของฝ่ายใดในการบังคับใช้เงื่อนไขในข้อตกลงนี้ไม่ว่าในเวลาใดจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือส่งผลต่อความสามารถของคู่กรณีในการบังคับใช้เงื่อนไขดังกล่าวในภายหลัง

11.6. ความสัมพันธ์ของคู่กรณี: ไม่มีการกำหนดสถานะตัวแทน หุ้นส่วน การร่วมทุน แฟรนไชส์หรือการจ้างงานใด ๆ ระหว่าง Intel และคุณเนื่องจากการทำข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิ์กำหนดข้อผูกมัดทั้งโดยแจ้งและโดยนัยในนามของอีกฝ่าย

11.7. ไม่มีการรับรองใด ๆ: คุณยอมรับว่า Intel จะไม่อ้างแทนบริษัทของคุณในแง่ของสินค้าและบริการที่คุณมี คุณจะไม่อ้างว่า Intel ให้การสนับสนุนสินค้าหรือบริการของคุณ

 

12. ประกาศแจ้งและเอกสารแนบ:

12.1. ประกาศแจ้งจาก Intel ถึงคุณสามารถจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ โทรสาร บริการจัดส่งหรือนำส่งด้วยตัวเอง ประกาศแจ้งทั่วไปถึงผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ฉบับปรับปรุง) สามารถจัดส่งทางโพสต์ไปยังเว็บไซต์ Intel ที่เกี่ยวข้อง

 

13. ข้อตกลงโดยสมบูรณ์:

13.1. ข้อตกลงนี้รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาในประเด็นที่อ้างถึง และมีผลบอกล้างข้อตกลง ข้อเสนอ (โดยวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร) การต่อรอง การพูดคุยและ/หรือการหารือที่มีก่อนหน้าทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงนี้ และการตกลงหรือปทัสถานทางอุตสาหกรรมใด ๆ ที่มีก่อนหน้าทั้งหมด ข้อตกลงนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ยกเว้นหากดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของทั้งสองฝ่าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข CTLA ›