ความช่วยเหลือและข้อมูลของซอฟต์แวร์ Nios® II สําหรับไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือ GNU

Nios® II สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวมให้บทช่วยสอนที่อธิบายขั้นตอนในการพัฒนา Nios® II แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้