ศูนย์สนับสนุน Serial Digital Interface II IP

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานตัวเลือก "ผลลัพธ์ข้อผิดพลาด CRC" ใน SDI II Intel® FPGA IP Parameter Editor สําหรับค่า CRC ที่ถูกต้อง (ไม่สามารถใช้ได้กับ SD-SDI)

คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ Intel® FPGA IP SDI II หัวข้อ 5.3.1 แทรกบรรทัด สําหรับการแทรกบรรทัดที่ถูกต้อง

คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ตัวอย่างการออกแบบ IP Stratix 10 FPGA IP SDI II® ได้ ที่หัวข้อ 1.5.1 แนวทางการเชื่อมต่อและการตั้งค่า เกี่ยวกับวิธีการแสดงรูปแบบวิดีโอ NTSC และ PAL อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความถี่สัญญาณนาฬิกาเชื่อมต่อกับความถี่สัญญาณนาฬิกาออนบอร์ดที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากกําหนดค่าสัญญาณนาฬิกา Reflck SDI Tx PLL เป็น 148.5 MHz ให้ใช้ชิปสัญญาณนาฬิกา 148.5 MHz และเชื่อมต่อกับสัญญาณ Refclk SDI Tx PLL

สําหรับการออกแบบตัวอย่างลูปเปิลแบบอนุกรม ลูกค้าสามารถดูความละเอียดวิดีโอที่รองรับทั้งหมดในไฟล์ .tcl ที่ไดเรกทอรีนี้ <โฟลเดอร์ออกแบบ example>\hwtest\tpg_ctrl.tcl สําหรับการออกแบบตัวอย่างแบบวนรอบแบบขนาน ไม่มีไฟล์ .tcl นี้ให้ใช้งาน แต่ลูกค้ายังคงสามารถเข้าถึงความละเอียดวิดีโอทั้งหมดที่รองรับในข้อมูลจําเพาะ SMPTE

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้