ศูนย์แหล่งข้อมูลการคอมไพล์ Incremental

คุณสมบัติการคอมไพล์ส่วนเพิ่มของซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime เป็นวิธีการออกแบบที่เพิ่มขึ้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับ FPGAs ความหนาแน่นสูง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้