ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® เวอร์ชันล่าสุดสําหรับการสนับสนุนอุปกรณ์

ดูตารางด้านล่างเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® เวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อรองรับตระกูลอุปกรณ์ของคุณ ใช้ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้