ร้านออกแบบFPGA

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275"],"AND":["etm-85359f0a0aab4fb7aa2d7721c3203376","etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-574F5893-BC26-4668-8CED-26EDF2A6D05D"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"715407","resultPerPage":25.0,"filters":[{"facetId":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"ตระกูลอุปกรณ์ FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","อุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel®"],"position":0},{"facetId":"guidetmC45C4CC2C6A04CAB85DF3BE4B8A034CB","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"เวอร์ชั่น prime Intel Quartus","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmC45C4CC2C6A04CAB85DF3BE4B8A034CB","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus®","ซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime"],"position":1},{"facetId":"guidetm0610F650535A4D13951177D628DAE329","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"ชุดปรับปรุงFPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm0610F650535A4D13951177D628DAE329","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","ชุดพัฒนา Intel® FPGA"],"position":2},{"facetId":"guidetm5203BAD641A146288EA061D522BFD990","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"หมวดหมู่ IP Core","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm5203BAD641A146288EA061D522BFD990","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","ทรัพย์สินทางปัญญา เอฟพีจีเอ Intel®"],"position":3},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-85359f0a0aab4fb7aa2d7721c3203376","etm-574F5893-BC26-4668-8CED-26EDF2A6D05D"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":500,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","additionalQueryCoveo":"(@type\u003dDesignExample)","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false}

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้