อุปกรณ์แฟลชที่รองรับสําหรับอุปกรณ์ Intel® Arria® 10 SoC

อุปกรณ์แฟลชที่รองรับสําหรับอุปกรณ์ Intel® Arria® 10 SoC อุปกรณ์ Intel® Arria® 10 SoC ทําหน้าที่และรองรับเป็นแหล่งบูตและสําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจํานวนมากสําหรับอุปกรณ์ที่ระบุไว้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้