ID บทความ: 000090990 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/02/2023

เมื่อใช้ Intel® Agilex™ 7 FPGA P-Tile เหตุใดจึงพบข้อผิดพลาดในการจําลองเมื่อรวบรวม Intel® FPGA IP DMA หลายแชนเนลสําหรับการทดสอบ PCI Express ในโปรแกรมจําลอง Cadence Xcelium

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • อินเตอร์เฟซ
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 34 การจําลองที่รองรับสําหรับ MCDMA IP P-Tile ของ Intel® FPGA IP DMA หลายแชนเนลสําหรับคู่มือผู้ใช้ตัวอย่างการออกแบบ PCI Express, ไม่รองรับการจําลอง Cadence Xcelium หากมีการพยายามจําลองการกําหนดค่า IP นี้โดยใช้ Cadence Xcelium จะเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  $>/xcelium_setup.sh
  ~~~~~
  xmelab: *W,DSEMEL: การออกแบบ SystemVerilog นี้จะถูกจําลองตามความหมายของแบบจําลอง SystemVerilog IEEE 1800-2009 ใช้ตัวเลือก -disable_sem2009 เพื่อปิดความหมายของการจําลอง SV 2009
  xmelab: *F, CUMSTS: คําสั่งมาตราส่วนเวลาขาดหายไปในโมดูลตั้งแต่หนึ่งโมดูลขึ้นไป
  xmsim: 20.03-s005: (c) ลิขสิทธิ์ 1995-2020 Cadence Design Systems, Inc.
  xmsim: *F,NOSNAP: สแนปช็อต 'pcie_ed_tb.pcie_ed_tb' ไม่มีอยู่ในไลบรารี

   

   

  ความละเอียด

  การรองรับการจําลอง Cadence Xcelium ของการกําหนดค่า IP นี้มีการวางแผนสําหรับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition ในอนาคต

  หากต้องการแก้ไขปัญหานี้กับรุ่น IP ที่มีอยู่ โปรดตรวจสอบ ว่า มีการใช้โปรแกรมจําลองที่รองรับ

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 3 ผลิตภัณฑ์

  เอฟพีจีเอและเอฟพีจีเอ SoC Intel® Agilex™ 7 F-ซีรีส์
  ชุดพัฒนา Intel® Agilex™ F-ซีรี่ส์ DK-DEV-AGF014E2ES
  ชุดพัฒนา Intel® Agilex™ F-ซีรี่ส์ DK-DEV-AGF014EA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้