ID บทความ: 000090874 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 03/04/2023

ทําไม Avalon®Intel® FPGA IP สตรีมมิ่ง R-tile สําหรับ PCI Express ไม่สามารถระบุได้เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 22.1

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • อินเตอร์เฟซ
 • OS Independent family

  BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  เนื่องจากปัญหาในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 22.1 การออกแบบรวมถึง Intel® FPGA IP สตรีมมิ่ง R-Tile Avalon® สําหรับ PCI Express อาจไม่สามารถระบุเป็นปลายทางเมื่อเชื่อมต่อกับระบบโฮสต์ได้

   

  ความละเอียด

  มีโปรแกรมแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหานี้สําหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 22.1  ดาวน์โหลด และ ติดตั้ง Patch 0.10 จากลิงก์ต่อไปนี้:

  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition 22.2

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  เอฟพีจีเอและเอฟพีจีเอ SoC Intel® Agilex™ 7 I-ซีรีส์

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้