ID บทความ: 000088042 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 25/10/2021

ทําไมจึงมีความแตกต่างในออฟเซ็ตที่อยู่ UFM/CFM ที่แสดงในโปรแกรมแก้ไขพารามิเตอร์ IP Intel® On-Chip Flash Memory เมื่อเทียบกับออฟเซ็ตที่อยู่ UFM/CFM ในไฟล์ .map ที่สร้างขึ้นจากการแปลงไฟล์โปรแกรม

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

เมื่อใช้อุปกรณ์ Intel® MAX® 10 คุณจะเห็นความแตกต่างในออฟเซ็ตที่อยู่ UFM/CFM ที่แสดงในโปรแกรมแก้ไขพารามิเตอร์ IP Intel® On-Chip Flash Memory เมื่อเทียบกับออฟเซ็ตที่อยู่ UFM/CFM ในไฟล์ .map ที่สร้างขึ้นจากไฟล์ Convert Programming Files เนื่องจากการยกเว้นเซกเตอร์ ICB ในโปรแกรมแก้ไขพารามิเตอร์ IP แฟลชบนชิป

ความละเอียด

ไม่สามารถอ่านเซกเตอร์ ICB จาก/เขียนไปยังการใช้Intel® On-Chip Flash Memory IP ได้เนื่องจากวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ดังนั้นภูมิภาคนี้จึงซ่อนอยู่จากผู้ใช้ในเครื่องมือแก้ไขพารามิเตอร์

การแมปที่อยู่เห็นในเครื่องมือแก้ไขพารามิเตอร์ On-Chip Flash จะเทียบเท่ากับ IP Intel On-Chip Flash Memoryเท่านั้น สําหรับการแมปที่อยู่ทางกายภาพของภูมิภาค ICB/UFM/CFM โปรดดูไฟล์ .map

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Intel® MAX® 10 FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้