ID บทความ: 000086866 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 29/05/2019

เวอร์ชัน Intel® Quartus® Prime รุ่นใดที่รองรับ SoC Intel® Agilex™ และอุปกรณ์ FPGAs

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  การรองรับตระกูลIntel® Agilex™ FPGAถูกจํากัดไว้ในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 19.1 สําหรับลูกค้าในโปรแกรมการเข้าถึงก่อนกําหนด การสนับสนุนทั่วไปจะรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 19.3

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ และเอฟพีจีเอ SoC

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้