ID บทความ: 000086680 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 18/05/2018

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสลับพิน JTAG ในอุปกรณ์ Intel® MAX® 10 ตัวในระหว่างขั้นตอนการเตรียมใช้งานหากพิน JTAGEN อยู่ในระดับต่ํา

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ไม่แนะนําให้สลับพิน JTAG ของอุปกรณ์ Intel® MAX® 10 ระหว่างขั้นตอนการเตรียมใช้งานเนื่องจากอาจเกิดพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Intel® MAX® 10 FPGA

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้