ID บทความ: 000086464 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 26/01/2018

คู่มืออ้างอิงทางเทคนิคของระบบโปรเซสเซอร์แบบ Hard cv_5v4 Cyclone® V --> Errata

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  ในเวอร์ชัน 2018.01.26 ของ คู่มืออ้างอิงทางเทคนิคของระบบ cv_5v4 Cyclone® V Hard Processor หน้า 22-53 แสดงบิตการลงทะเบียน cpr ไม่ถูกต้อง 23:16 คําอธิบายและค่ารีเซ็ต ค่ารีเซ็ตที่ถูกต้องของบิตเหล่านี้จะถูก 0x08 ซึ่งแสดงถึงความลึก FIFO 128 ไบต์

   

   

  ความละเอียด

  ข้อผิดพลาดนี้จะได้รับการแก้ไขในคู่มืออ้างอิงทางเทคนิคที่จะเปิดตัวในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Cyclone® V FPGA และ SoC FPGA

  คำประกาศสิทธิ์

  1

  การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้