ID บทความ: 000085799 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/08/2013

ทําไมฉันจึงเห็นออฟเซ็ตระหว่างสัญญาณนาฬิกาขาเข้าและสัญญาณเอาต์พุตสําหรับSTRATIX PLL ของอุปกรณ์ III ที่ทํางานในโหมดการชดเชยบัฟเฟอร์แบบไม่หน่วงเวลา

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

คุณอาจเห็นออฟเซ็ตระหว่างสัญญาณนาฬิกาอินพุตและสัญญาณออกเมื่อเรียกใช้งานStratix®อุปกรณ์ III PLL ในโหมดชดเชยบัฟเฟอร์การหน่วงเวลาเป็นศูนย์ (ZDB) หากโปรเจคของคุณถูกคอมไพล์ในซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชั่น 8.0 SP1 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า

โหมดชดเชย ZDB จะปรับขอบนาฬิกาที่เพิ่มขึ้นที่พินอินพุตเฉพาะของ PLL ไปยังขอบเพิ่มขึ้นของนาฬิกาเอาต์พุตที่พินเอาต์พุตเฉพาะของ PLL  อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในการชดเชยไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ Quartus II ก่อนเวอร์ชั่น 8.1

ความล่าช้าในการชดเชยได้รับการแก้ไขโดยเริ่มขึ้นในเวอร์ชั่น 8.1 ของซอฟต์แวร์ Quartus II  และนี่เป็นเวอร์ชั่นแรกที่มีโมเดลเวลาสุดท้ายสําหรับความหนาแน่นของอุปกรณ์เฉพาะในตระกูล Stratix III

หากคุณไม่สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชันของคุณเป็นเวอร์ชันที่มีความล่าช้าในการชดเชยคงที่ คุณสามารถเพิ่มการเปลี่ยนเฟสในฟังก์ชัน ALTPLL เพื่อชดเชยออฟเซ็ต  นาฬิกา คุณควรวัดออฟเซ็ตบนบอร์ดของคุณเพื่อกําหนดค่าสําหรับการเปลี่ยนเฟสที่จําเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Stratix® III FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้