ID บทความ: 000085728 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 08/09/2014

ทําไมชุดเครื่องมือรับส่งสัญญาณ Arria V GZ ของฉันจึงล้มเหลวเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 14.0

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  การออกแบบชุดเครื่องมือตัวรับส่งสัญญาณ Arria® V GZ ของคุณอาจล้มเหลวเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชั่น 14.0 หากยังไม่ได้ติดตั้งตระกูล Stratix® V

  ความละเอียด

  การแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งตระกูลอุปกรณ์ Stratix V เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์ Quartus II

  ปัญหานี้ได้รับการกําหนดเวลาให้แก้ไขในซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชันในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

  Arria® V FPGA และ SoC FPGA
  Arria® V GZ FPGA

  คำประกาศสิทธิ์

  1

  การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้