ID บทความ: 000085604 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 18/04/2016

ข้อผิดพลาดภายใน: ระบบย่อย: EDA, ไฟล์: wsc_hierarchy_builder.cpp, บรรทัด: 1928 ไม่พบข้อมูลลําดับชั้น

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้าง Verilog netlist สําหรับ Primetime เมื่อ TimeQuest Timing Analyzer ถูกเปิดใช้งานในซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชั่น 6.1

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อการออกแบบของคุณได้รับมอบหมายที่กระตุ้นการสังเคราะห์ตามลําดับชั้น (เช่น การสังเคราะห์ระดับโลกและการบ้านเดียวกันด้วยค่าอื่นบนนิติบุคคล) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ Primetime EDA Netlist Writer สร้าง Netlist ในลําดับชั้น

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 7.0

คุณยังสามารถใช้ mySupport เพื่อร้องขอโปรแกรมปรับปรุง 0.24 สําหรับซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 6.1 ซึ่งแก้ไขปัญหาได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Stratix® II FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้