ID บทความ: 000085470 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 09/11/2011

การทดสอบบอร์ดฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (CBB) ล้มเหลวสําหรับ Stratix V Hard IP สําหรับ PCI Express

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  การทดสอบ CBB ล้มเหลวสําหรับ Stratix V Hard IP สําหรับ PCI Express เนื่องจากการตั้งค่า VOD ไม่ถูกต้อง

  ความละเอียด

  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชัน 11.1 SP1 ของ Quartus II ซอฟต์แวร์

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Stratix® V FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้