ID บทความ: 000085384 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

ทําไมฉันจึงไม่สามารถกําหนดค่าFPGA Stratix III ของฉันด้วย Serial Flash Loader โดยใช้ไฟล์ JIC ที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 8.1

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

มีปัญหาในซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชั่น 8.1 ที่ใช้ค่า Program Length Count (PLC) ที่ไม่ถูกต้องใน ไฟล์ JIC ที่สร้างขึ้นสําหรับอุปกรณ์ Stratix® III โดยใช้ Serial Flash Loader (SFL) คุณสามารถลองปรับค่า PLC ในกรณีส่วนใหญ่ การปรับค่า PLC เป็น -8 จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ค่า PLC สามารถปรับได้โดยใช้แท็บ "ขั้นสูง" จากหน้าต่าง แปลงไฟล์โปรแกรม

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 9.0

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Stratix® III FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้