ID บทความ: 000085267 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 12/09/2012

ref_clkขับเคลื่อนพอร์ตการกําหนดค่าใหม่reconfg_clkได้หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

 • PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  หากคุณใช้ Stratix V Hard IP กับ CVP คุณต้องreconfig_clkเหมือนกับ refclk สําหรับ CVP สําหรับที่ไม่ใช่ CVP สามารถหาได้จากแหล่งนาฬิกาที่ทํางานได้ฟรีแยกต่างหาก

  ความละเอียด

   

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Stratix® V GX FPGA

  คำประกาศสิทธิ์

  1

  การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้