ID บทความ: 000085072 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 05/08/2014

IP ALTDQ_DQS2รองรับหน่วยความจํา LPDDR2 หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

IP ALTDQ_DQS2ไม่รองรับหน่วยความจํา LPDDR2

หน่วยความจํา LPDDR2 ต้องใช้คุณสมบัติการติดตาม DQS เพื่อจัดแนวสัญญาณเปิดใช้งาน DQS และ DQS

IP ALTDQ_DQS2ไม่รองรับคุณสมบัติการติดตาม DQS ดังนั้น IP ALTDQ_DQS2จึงไม่รองรับ LPDDR2

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 10 ผลิตภัณฑ์

Cyclone® V SX SoC FPGA
Cyclone® V GT FPGA
Cyclone® V GX FPGA
Arria® V GX FPGA
Arria® V SX SoC FPGA
Arria® V GT FPGA
Cyclone® V ST SoC FPGA
Arria® V ST SoC FPGA
Cyclone® V E FPGA
Cyclone® V SE SoC FPGA

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้