ID บทความ: 000084828 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

ฉันจะค้นหาพารามิเตอร์การกําหนดเวลาสําหรับการกําหนดค่า Active Serial ได้จากที่ใด

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย ดูพารามิเตอร์การกําหนดเวลาสําหรับการกําหนดค่า Active Serial (AS) ได้ใน เอกสารข้อมูล Serial Configuration Devices (EPCS1, EPCS4, EPCS16, EPCS64, และ EPCS128) (PDF)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 3 ผลิตภัณฑ์

Cyclone® FPGA
Cyclone® II FPGA
Stratix® II FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้