ID บทความ: 000084382 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 01/01/2015

คู่มือทรัพยากรอุปกรณ์ HardCopy® II พบได้ในซอฟต์แวร์ Quartus® II อยู่ที่ใด

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

คู่มือทรัพยากรอุปกรณ์ HardCopy II จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ในส่วน Fitter ของรายงานการคอมไพล์) เมื่อคุณคอมไพล์การออกแบบ Stratix® II สําเร็จ ดูคําอธิบายของคู่มือทรัพยากรอุปกรณ์ HardCopy II ได้ที่ การสนับสนุน Quartus II สําหรับอุปกรณ์ HardCopy II

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ HardCopy™ III ASIC

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้