ID บทความ: 000083768 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 15/02/2019

ฉันจะเปิดใช้งานการสนับสนุนการสร้างไฟล์การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์ EP2AGX125EF29I5NES ในซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 9.1 ได้อย่างไร

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

 

คุณสามารถเปิดใช้งาน .sof, .pof, .rbf, .hexout, .ttf, .rpd, .jic, .jam, .jbc, หรือ .svf สําหรับอุปกรณ์ EP2AGX125EF29I5NES ในซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชั่น 9.1 โดยดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมแก้ไขจากลิงก์ด้านล่าง:

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Arria® II GX FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้