ID บทความ: 000083202 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 09/11/2018

ทําไมฮาร์ดพีซี Intel® Stratix® 10 10GBASE-KR และ 40GBASE-KR จึงติดขัดในการส่งรูปแบบ PRBS

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Ethernet 40G 100G ความหน่วงแฝงต่ำ
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  เมื่อใช้ IP Intel® Stratix® 10 10GBASE-KR PHY, Ethernet 10G MAC Intel® Stratix® IP FPGA 10 ความหน่วงแฝงต่ํา, IP อีเธอร์เน็ต 40-Gbps ความหน่วงแฝงต่ํา Stratix® 10 หรือตัวรับส่งสัญญาณ L-Tile/H-Tile Native PHY Intel Stratix IP FPGA 10 ตัวในโหมด 10G หรือ 40G KR พีซีแบบแข็งสามารถหยุดการส่งรูปแบบ PRBS ได้หากการรีเซ็ต csr เกิดขึ้นระหว่างการกําหนดค่าใหม่ไปยังโหมดข้อมูล

  ความละเอียด

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้การกําหนดค่า Auto-Negotiation (AN) หรือ Link Training (LT) ใหม่เพื่อล้างสถานะนี้

  ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการเปิดตัวซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime ในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 FPGA และ SoC FPGA

  คำประกาศสิทธิ์

  1

  การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้