ID บทความ: 000082959 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 17/09/2018

ทําไม E-tile Hard IP สําหรับอีเธอร์เน็ตIntel® FPGA IPเปลี่ยนอัตราอีเธอร์เน็ตของฉันจาก 10G เป็น 25G เมื่อฉันเปิดใช้งาน RSFEC ในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro เวอร์ชั่น 18.1

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • อีเธอร์เน็ต
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro เวอร์ชั่น 18.1 และเลือก '1 ถึง 4 10GE/25GE พร้อมตัวเลือก RSFEC' หรือ '100GE หรือ 1 to 4 10GE/25GE พร้อมตัวเลือกคอร์ RSFEC และ 1588 PTP' สําหรับ E-tile Hard IP สําหรับIntel® FPGA IPอีเธอร์เน็ต พารามิเตอร์ 'Select Ethernet Rate' จะถูกสลับจาก 10G เป็น 25G โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานพารามิเตอร์ 'Enable RSFEC'

   

  E-tile Hard IP สําหรับIntel® FPGA IPอีเธอร์เน็ตไม่มีการรองรับ RSFEC สําหรับตัวแปรใดๆ ที่มีช่อง 10G

  ความละเอียด

  ขอแนะนําให้ผู้ใช้อย่าเลือกตัวเลือก "เปิดใช้งาน RSFEC" ในอัตราอีเธอร์เน็ต 10G เนื่องจากไม่รองรับโหมดความเร็ว 10G ในตัวแปรคอร์นี้ โปรดดู E-Tile Hard IP สําหรับคู่มือผู้ใช้Intel® FPGA IPอีเธอร์เน็ต รูปภาพที่ 1 สําหรับตัวแปรที่รองรับของ IP

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 FPGA และ SoC FPGA
  Intel® Stratix® 10 TX FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้