ID บทความ: 000082802 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 20/01/2014

ทําไมฉันจึงเห็นการกําหนดเวลาที่แตกต่างกันในรายงานเวลา Quartus II และตัววิเคราะห์เวลา TimeQuest

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย เนื่องจากปัญหาในซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชั่น 13.1 คุณอาจเห็นเวลาที่รายงานในรายงานเวลาซอฟต์แวร์ Quartus II แตกต่างจากกําหนดเวลาที่รายงานใน TimeQuest Timing Analyzer สําหรับอุปกรณ์ Stratix® V กําหนดเวลาที่รายงานโดยรายงานการกําหนดเวลาซอฟต์แวร์ Quartus II ว่าถูกต้อง
  ความละเอียด เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้ในตัววิเคราะห์เวลา TimeQuest:
  1. Netlist >ลบ Netlist กําหนดเวลา
  2. Netlist >สร้าง Netlist กําหนดเวลา
  3. ในเมนูคุณสมบัติที่พร้อมท์ ให้ผนวก "-force_dat" เข้ากับคําสั่ง Tcl และคลิก ตกลง
  4. อ่านข้อจํากัดการออกแบบของ Synopsys (. SDC) ไฟล์และอัปเดต Netlist กําหนดเวลา


  การทําตามขั้นตอนเหล่านี้ รายงานการกําหนดเวลาจะสร้างรายงานเวลาเดียวกันกับซอฟต์แวร์ Quartus II

  ปัญหานี้ได้รับการกําหนดเวลาให้แก้ไขในซอฟต์แวร์ Quartus II ในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Stratix® V GX FPGA

  คำประกาศสิทธิ์

  1

  การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้