ID บทความ: 000082655 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 01/04/2013

ฉันจะรีเซ็ตบิตสลิปในฟังก์ชั่น ALTLVDS_RX เมก้าในอุปกรณ์ Arria® V และ Cyclone® V ได้อย่างไร

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • Avalon ALTPLL
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  พอร์ตอินพุต rx_cda_reset ของ ALTLVDS_RX ทํางานผิดปกติไม่รองรับในอุปกรณ์ Arria® V GX, GT, SX และ ST และอุปกรณ์ Cyclone® V เริ่มต้นในซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชั่น 12.1  bitslip หรือที่เรียกว่าการจัดแนวข้อมูลถูกตั้งค่าเป็นตําแหน่งความหน่วงแฝงเป็นศูนย์ (รีเซ็ต) โดยยืนยัน pll_areset

  โปรดทราบว่าโมเดลการจําลอง RTL ไม่ได้รีเซ็ตบิตสลิปเมื่อมีการยืนยัน pll_areset  นี่เป็นปัญหาเฉพาะกับโมเดลการจําลอง RTL  แบบจําลองการจําลอง RTL มีกําหนดให้แก้ไขในซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชันในอนาคต

   

   

  ความละเอียด

  bitslip latency จะถูกตั้งไว้ที่ตําแหน่งศูนย์เมื่อ pll_areset ถูกระบุไว้ในการจําลองระดับเกต และในฮาร์ดแวร์

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 10 ผลิตภัณฑ์

  Cyclone® V GX FPGA
  Arria® V GX FPGA
  Cyclone® V SX SoC FPGA
  Cyclone® V GT FPGA
  Arria® V SX SoC FPGA
  Arria® V GT FPGA
  Cyclone® V ST SoC FPGA
  Arria® V ST SoC FPGA
  Cyclone® V E FPGA
  Cyclone® V SE SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้