ID บทความ: 000082051 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/08/2013

ทําไม CvP จึงทํางานไม่ถูกต้องเมื่อใช้ Avalon-MM PCIe Hard IP

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย เนื่องจากปัญหาที่ทราบในซอฟต์แวร์ Quartus® II จะรีลีส v12.0SP2 และก่อนหน้า การกําหนดค่าผ่านโปรโตคอล (CvP) จะไม่ทํางานอย่างถูกต้องหากมีการใช้โหมด MM Avalon®
  ความละเอียด

  หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ในเวอร์ชันซอฟต์แวร์ v12.0SP2 ให้แก้ไขไฟล์ RTL ระดับสูงสุดของ Qsys ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

  .bypass_clk_switch_hwtcl ("เท็จ")
  .cseb_cpl_status_during_cvp_hwtcl ("completer_abort")
  .core_clk_sel_hwtcl ("core_clk_250")
  .rx_ei_l0s_hwtcl (0),
  .enable_l0s_aspm_hwtcl ("เท็จ")

  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชัน 12.1sp1 ของซอฟต์แวร์ Quartus II

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 3 ผลิตภัณฑ์

  Stratix® V GX FPGA
  Stratix® V GS FPGA
  Stratix® V GT FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้