ID บทความ: 000081479 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 19/06/2013

ทําไมฉันจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกันด้านล่างเมื่อคอมไพล์การออกแบบ PCI Express ในซอฟต์แวร์ Quartus® II สําหรับอุปกรณ์ Cyclone® V

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เนื่องจากการวางพิน nPERST ไม่ถูกต้องในคอร์ INTEL® FPGA IP PCI Express  ตัวอย่างเช่น คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หากคุณใช้พิ น nPERSTL0 กับ HIP ด้านซ้ายล่างในอุปกรณ์ Cyclone® V

  ข้อผิดพลาด (175001): ไม่สามารถใส่ Hard IP ได้
  ข้อมูล (175028): ชื่อ Hard IP: การสร้างอินสแตนซ์ระดับ |altpcie_cv_hip_ast_hwtcl:dut|altpcie_av_hip_ast_hwtcl:altpcie_av_hip_ast_hwtcl|
  altpcie_av_hip_128bit_atom:altpcie_av_hip_128bit_atom|arriav_hd_altpe2_hip_top
  ข้อผิดพลาด (10104): ไม่พบพาธระหว่างแผ่น I/O และพอร์ต PINPERST ของ PCI Express Hard IP
  ข้อผิดพลาด (10151): "HIP_X1_Y15_N0" ไม่ใช่ตําแหน่งตามกฎหมายสําหรับ "I/O pad" ที่เชื่อมต่อกับ PINPERSTN ของ PCI Express Hard IP
  ข้อมูล (10371): 2 ตําแหน่งที่เป็นไปได้สําหรับแผ่น I/O: PIN_W24, PIN_Y23
  ข้อมูล (175029): 1 สถานที่ที่ได้รับผลกระทบ
  ข้อมูล (175029): HIP_X1_Y15_N0

  ความละเอียด

  การแมปที่ถูกต้องสําหรับ nPERSTL0 และ nPERSTL1 ในอุปกรณ์ Cyclone® V คือ:

  PCIe Hard IP ด้านล่าง --> nPERSTL1
  PCIe Hard IP ยอดนิยม --> nPERSTL0
  การแมปนี้จะตรงกันข้ามกับอุปกรณ์ Stratix® V และ Arria® V ที่ PCIe Hard IP ด้านล่างเชื่อมโยงกับ nPERSTL0 และ PCIe Hard IP ด้านบนเชื่อมโยงกับ nPERSTL1

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

  Cyclone® V GX FPGA
  Cyclone® V GT FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้