ID บทความ: 000081179 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

ฉันสามารถใช้พิน PGM[2.0] ใน Stratix® II หรือ Stratix II GX เป็นพิน I/O อเนกประสงค์ในโหมดอนุกรมที่ใช้งานอัปเดตระยะไกลได้หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ไม่ คุณไม่สามารถใช้พิน PGM[2.0] ในพิน Stratix II หรืออุปกรณ์ Stratix II GX เป็นพิน I/O อเนกประสงค์ พิน PGM[2.0] มีให้ใช้งานเป็นพิน I/O อเนกประสงค์เฉพาะเมื่อคุณไม่ได้ใช้โหมดการกําหนดค่าการอัปเดตระยะไกลหรือในระบบ

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Stratix® II FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้