ID บทความ: 000080750 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

พารามิเตอร์การกําหนดเวลาสําหรับโหมด Instant On ในอุปกรณ์ HardCopy III มีอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์การกําหนดเวลาเบื้องต้นสําหรับโหมด Instant On ในอุปกรณ์ HardCopy® III:

Figure 1: Reset timing diagram

ตารางมีกําหนดที่จะรวมไว้ในคู่มืออุปกรณ์ HardCopy III รุ่นถัดไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ HardCopy™ III ASIC

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้