ID บทความ: 000080669 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 01/07/2019

ทําไมบิตลงทะเบียน tx_ready_err CSR จึงได้รับการตั้งค่าสถานะหลังจากที่ JESD204C IP ถูกรีเซ็ตในอุปกรณ์ Intel® Stratix® 10

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • IP เอฟพีจีเอ Intel® JESD204B
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  หลังจากลิงก์ JESD204C IP อยู่ในอุปกรณ์ Intel® Stratix® 10 หากมีการรีเซ็ตแบบ Warm กับ IP อาจมีการแจ้งบิตลงทะเบียน tx_ready_err CSR ที่ไม่คาดคิดหลังจากรีเซ็ต IP

  นี่เป็นเพราะตัวรับส่งสัญญาณได้รับการรีเซ็ตและtx_readyถูกกําจัดหลังจากการรีเซ็ตmgmt_clk (โดเมน avs_clk)

  ความละเอียด

  ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ล้างข้อผิดพลาดที่ขัดจังหวะ

  2. เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะ ให้ขยายการรีเซ็ตmgmt_clk (avs clk domain) เมื่อมีการรีเซ็ต IP เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดถูกตั้งค่าสถานะในระหว่างระยะเวลาการรีเซ็ต

  ปัญหานี้มีกําหนดเวลาให้แก้ไขในการเปิดตัวซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition ในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 TX FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้