ID บทความ: 000080532 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

เมื่อเลือกฮีทซิงค์สําหรับบรรจุภัณฑ์แบบไม่มีฝาArria II GX ฉันจําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเก็บประจุการเกิดรอยต่อพื้นผิวที่สัมผัสได้หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ไม่มีตัวเก็บประจุแบบ de-coupling บนพื้นผิวของอุปกรณ์ Arria® II GX ในแพ็คเกจแบบไม่มีฝาปิด

คุณควรปฏิบัติตามคําแนะนําใน AN-358: การจัดการความร้อนสําหรับFPGAs (PDF)สําหรับการออกแบบฮีทซิงค์สําหรับบรรจุภัณฑ์แบบไม่มีฝา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Arria® II GX FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้