ID บทความ: 000080144 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 13/08/2012

รูปแบบการจัดแนวถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องเมื่อใช้ ALT2GXB Megawizard ในซอฟต์แวร์ Quratus II เวอร์ชั่น 9.1 SP2 ในอุปกรณ์ Stratix II GX หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ใช่ รูปแบบการจัดแนวถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องเมื่อใช้ ALT2GXB Megawizard™ ในซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชั่น 9.1 SP2 ในอุปกรณ์ Stratix® II GX อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตั้งค่ารูปแบบการจัดแนวเป็นความยาว 20 บิตใน ALT2GXB Megawizard การเปิดใหม่จะแสดงความยาวรูปแบบการจัดแนว 10 บิต

ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่เหมาะสม และด้วยเหตุนี้อุปกรณ์ Stratix II GX จึงทํางานตามที่คาดไว้ด้วยรูปแบบการจัดแนว 20 บิต

นี่จะได้รับการอัปเดตใน Quartus II เวอร์ชันในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Stratix® II GX FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้