ID บทความ: 000080126 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 02/04/2014

ทําไม Stratix® V Hard IP สําหรับ PCI Express ของฉันในการกําหนดค่า Gen3 ไม่สามารถลิงก์ไปยัง L0 ได้หลังจากสลับพิน PERST ในการจําลอง

สิ่งแวดล้อม

 • PCI Express*
 • การจำลองแบบ
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  เมื่อจําลอง Stratix® V และ Arria® V GZ Hard IP สําหรับ PCI Express® เป็น Endpoint PCIe Hard IP สามารถติดที่ความเร็วได้ กู้คืนหากรีเซ็ต Hard IP หลังจากเชื่อมโยงไปยัง Gen3 L0 นี่เป็นปัญหาที่เป็นที่ทราบกันดีในโมเดลการจําลองและไม่มีผลกระทบกับฮาร์ดแวร์

  ความละเอียด

  ปัญหาจะได้รับการแก้ไขในซอฟต์แวร์ Quartus® II ในอนาคต

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 4 ผลิตภัณฑ์

  Arria® V GZ FPGA
  Stratix® V GT FPGA
  Stratix® V GS FPGA
  Stratix® V GX FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้