ID บทความ: 000079933 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

ทําไมฉันจึงไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ MAX 7000S ใน MAX PLUS II Programmer สําหรับไฟล์ออบเจ็กต์การเขียนโปรแกรม MAX 7000E (.pof) ของฉันได้

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย หากคุณใช้ MAX® 7000E POF เพื่อตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ MAX 7000S คุณต้องเลือกอุปกรณ์ MAX 7000E ที่เหมาะสมในโปรแกรมเมอร์ ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ EPM7128SLC84 ด้วย EPM7128ELC84 POF คุณต้องเลือกอุปกรณ์ EPM7128ELC84 ในโปรแกรมเมอร์ ซอฟต์แวร์ MAX PLUS® II จะตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ MAX 7000S โดยอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Intel® MAX® 7000S CPLD

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้