ID บทความ: 000079905 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 06/10/2014

มีปัญหาใด ๆ เมื่อทําการกําหนดค่าใหม่แบบไดนามิกโดยใช้ช่องสัญญาณ RX เท่านั้นและดูเพล็กซ์ในอุปกรณ์ Cyclone® V GX หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  ได้ คุณอาจเห็นตัวรับส่งสัญญาณ Cyclone® V FPGA Avalon®หน่วยความจําแมปการเข้าถึงการกําหนดค่าใหม่เมื่อมีช่องสัญญาณแบบ RX เท่านั้นและช่องสัญญาณดูเพล็กซ์ผสมกันจะแชร์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) การกําหนดค่าใหม่เดียวกัน

  ความละเอียด

  ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 13.1 Update 4 แล้วดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมแก้ไข 4.43 จากลิงก์ต่อไปนี้:

  หรือคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชัน 14.0.1

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Cyclone® V FPGA และ SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้