ID บทความ: 000079525 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

ฉันสามารถใช้ตัววิเคราะห์ลอจิก SignalTap II ในการออกแบบ APEX II ที่สร้างอินสแตนซ์ให้กับตัวส่งสัญญาณ LVDS ได้หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย คุณสามารถใช้ตัววิเคราะห์ลอจิก SignalTap® II เพื่อดีบักการออกแบบ APEX® II ที่รวมช่องสัญญาณตัวส่งสัญญาณ LVDS ตราบเท่าที่ช่องสัญญาณกว้างหรือน้อยกว่า 10 บิต

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัววิเคราะห์ลอจิก SignalTap II โปรดดูบทการดีบักการออกแบบโดยใช้บท SignalTap II Embedded Logic Analyzer (PDF) ในเล่มที่ 3 ของคู่มือ Quartus II

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Apex™ II

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้