ID บทความ: 000078217 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 27/08/2013

มีไดโอดแคลมป์ PCI บนพิน I/O (GPIO) อเนกประสงค์ทุกตัวในอุปกรณ์ Arria V หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย ใช่ ไดโอดยึด PCI มีจําหน่ายบนพิน GPIO ทุกตัวในตระกูลอุปกรณ์ Arria® V
วิธีแก้ไข

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 4 ผลิตภัณฑ์

Arria® V SX SoC FPGA
Arria® V ST SoC FPGA
Arria® V GX FPGA
Arria® V GT FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้